Search:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

В цілому по питанню відповідності фактичної чисельності мисливських тварин за 2003-2005р.р. до запланованих по програмі розвитку лісового і мисливського господарства Івано-Франківської області приходимо до висновку, що не досягнуто запланованої чисельності по оленю благородному, кабану, та зайцю. Досягнуто запланованої чисельності по поголів¢ю козулі.

2.1.6.2 Аналіз виконання програми розвитку лісового і мисливського господарства Івано-Франківської області по вкладенню коштів та отримання надходжень від ведення мисливського господарства.

В 2003 році в цілому по області перевищено від запланованих витрат на 124 тис.грн., в тому числі держлісгоспами на 55 тис. грн., УТМР на 81 тис. грн. , інші користувачі недовклали на 12 тис. грн.

На охорону мисливських угідь всього по області вкладено більше запланованого на 42, 7 тис. грн., держлісгоспами на 7 тис. грн, УТМР на 59, 2 тис. грн., інші користувачі недовклали 23,4 тис. грн.

Від ведення мисливського господарства заплановано надходжень на суму 192,9 тис. грн., фактично отримано 230,1 тис.грн, що на 37,2 тис. грн. більше. Держлісгоспи отримали більше на 65,1тис. грн.від запланованих показників, інші користувачі на 3,8 тис.грн. перевищили показники, а користувачі УТМР недотримали на 31,8тис. грн.

В 2004 році в цілому по області перевищено від запланованих витрат на 147,3 тис.грн., в тому числі держлісгоспами на 81,7 тис. грн., УТМР на 18,0 тис. грн., інші користувачі на 47,6 тис. грн.

На охорону мисливських угідь всього по області вкладено більше запланованого на 35,8 тис. грн., держлісгоспами на 19,2 тис. грн, інші користувачі на 24,8 тис.грн. Користувачами УТМР недовкладено 8 тис. грн.

Від ведення мисливського господарства заплановано надходжень на суму 231,6 тис. грн., фактично отримано 246,3 тис.грн, що на 14,7 тис. грн. більше. Держлісгоспами отримано на 40,0 тис. грн. більше, інші користувачі на 16,4 тис.грн. перевищили показники, а користувачі УТМР недотримали на 41,8 тис. грн.

В 2005 році в цілому по області перевищено від запланованих витрат на 422,3 тис.грн., в тому числі держлісгоспами на 238,5 тис. грн., УТМР на 93,3 тис. грн., інші користувачі на 90,5 тис. грн.

На охорону мисливських угідь всього по області вкладено менше запланованого на 6,7 тис. грн. Всі користувачі недовиконали заплановані показники, а саме держлісгоспами недовиконано на 4,1 тис. грн., іншими користувачами на 2,6тис. грн., користувачами УТМР недовкладено 0,1 тис. грн.

Від ведення мисливського господарства заплановано надходжень на суму 273,2 тис. грн., фактично отримано 358,7 тис. грн, що на 85,5 тис. грн. більше. Держлісгоспами отримано на 103,8 тис.грн , інші користувачі на 8,9 тис.грн. перевищили показники, а користувачі УТМР недотримали 27,2 тис. грн.

В цілому, проаналізувавши стан виконання програми розвитку за 2003-2005 році, приходимо до висновку, що перевиконуються показники по надходженнях від ведення мисливського господарства та витрачених коштів на ведення мисливського господарства.

Хочемо зазначити, що вкрай нерівномірно вкладаються кошти по користувачах. Так в 2005 році жодних коштів із запланованих 4,1 тис. грн. не вкладено на ведення мисливського господарства Галицьким НПП, а Солотвинським ДЛГ більше ніж в 11 разів вкладено більше коштів, а саме 73,9 тис. грн., при чому 20,2 тис. грн. Солотвинському ДЛГ надана з держбюджету. Аналогічна ситуацію спостерігаємо при фінансуванні в 2003-2005 роках – при надлишковому фінансуванні УТМР недофінансуються райорганізацій товариства мисливців.

Таке нерівномірне фінансування витрат на ведення мисливського господарства не сприяє ефективному веденню мисливського господарства. Детальніше інформація подана в додатках У,Ф,Х

2.1.6.3 Аналіз добування мисливських тварин відповідного до програми розвитку лісового і мисливського господарства Івано-Франківської області щодо добування мисливських тварин.

В 2003 році користувачами мисливських угідь області не виконано запланованих показників по всіх видах мисливських тварин , а саме оленя на 36 голів, в тому числі держлісгоспами на 35 голів, УТМР на 1 голову. Виконано показники іншими користувачами.

По козулі всього не виконано плану добування на 55 голів, в тому числі держлісгоспами на 50 голів та користувачами УТМР на 4 голови, іншими користувачами на 4 голови.

По кабану всього не виконано плану добування на 74 голови, в тому числі держлісгоспами на 68 голів та користувачами УТМР на 5 голів, іншими користувачами на 1 голову.

По зайцю всього не виконано плану добування на 5109 голів, в тому числі держлісгоспами на 988 голів та коритсувачами УТМР на 3605 голів, іншими користувачами на 516 голів.

В 2004 році користувачами мисливських угідь області не виконано запланованих показників по всіх видах мисливських тварин, а саме оленя на 40 голів, в тому числі держлісгоспами 38 голів, користувачі УТМР недовиконали показники на 1 голову, інші користувачі також на одну голову.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51 


Подібні реферати:

Бюджетний устрій та бюджетна система України

Зміст Суть і значення Державного бюджету....................................................................3 Бюджетна система України......................................................................................7 Бюджетний процес ..................................................................................................12 Література ................................................................................................................18 Суть i значення Державного бюджету Сучасна ...

Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

Розділ 1. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету. Розпорядження коштів місцевого бюджету і їх функції права та обов’язки. Для здійснення програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. Кошти бюджету, які отримують фізичні особи та юридичні особи, що не мають статусу бюджетної установи (одержувачі бюджетних коштів), надаються їх лише через розпорядника бюджетних коштів. Розпорядники бюджетних коштів – бюджетні установи в ...

Державне регулювання ведення мисливського господарства

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ тис. га тисяч гектарів АПК Агропромисловий комплекс МВС Міністерство внутрішніх справ ЦОВВ Центральні органи виконавчої влади кв.км квадратний кілометр УТМР Українське товариство мисливців та рибалок МГ «Тисмениця» Мисливське господарство «Тисмениця» ДЛГ Державне лісове господарство ДОВК «Синьогора» Державний оздоровчий виробничий комплекс «Синьогора» ТМР «Княжа Фауна» Товариство мисливців та рибалок «Княжа фауна» ЛМП ...