Search:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

Пропоную на рівні органу центральної влади Держкомлісгоспом України видати нармативно-правовий акт, в якому регламентувати порядок емісії, реєстрації та видачі відстрілочних карток на право відстрілу пернатої та хутрової дичини.

Щодо уніфікації реєстрації адміністративних порушень пов’язаних з порушенням правил ведення мисливського господарства і полювання.

Статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність осіб, які порушили правила полювання. Відповідно до другої частини цієї статті за повторне порушення правил полювання передбачено збільшене накладення штрафу.

Статтею 242 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначено, що органи мисливського господарства розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням правил ведення мисливського господарства і полювання, які передбачені частиною першою статті 85.

Статтею 242-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначено, що органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі екології та природних ресурсів України також уповноважені розглядати частину першу статті 85 (Порушення правил використання об’єктів тваринного світу).

У зв’язку з тим, що право розглядати протоколи про порушення правил полювання покладено як на органи мисливського господарства так і на орган влади у галузі екології та природних ресурсів , а реєстрація осіб, які вчинили правопорушення, передбачене статтею 85 не регламентується ніяким нормативно-правовим актом, тому і не спрацьовує принцип збільшення відповідальності за повторне порушення правил використання об’єктів тваринного світу.

Пропоную на рівні центральних органів виконавчої влади, яким надано право розглядати протоколи про порушення правил полювання, розробити положення про реєстрацію порушників правил полювання і доступу до бази даних відповідальних працівників, яким надано право розгляду протоколів.

Щодо вирішення питання формування ринкових цін на ліцензії на право добування мисливських тварин.

У зв’язку з тим, що користувачами реалізовуються ліцензії не за ринковими механізмами, вартість ліцензії в одному господарстві області продається в 10 разів менше, ніж в іншому господарстві. Указом Президента України від 23.05.2005 року № 837/2005 «Про невідкладні заходи у сфері збереження, відтворення та раціонального використання мисливських тварин» п.4 зобов’язано Кабінет Міністрів України вирішити питання надання у користування мисливських угідь, лімітів та дозволів на добування мисливських тварин на засадах відкритості, гласності та прозорості.

У зв’язку з тим, що ціни на ліцензії формуються не за ринковим принципом мисливські господарства недоотримують кошти.

Для забезпечення виконання Указу Президента України пропоную видати нормативний акт центральним органом виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання, яким би було передбачено порядок реалізації мисливськими господарствами ліцензій виключно через аукціони.

Щодо недопущення торівлі заборонених знарядь добування тварин на ринках.

Відповідно до статті 20 Закону України про мисливське господарство та полювання полювання [11, с.75] із застосуванням або використанням петель, підрізів, закотів, гачків, звуковідтворюючих приладів та пристроїв, електричного обладнання для добування тварин, штучних світлових джерел, приладів та пристроїв для підсвічування мішеней, у тому числі приладів нічного бачення заборонено. Статтею 42 передбачена відповідальність за порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання , а саме порушення правил полювання. Кодексом України про адміністративні правопорушення встановлено штрафні санкції у розмірі від трьох до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих знарядь, матеріалів та засобів їх виготовлення (стаття 85-1).

Правила торгівлі на ринках здійснюються відповідно до наказу від 26.02.2002 № 57/188/84/105 і відповідно до п.2 ці правила носять рекомендаційний характер.

Пропоную внести зміни у вищезгадані правила торгівлі, статтю, в якій була б передбачена категорична заборона продажу заборонених знарядь добування тварин.

Щодо державного управління мисливським господарством

На даний час в області є три групи користувачів мисливських угідь, а саме:

- державні лісогосподарські підприємтсва які знаходяться у відомчому підпорядкування Держкомлісгоспу України;

- районні ради УТМР;

- користувачі мисливських угідь, засновниками яких є приватні організації;

Відповідно до статті 4 Закону України „Про мисливське господарство та полювання” [11, с.75] передбачено , що державне регулювання у галузі мисливського господарства та полювання здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання. Спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі мисливського господарство визначено Держкомлісгосп України.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51 


Подібні реферати:

Предмет та методологія теорії держави і права

План Вступ 1. Теорія держави і права в системі суспільних та юридичних наук: а) Поняття теорії держави і права; б) Функції теорії держави і права; в) Місце теорії держави і права в системі суспільних наук; г) Теорія держави і права в системі юридичних наук 2. Предмет теорії держави і права 3. Поняття та склад методології юридичної науки: а) Поняття методології та її складові; б) Метод – основна категорія методології; в) Характеристика основних методів. Висновки Список використаної літератури Вступ Проблеми виникнення, ...

Мiсцеве самоврядування. Робоча група Парламент - Уряд - мiсцеве самоврядування

Одним з найважливiших питань, що стоять зараз перед Президентом та Верховною Радою України є органiзацiя влади в Українi таким чином , аби втримати ситуацiю в державi пiд контролем в умовах жорстокої економiчної кризи та за допомогою такої структури влади забезпечити накiнець проведення в Українi економiчних реформ, без яких держава приречена. Велика роль в системi влади вiдводиться якраз органiзацiї влади на мiсцях, населенних пунктах та адмiнiстративнотерiторiальних одиницях. Адже будь-якi самi прогресивнi починання в ...

Податкові надходження

Загальна сума доходів зведеного бюджету України за 2002 рік становила 60131,8 млн.грн., що на 7405,3 І млн.грн., або на 14% більше за відповідний показник по­переднього року.* Податкові надходження до зведеного бюджету Ук­раїни за звітний період становили 45397,1 млн.грн., що на 8680,3 млн.грн., або на 23,6% перевищує надходження по­переднього року, в тому числі: надходження від прибуткового податку з грома­дян за минулий рік збільшились порівняно з попереднім роком на 2048,9 млн.грн., або на 23,4% і становили 10823,8 млн. ...