Search:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

По козулі всього не виконано план добування на 61 голову, в тому числі держлісгоспами на 58 голів та корстувачами УТМР на 5 голів, інші користувачі перевиконали заплановані показники на 3 голови.

По кабану всього не виконано план добування на 82 голови, в тому числі держлісгоспами на 72 голови та користувачами УТМР на 12 голів, інші користувачі перевиконали план на 1 голову.

По зайцю всього не виконано план добування на 5237 голів, в тому числі держлісгоспами на 969 голів та користувачами УТМР на 3790 голів, іншими користувачами на 478 голів.

В 2005 році користувачами мисливських угідь області не виконано запланованих показників по всіх видах мисливських тварин, а саме оленя на 45 голів, в тому числі держлісгоспами 44 голів, інші користувачі недовиконали показники на одну голову.

По козулі всього не виконано план добування на 60 голову, в тому числі держлісгоспами на 58 голів та користувачами УТМР на 6 голови, інші користувачі перевиконали заплановані показники на 4 голови.

По кабану всього не виконано план добування на 67 голови, в тому числі держлісгоспами на 67 голови та корстувачами УТМР на 4 голови, інші користувачі перевиконали план на 1 голову.

По зайцю всього не виконано план добування на 6531 голів, в тому числі держлісгоспами на 1136 голів та користувачами УТМР на 818 голів, іншими користувачами на 577 голів.

Узагальнюючи фактичне добування мисливських тварин та відповідності його до запланованого відповідно до програми розвитку лісового і мисливського господарства, ми приходимо до висновку, що користувачами мисливських угідь на надзвичайно низькому рівні виконується дана програма. З проаналізованих трьох років ні в одному році не виконано план відстрілу зайців. Жодного із запланованих зайців не відстріляно за три роки в Верховинському , Ворохтянському, Осмолодському держлісгоспах. Найгірші показники по відстрілу спостерігається в держлісгоспах, так 2003 році добування оленя виконано на 11%, козулі на 9%, кабана на 20%; в 2004 році добування оленя виконано на 9%, козулі на 22%, кабана на 20%; в 2005 році добування оленя виконано на 10%, козулі на 25%, кабана на 28%. В 2004 та 2005 році інші користувачі перевиконали план відстрілу по козулі та кабану. Детальніше інформація подана в додатку, Ц, Ш, Щ.

РОЗДІЛ 3

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МИСЛИВСТВОМ

3.3 Пропозиції, щодо внесення змін

3.3.1 Запропоновані зміни в Закон України „Про мисливське господарство та полювання”

Пропоную у статтю 1 абзац десятий викласти у новій редакції: „мисливські угіддя - ділянки суші та водного простору, на яких перебувають, або можуть перебувати мисливські тварини, і які передані належним чином у користування для ведення мисливського господарства;” дане уточнення, що мисливські угіддя – це територія яка передана належним чином, тобто, відповідно до вимог статті 22 цього Закону відповідним рішенням обласної ради.

В даному законі зовсім не виписано повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища щодо мисливського господарства та полювання.

Тому на мою думку небхідно додати статті, які б регламентували діяльність уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища щодо мисливського господарства та полювання, а саме:

- реалізацію державної політики в галузі мисливського господарства та полювання;

- здійснення державного регулювання та контролю в галузі мисливського господарства та полювання;

- координацію діяльності органів державної влади, підприємств, установ, організацій громадян у галузі мисливського господарства та полювання;

- прийняття в установленому порядку рішень про обмеження, тимчасову заборону (призупинення) використання державного мисливського фонду та здійснення полювання користувачами мисливських угідь у разі порушення ними вимог законодавства, а також порушення питання щодо припинення права користування мисливськими угіддями перед органами уповноваженими надавати у користування мисливські угіддя відповідно до статті 22 цього Закону;

Статтю 6 про Повноваження спеціально уповноваженого централь-ного органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання пропоную доповнити наступними повноваженнями , а саме „розробка та затвердження положень, інструкцій, порядків, правил та іншої нормативної документації з ведення мисливського господарства, полювання, охорони, використання, відтворення мисливських тварин і мисливського собаківництва, використання ловчих звірів і птахів”. Дане доповнення легітимізую діяльність Держкомлісгоспу України щодо надання йому повноважень при видачі нормативно-правових актів, які вже видані і будуть видаватись.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51 


Подібні реферати:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ тис. га тисяч гектарів АПК Агропромисловий комплекс МВС Міністерство внутрішніх справ ЦОВВ Центральні органи виконавчої влади кв.км квадратний кілометр УТМР Українське товариство мисливців та рибалок МГ «Тисмениця» Мисливське господарство «Тисмениця» ДЛГ Державне лісове господарство ДОВК «Синьогора» Державний оздоровчий виробничий комплекс «Синьогора» ТМР «Княжа Фауна» Товариство мисливців та рибалок «Княжа фауна» ЛМП ...

Державне програмно-цільове планування

Сутність програмно-цільового методу планування, цільові комплексні програми Наявність вад ринкового саморегулювання та вад державного втручання в економіку породжує складні соціально-економічні проблеми, вирішення яких пов’язане з використанням так званого програмно-цільового методу планування. Використання програмно-цільового методу планування перед­бачає: • визначення проблеми та формулювання цілей; • розробку й реалізацію програми, спрямованої на досягнення цілей; • систематичний контроль за якістю та результатами робіт, ...

Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

Для виконання своїх функцій держава повинна мати достатні грошові фонди. Ці фонди вона формує шляхом перерозподілу валового внутрішнього продукту. Найважливішим засобом, через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту, є Державний бюджет. Через бюджет держави відтворюється вся багатогранна її діяльність і забезпечується виконання її заходів. Розглядаючи бюджет як економічну категорію, слід зазначити, що він відображає реальні виробничі відносини, відтворює відносини розподілу і перерозподілу, ...