Search:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

- покращення охорони та відтворення мисливських тварин;

- посилення боротьби із зловживаннями з боку посадових осіб галузі;

- вдосконалення деяких термінів відповідно до вимог сучасних класифікацій, що унеможливлює їх різночитання та неоднозначне тлумачення;

- приведення Закону України "Про мисливське господарство та полювання" [11, с.75] у відповідність із державними пріоритетами в галузі охорони природи, іншими Законами України, міжнародними правовими документами та зобов'язаннями України.

3. Основні запропоновані мною зміни до Закону України "Про мисливське господарство та полювання".

Запропоновані нами зміни до Закону України "Про мисливське господарство та полювання". [11, с.75]

Пропонується:

- викласти в новій редакції такий терміни, як "мисливські угіддя", відповідно до сучасних наукових уявлень про них;

- поширити повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання у видачі дозволів на використання всіх мисливських тварин, а не тільки тих, що перебувають у державній власності;

- до повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської і Севастопольської міських рад у галузі мисливського господарства та полювання додати додаткові повноваження щодо погодження питань відносно розміщення підприємств, інших об'єктів, які можуть негативно впливати на стан об'єктів тваринного світу та якість мисливських угідь, та покласти на ці органи відповідальність за такі погодження;

- конкретизувати ситуації, які прирівнюються до полювання та можуть класифікуватися, як незаконне полювання;

- чітко визначити, які документи дають право на полювання та добування мисливських тварин;

- привести у відповідність до сучасних вимог аспекти полювання з мисливською вогнепальною зброєю та мисливськими собаками;

- визначити такі документи, як ліцензії, відстрільні картки і дозволи - як окремі документи на право добування мисливських тварин, чим запобігти різноманітним зловживанням, що мають місце при видачі таких дозволів;

- визначити, що дозволи на селекційний та вибірковий відстріл чи вилов тварин, та дозволи ветеринарно-санітарної експертизи видаються тільки працівникам користувача угідь, уповноваженим здійснювати охорону мисливських угідь, що виключає корупційні схеми отримання дозволів іншим стороннім особам на полювання незалежно від строків мисливського сезону;

- уточнити назви мисливських тварин згідно сучасних класифікацій і окремо виділити тварин, на яких полювання заборонено;

- конкретизувати заборони щодо здійснення полювання;

- визначити, що єгерська служба створюється користувачами угідь не тільки для охорони, а із з метою ефективного ведення мисливського господарства, та за діючим досвідом господарювання встановити відповідні вимоги щодо її штатної чисельності;

- удосконалити права та обов'язки користувачів мисливських угідь, зобов'язати їх вести первинний облік не тільки мисливських тварин;

- збільшити мінімальні розміри вкладання коштів на комплексні заходи щодо відтворення мисливських тварин, збереження і поліпшення умов їх перебування;

- удосконалити цільове використання цих коштів, вилучивши термін "охорону", який до цих пір дозволяв списувати великі суми, наприклад на пальне, що до відтворення та збереження ніякого відношення не мало;

- з цих же міркувань, вилучити термін "охорону" із статті, що регламентує повернення вкладених коштів користувачу;

- удосконалити термінологію щодо підготовки собак мисливських порід;

- вилучити, як невідповідну принципам гуманності норму про відстріл безпородних собак, тим більше що питання "породності" дуже складне та потребує окремого тлумачення;

- заборонити громадським інспекторам охорони навколишнього природного середовища та громадським мисливським інспекторам перебувати у мисливських угіддях із зброєю незалежно від строків полювання, чим позбавити можливості посадових осіб користуватися корупційними схемами ніби-то законної підстави безконтрольного місцезнаходження в угіддях громадян зі зброєю;

- посилити вимоги до посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання, їх органів на місцях, посадових осіб-користувачів мисливських угідь, уповноважених на охорону державного мисливського фонду під час виконання службових обов'язків, пов'язаних з охороною державного мисливського фонду, які можуть перебувати у мисливських угіддях із зброєю, незалежно від строків полювання.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованах нами змін до Закону України „Про мисливське господарство та полювання” [11, с.75] не вимагатиме додаткових витрат із Державного бюджету України. Збільшення надходжень до мисливських господарств відповідно збільшить надходження до Державного бюджету України.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51 


Подібні реферати:

Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

Для виконання своїх функцій держава повинна мати достатні грошові фонди. Ці фонди вона формує шляхом перерозподілу валового внутрішнього продукту. Найважливішим засобом, через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту, є Державний бюджет. Через бюджет держави відтворюється вся багатогранна її діяльність і забезпечується виконання її заходів. Розглядаючи бюджет як економічну категорію, слід зазначити, що він відображає реальні виробничі відносини, відтворює відносини розподілу і перерозподілу, ...

Державний фінансовий контроль

ЗМІСТ Вступ .3 Предмет і метод державного фінансового контролю 5 Методика проведення документального та фактичного контролю 7 Узагальнення наслідків перевірки бюджетних установ та суб'єктів підприємницької діяльноті .11 Список використаної літератури 14 Вступ Своєрідність державних фінансів перехідного періоду їх глибока внутрішня суперечливість, незавершеність процесів переходу від економіки одного типу до економіки зовсім іншого типу найрельєфніше проявляються у фінансовому контролі. Це ...

Державне регулювання ведення мисливського господарства

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ тис. га тисяч гектарів АПК Агропромисловий комплекс МВС Міністерство внутрішніх справ ЦОВВ Центральні органи виконавчої влади кв.км квадратний кілометр УТМР Українське товариство мисливців та рибалок МГ «Тисмениця» Мисливське господарство «Тисмениця» ДЛГ Державне лісове господарство ДОВК «Синьогора» Державний оздоровчий виробничий комплекс «Синьогора» ТМР «Княжа Фауна» Товариство мисливців та рибалок «Княжа фауна» ЛМП ...