Search:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

Die Masterarbeit beträgt 74 Seiten, besteht aus der Einführung, 3 Kapiteln, Schlußfolgerungen, Vorschlägen und Tabellen.

Schlüsselwörter: das Jagdwesen, die Jagdwirtschaft, die Jagdlandstücke, die Jagd, die Umgestaltung, die Wilddieberei.

З М І С Т

ВСТУП 5

РОЗДІЛ 1.

СТАН ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МИСЛИВСТВОМ

1.1Характеристика системи державного управління

мисливством 9

1.2.Нормативно-правові засади в галузі охорони та раціона-

льного використання диких тварин 12

1.3.Міжнародний досвід з питань спеціального

використання тваринного світу 28

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ГАЛУЗІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

2.1. Аналіз діяльності користувачів мисливських

угідь Івано-Франківської області 31

2.1.1. Загальна характеристика 31

2.1.2 Економічна ефективність ведення

мисливського господарства користувачами

мисливських угідь області 32

2.1.3. Аналіз кадрового забезпечення

і його ефективність 35

2.1.4. Аналіз охорони мисливських угідь

та виявлення випадків браконьєрства 35

2.1.5. Аналіз чисельності основних видів

мисливської дичини користувачів мислив-

ських угідь області (держлісгоспів) в

2006 році та порівняльний аналіз до

оптимальної чисельності 36

2.1.6. Аналіз виконання програми розвитку

лісового і мисливського господарства Івано-

Франківської області на 2001-2005 роки

затвердженої рішенням рішенням обласної

ради від 24.05.2001 № 466-20/2001 37

2.1.6.1.Аналіз чисельності основних видів

мисливських тварин 37

2.1.6.2. Аналіз виконання програми розвитку

лісового і мисливського господарства Івано-

Франківської області по вкладенню коштів

та отримання надходжень від ведення

мисливського господарства 39

2.1.6.3. Аналіз добування мисливських

тварин відповідного до програми розвитку

лісового і мисливського господарства Івано-

Франківської області, щодо добування

мисливських тварин 41

РОЗДІЛ 3

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МИСЛИВСТВОМ

3.3 Пропозиції, щодо внесення змін 44

3.3.1 Запрпоновані зміни в Закон України „Про

мисливське господарство та полювання” 44

3.3.2 Запропоновані зміни в Кодекс України

про адміністративні правопорушення 58

3.3.3 Запропоновані зміни в Кримінальний

кодекс України 60

3.3.4 Запропоновані зміни та внесення нових

нормативно-правових актів Держкомлісгоспу

України 61

ВИСНОВКИ 69

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 76

ДОДАТКИ

ВСТУП

Тваринний світ є одним із основних компонентів природного середовища і важливого складовою природних багатств України, джерелом для отримання харчових продуктів, промислової і лікарської сировини та інших матеріальних цінностей, що необхідні для задоволення потреб населення і народного господарства, а також використовується в наукових цілях.

Питання використання тваринного світу регламентується Законодавством України та рядом законів, проте сучасний стан використання тваринного світу бажає бути кращим, що чітко простежується при аналізі найосновнішого виду користування тваринним світом – мисливства.

На території України перебуває близько 700 видів хребетних тварин, з яких 382 червонокнижних видів. З 128 видів мисливських птахів та звірів 58 потребують дієвої активної охорони, а основний тягар полювань лягає на 7 видів птахів і 5 видів звірів.

Необхідність забезпечення на практиці реалізації вимог законодавства про використання мисливських тварин ставить перед державою завдання удосконалення системи правових гарантіїй; охорони і збереження диких тварин, правового регулювання цих відносин у сучасних складних економічних, екологічних та соціальних відносин. Для створення передумови для інтенсивного використання тваринного світу з метою отримання максимальних прибутків, підвищується роль наукового обгрунтування мисливства в нових правових та економічних умовах, а також практичних рекомендацій щодо його впровадження.

Аналіз показників, що обґрунтовують обидві тези, буде зроблено у наступному розділі, а у вступі зауважимо, що теперішня криза у мисливській галузі є результатом неефективної системи організації мисливства, управління і контролю за його веденням з боку державних органів. Про нагальну потребу здійснення реорганізації мисливської галузі в контексті адміністративної реформи красномовно свідчать дані господарської діяльності мисливських організацій та спеціалізованих мисливських підприємств.

Звідси і актуальністьнашої теми дослідження, адже використання державного мисливського фонду - не збиткова, а прибуткова справа в світі. Хороші приклади у веденні мисливського господарства показують наші географічні сусіди – Угорщина, Польща, Чехія та Болгарія. Наприклад, в Україні, площа якої становить 604 тисячі квадратних кілометрів, щорічно добувається 1 тисяча оленів, 6-8 тисяч голів кабана і 5-7 тисяч голів козулі, тоді як у сусідній Польщі, площа якої майже удвічі менша (313 тисяч кв. км.), добувається у 39 разів більше оленя, у 10 разів більше кабанів, і у 17 разів більше козулі. [20].

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51 


Подібні реферати:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ тис. га тисяч гектарів АПК Агропромисловий комплекс МВС Міністерство внутрішніх справ ЦОВВ Центральні органи виконавчої влади кв.км квадратний кілометр УТМР Українське товариство мисливців та рибалок МГ «Тисмениця» Мисливське господарство «Тисмениця» ДЛГ Державне лісове господарство ДОВК «Синьогора» Державний оздоровчий виробничий комплекс «Синьогора» ТМР «Княжа Фауна» Товариство мисливців та рибалок «Княжа фауна» ЛМП ...

Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

Для виконання своїх функцій держава повинна мати достатні грошові фонди. Ці фонди вона формує шляхом перерозподілу валового внутрішнього продукту. Найважливішим засобом, через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту, є Державний бюджет. Через бюджет держави відтворюється вся багатогранна її діяльність і забезпечується виконання її заходів. Розглядаючи бюджет як економічну категорію, слід зазначити, що він відображає реальні виробничі відносини, відтворює відносини розподілу і перерозподілу, ...

Бюджетний устрій та бюджетна система України

Зміст Суть і значення Державного бюджету....................................................................3 Бюджетна система України......................................................................................7 Бюджетний процес ..................................................................................................12 Література ................................................................................................................18 Суть i значення Державного бюджету Сучасна ...