Search:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

В сьомому абзаці замінити слово „визначення” на слово „встановлення”;

Внести до даної статті доповнення „Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання здійснює покладені на нього повноваження самостійно і через територіальні його органи та орган виконавчої влади Автономної республіки Крим у галузі мисливського господарства та полювання”;

Доповнити статтю 9, додати абзац четвертий такого змісту: „погодження питань щодо розміщення підприємств, інших об'єктів, які можуть негативно впливати на стан об'єктів тваринного світу та якість мисливських угідь”;

Запропоновані зміни до статті 9 покладають на Верховну Раду Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київську і Севастопольську міські ради у галузі мисливського господарства та полювання додаткові повноваження щодо погодження питань роз-міщення підприємств, інших об'єктів, які можуть негативно впливати на стан об'єктів тваринного світу та якість мисливських угідь, а також покладають на ці органи відповідальність за такі дії, що сприятиме швидкому вирішенню спірних питань між користувачами мисливських угідь та користувачами, або арендаторами землі, на яких знаходяться мисливські угіддя.

Дані зміни будуть чіткіше регламентувати повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських рад де на них статтею 9 абзац читири покладено вирішувати інші питання в межах своїх повноважень.

У частині другій статті 12 слова „в установленому порядку одержали” замінити словом „мають”.

Дозвіл, отриманий в установленому порядку, можна прострочити. Термін „мають” конкретизує законність дозволу на момент здійснення полювання.

У абзаці другому та третьому частини третьої статті 12 слова „продукцією полювання” замінити на: „тушами мисливських тварин, їх частинами, а також виловленими живими мисливськими тваринами”

Термін „продукція полювання” відноситься до законного полювання, тому треба конкретизувати ситуації, які прирівнюються до полювання та можуть класифікуватися, як незаконне полювання.

Також пропоную включити пункт, що до полювання прирівнюється пересування на транспортних засобах з будь-якою стрілецькою зброєю в межах мисливських угідь, так як відстріл мисливських тварин можна проводити з автомашини.

Стаття 14 регламентує документи на право полювання, де зазначено, що документами на право полювання є посвідчення мисливця, щорічна контрольна картка добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита, дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка тощо). Статтею 32 передбачено селекційний та вибіркові діагностичні відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи. Статтею 33 передбачено також відстріл та відлов хижих та шкідливих тварин, добування мисливських тварин для наукових цілей, переселення в нові місця перебування. На право проведення вищеперелічених відстрілів відповідними інструкціями:

- інструкція з проведення вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-санітароної експертизи, затверджена наказом Державного комітету лісового господарства України від 09.10.211р. № 94/6091[11, с. 242];

- інструкція про селекційний відстріл мисливських тварин, затверджена наказом Державного комітету лісового господарства України від 30.05.211р. №47 [11,с. 237]

передбачена видача відповідних дозволів. В даній редакції Закону не передбачена можливість, а саме статтею 14 не передбачено право відстрілу по цих дозволах. Тому пропоную четвертий абзац частини першої статті 14 після слів „відстрільна картка” доповнити словами „дозвіл на відстріл, вилов”.

Частину третю, четверту та п¢яту статті 14 виключити, так як порядок видачі мисливських документів, розміри мита та інші виплати визначаються відповідним спеціальними підзаконними нормативними актами, а саме положенням „Про затвердження розміру збору за видачу посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання” затвержена наказом Державного комітету лісового господарства України від 16.04.1998 р. № 41. [11с.312] та Декретом Кабінету Міністрів України „Про державне мито” від 21 січня 1993 року № 7-93.[11,с. 145]

Відповідно до прикінцевих положень цього Закону Кабінет Міністрів України зобов¢язаний у шестимісячний строк привести свої нормативно правові акти у відповідності до цього Закону.

Абзац п’ятий, шостий та сьомий частини другої статті 15 виключити, так як п¢ятий абзац повторює зміст четвертого, де також регламентовано, що за допомогою пасток може здійснюватися полювання;

А шостий та сьомий абзаци необхідно виключити, тому що вишки та пахучі неотруйні приманки не відносяться до засобів, які безпосередньо використовуються для добування мисливських тварин, так як ні вишками ні приманками не відносяться до способів полювання.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51 


Подібні реферати:

Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

Розділ 1. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету. Розпорядження коштів місцевого бюджету і їх функції права та обов’язки. Для здійснення програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. Кошти бюджету, які отримують фізичні особи та юридичні особи, що не мають статусу бюджетної установи (одержувачі бюджетних коштів), надаються їх лише через розпорядника бюджетних коштів. Розпорядники бюджетних коштів – бюджетні установи в ...

Розпад імперської тоталітарної системи. Проголошення декларації про державний суверенітет України, події в серпні 1991 року

Ми здобули незалежність внаслідок розвалу наддержави, спричиненого особливостями її конституційної побудови. Йдеться про декларативну рівноправність Російської Федерації з національними республіками і про надане кожній союзній республіці «право на вихід» з СРСР. Такі особливості конституцій пояснювалися необхідністю запобігти виникненню масового визвольного руху серед народів національних окраїн або протистояти такому руху. Кравчукк тільки конституційна реформа М.Горбачова позбавила КПРС статусу державної партії, ...

Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

Для виконання своїх функцій держава повинна мати достатні грошові фонди. Ці фонди вона формує шляхом перерозподілу валового внутрішнього продукту. Найважливішим засобом, через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту, є Державний бюджет. Через бюджет держави відтворюється вся багатогранна її діяльність і забезпечується виконання її заходів. Розглядаючи бюджет як економічну категорію, слід зазначити, що він відображає реальні виробничі відносини, відтворює відносини розподілу і перерозподілу, ...