Search:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

Виключити, як невідповідну принципам гуманності норму про відстріл безпородних собак, що є закладено в діючому законодавстві, тим більше що питання „породності” дуже складне та потребує окремого тлумачення.

Стаття 37 регламентує державний контроль у галузі мисливського господарства та полювання та визначає, що державний контроль здійснює Мінекології України та Держкомлісгосп України. Пропоную додати слова „і їх територіальні органи”, що дасть можливість делегувати повноваження обласним управлінням Мінекології та Держкомлісгоспу та на місці впливати на ситуацію.

У частині другій статті 39 після слів „Права, визначені в пунктах 2-6” додати слова „8, 15”;

В даній статті перераховані права працівників, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання тобто працівників органів лісового господарства та охорони навколишнього середовища.

Пропоную поширити повноваження пункту 8 на єгерів та посадових осіб-користувачів мисливських угідь, якщо йдеться про право зупиняти чи припиняти полювання та іншу діяльність, що провадиться з порушенням вимог, установлених цим законом, що дасть можливість оперативно реагувати на порушення закону.

Поширення пункту 15 на єгерів та посадових осіб-користувачів мисливських угідь несе стимулюючий ефект у відносинах до праці.

У частині третій статті 39 слова: „а також громадські інспектори охорони навколишнього природного середовища та громадські мисливські інспектори під час проведення рейдів” – вилучити.

Заборона громадським інспекторам охорони навколишнього природного середовища та громадським мисливським інспекторам перебувати у мисливських угіддях із зброєю незалежно від строків полювання позбавить можливості посадових осіб користуватися корупційними схемами ніби законної підстави безконтрольного місцезнаходження в угіддях громадян зі зброєю.

У частині третій статті 39 після слів „за наявності у них” доповнити слово „службового”.

В Законі немає визначення терміну „рейди”, порядку їх організації, проведення і т. ін., тому доцільно змінити на „під час виконання службових обов’язків”.

Особи, уповноважені на охорону державного мисливського фонду під час виконання службових обов'язків повинні мати службові, а не загальні посвідчення особи, що дасть можливість ідентифікувати особу та посадові повноваження.

3.3.2 Запропоновані нами зміни, в Кодекс України Про адміністративні правопорушення [11,с. 124]

Статтею 85 передбачені санкції на порушників правил використання об¢єктів тваринного світу. Цю статтю пропоную доповнити словами „або відсутністю на місці затримання відповідних документів у сезон полювання на певний вид тварин”.

Стаття 185 передбачає санкцію лише за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця. Пропоную додати також працівника органу уповноваженого на охорону державного мисливського фонду. Дана норма приведе до ефективнішої роботи осіб уповноважених здійснювати охорону державного мисливського фонду.

Стаття 188-5 передбачає санкцію за невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки, охорону природних ресурсів пропоную додати санкцію і за невиконання законних розпоряджень посадових осіб у галузі охорони державного мисливського фонду. Дане доповнення дасть змогу оперативніше впливати на державне управління у галузі мисливського господарства та полювання. Дане доповнення також усуне правову колізію, так як статтею 242 надано повноваження щодо розгляду адміністративних справ, передбачені статтею 188-5.

Стаття 242 визначає повноваження органу мисливського господарства, щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов¢язані з порушеннями правил ведення мисливського господарства. Для оперативнішого втручання в процес управління мисливським господарством, пропоную надати повноваження органу мисливського господарства – розглядати справи про адміністративні правопорушення за статтями 75,76,85,88-1,91-2,185,188-5.

Також в даній статті визначено посадових осіб, які мають право розглядати адміністративні справи. Пропоную включити до цього переліку начальників відділів (секторів), головних та провідних спеціалістів відділів (секторів) мисливського господарства територіальних органів спеціально уповноваженого органу мисливського господарства. Дане доповнення запонить правову прогалину в регламенті розгляду адміністративних справ, так як лісничі та головні мисливствознавці по рангу посад знаходяться нижче і мають право розглядати вищезгадані адмінсправи, а начальники відділів , спеціалісти обласних управлінь лісового господарства не мають цього права.

Статтею 255 визначено осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51 


Подібні реферати:

Податкові надходження

Загальна сума доходів зведеного бюджету України за 2002 рік становила 60131,8 млн.грн., що на 7405,3 І млн.грн., або на 14% більше за відповідний показник по­переднього року.* Податкові надходження до зведеного бюджету Ук­раїни за звітний період становили 45397,1 млн.грн., що на 8680,3 млн.грн., або на 23,6% перевищує надходження по­переднього року, в тому числі: надходження від прибуткового податку з грома­дян за минулий рік збільшились порівняно з попереднім роком на 2048,9 млн.грн., або на 23,4% і становили 10823,8 млн. ...

Бюджетний дефіцит і державний борг

Борг є важливим елементом кругообігу “доходи-витрати”. Коли в економіці зростають доходи, зростають і заощадження, які повинні бути використані домашніми господарствами, фірмами та урядом. Створення боргу – це механізм, за допомогою якого заощадження передаються економічним агентам, що здійснюють витрати. Якщо домогосподарства не схильні до запозичень, то приватна заборгованість зростає недостатньо швидко, аби поглинути зростаючий обсяг заощаджень. Отже, щоб економіка не відійшла від стану повної зайнятості ресурсів, ці ...

Особливості податкової системи Франції

Особливості оподаткування у Франції пов’язані з історичним розвитком політичної системи й економіки країни. Податкова система відрізняє, насамперед, системність на широкій законодавчій основі, яка базується на положенні про те, що всі заходи щодо оподаткування перебувають у компетенції парламенту. Податки і збори Франції формують близько 90% бюджету держави. Збори здійснюються єдиною службою. Основні види податків - непрямі, прямі, гербові збори. Переважають непрямі податки. 50% від непрямих податків складають ПДВ. Існує ...