Search:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

Пропоную внести зміни: „громадським мисливським інспектором” крім статті 91-2, яка на даний час існує добавити статтями 75, 76, 77, 77-1, 85.

Всього мною запропоновано внести 5 змін в кодекс України Про адміністративні правопорушення.

3.3.3 Запропоновані зміни до кримінального кодексу України

Стаття 248. Незаконне полювання

В даній статті передбачено, що істотною шкодою вважається нанесення збитків державному мисливському фонду, які в 10 разів перевищують нормативно установлений розмір мінімальної заробітньої плати. Так як на даний час в статі 248 визначено, що злочином є порушення правил полювання, що заподіяло істотну шкоду. Розмір чи шкоду, заподіяну істотно чи ні, не встановлено жодним нормативно-правовим актом. Даний додаток уникне двоякого трактування одного і того самого порушення.

Стаття 342. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовцеві. Дану статтю пропоную доповнити також „або працівникові органу уповноваженого на охорону державного мисливського фонду”. Дане доповнення надасть більше прав та повноважень щодо виконання посадових обов¢язків посадовцям які уповноважені на охорону мисливського фонду. [11]

Всього мною запропоновано внести 2 зміни в Кримінальний кодекс України.

3.3.4 Запропоновані зміни та внесення нових нормативно-правових актів Держкомлісгоспу України

Щодо делегування повноважень видавати контрольні картки

Наказом Міністерства лісового господарства України від 21.03.1997 року № 32 [11,стор 217] затверджено порядок видачі посвідчень мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання .

Пунктом 8 цього положення передбачено, що посвідчення мисливця та контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання видаються Мінлісгоспом України та обласні управління лісового господарства.

Вважаю, що функцію видачі контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання доцільно також було б делегувати районним мисливствознавцям та державним підприємствам лісового господарства.

На даний час, коли для функції видачі контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання уповноважене лише обласне управління лісового господарства, це призводить до незручностей при обміні кожного року контрольної картки, а особливо жителям, які проживають не в місті обласного значення. Доводиться приїжджати в м. Івано-Франківськ або передавати спочатку контрольну картку районному мисливствознавцю, а потім приїжджати, щоб забрати.

Пропоную внести зміни до наказу Міністерства лісового господарства України від 21.03.1997 року № 32 [11,стор 217] ,, в якому передбачити право видачі контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання районним мисливствознавцям”.

Щодо реєстрації відстрілочних карток

Статтею 17 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» [11,с.75] визначено, що добування мисливських тварин здійснюється за дозволом- ліцензією або відстрільною карткою.

За ліцензією здійснюється полювання на копитних, а за відстрільною карткою здійснюється полювання на хутрову та пернату дичину.

Ліцензії видаються мисливцям користувачем мисливських угідь, який отримує їх у спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання тобто в Держкомлісгоспі України. Відстрільні картки видаються мисливцям користувачем мисливських угідь.

В цьому законі регламентована порядок видачі ліцензій на право відстрілу ліцензійних видів.

Наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.28року №153 затверджено «Інструкцію про порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин та порядок здійснення полювання на цих тварин» [11,с.232] В даній інструкції регламентовано порядок реєстрації ліцензій, порядок їх видачі користувачам мисливських угідь, порядок заповнення, порядок повернення користувачами мисливських угідь бланків ліцензій обласним управління лісового господарства та порядок їх подальшого зберігання.

Порядок випуску , реєстрації, заповнення, зберігання відстрілочних карток не регламентовано жодним нормативно-правовим актом. Доходи мисливських користувачів за реалізацію відстрілочних карток в багатьох господарствах перевищують доходи, отримані від реалізації ліцензій.

На мою думку вирішення проблеми прозорого обігу відстрілочних можливе двома шляхами:

1. Їх видача по аналогії з ліцензіями відстрілочних карток Держкомлісгоспом України.

2. Друк відстрілочних мисливськими господарствами з обов’язковою її реєстрацією в обласному управлінні лісового господарства.

Регламентація прозорості руху відстрілочних карток, їх уніфікація, як це передбачено з ліцензіями, підвищить дохідність ведення мисливського господарства.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51 


Подібні реферати:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ тис. га тисяч гектарів АПК Агропромисловий комплекс МВС Міністерство внутрішніх справ ЦОВВ Центральні органи виконавчої влади кв.км квадратний кілометр УТМР Українське товариство мисливців та рибалок МГ «Тисмениця» Мисливське господарство «Тисмениця» ДЛГ Державне лісове господарство ДОВК «Синьогора» Державний оздоровчий виробничий комплекс «Синьогора» ТМР «Княжа Фауна» Товариство мисливців та рибалок «Княжа фауна» ЛМП ...

Розпад імперської тоталітарної системи. Проголошення декларації про державний суверенітет України, події в серпні 1991 року

Ми здобули незалежність внаслідок розвалу наддержави, спричиненого особливостями її конституційної побудови. Йдеться про декларативну рівноправність Російської Федерації з національними республіками і про надане кожній союзній республіці «право на вихід» з СРСР. Такі особливості конституцій пояснювалися необхідністю запобігти виникненню масового визвольного руху серед народів національних окраїн або протистояти такому руху. Кравчукк тільки конституційна реформа М.Горбачова позбавила КПРС статусу державної партії, ...

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

План Вступ Засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Види регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Висновок Література Міжнародні економічні відносини є однією з найбільш динамічно розвинутих сфер економічного життя. Економічні зв'язки між державами мають багатовікову історію. Протягом сторіч вони існували переважно як зовнішньоторговельні, вирішуючи проблеми забезпечення населення товарами, що національна економіка робила неефективно чи не робила зовсім. У ході еволюції зовнішньоекономічні зв'язки ...