Search:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

Додаток Б

Аналіз ведення мисливського господарства користувачами мисливських угідь, щодо вкладення коштів у ведення мисливського господарства

Івано-Франківської області 2004- 2006 роки

(рейтинговий методом)

Користувач мисливських угідь

2004 рік

Площа мислив-

ських угідь

Загальні витрати на ведення мисливсь

кого господа

рства

Вкладеня грн. на 1 тис. га мисливських угідь по загальних витратах на ведення мисливського господарства

Рейтинг по вкладе

них коштах на 1 тис. га мислив

ських угідь

Загальні витрати на охорону, відтворення та облік миських тварин грн.

Вкладеня грн. на 1 тис. га мисливських угідь з статті охорона, відтворення та облік миських тварин грн.

Рейтинг по вкладених коштах на

1 тис га. з статті охорона, відтворення та облік миських тварин грн.

За рахунок державно-го бюджету

тис. грн.

Процент вкладених власних коштів до бюджет-них

Рейтинг який визначає обсяг вкладання коштів у ведення мисливського господарства

Болехівський ДЛГ

20,2

23500

859

24

6000

297

22

0

46

Брошнівський ДЛГ

30,7

19105

622

18

9258

299

23

8950

46

41

Верховинський ДЛГ

34,4

3500

101

1

3500

101

5

0

6

Вигодський ДЛГ

58,1

45747

774

23

16145

277

20

20189

43

43

Ворохтянський ДЛГ

11,7

5100

435

12

2300

196

16

0

28

Галицький ДЛГ

7,8

1156

141

2

658

76

2

498

44

4

Гринявський ДЛГ

22,9

7070

305

7

2054

89

3

5016

71

10

Делятинський ДЛГ

34,0

37217

1094

27

4017

118

8

28836

77

35

Ів.-Франківський ДЛГ

8,9

52519

5898

32

29644

3330

32

25495

48

64

Калуський ДЛГ

17,5

13400

765

22

2400

137

12

0

34

Коломийський ДЛГ

16,2

28449

1753

29

12587

776

29

15862

55

58

Кутський ДЛГ

29,7

13547

454

14

3160

104

6

6545

48

20

Надвірнянський ДЛГ

44,9

25400

565

16

4700

105

7

6000

23

23

Осмолодський ДЛГ

54,2

36170

666

20

6627

121

9

24744

68

29

Рогатинський ДЛГ

22,1

21100

954

25

8800

398

25

0

50

Солотвинський ДЛГ

17,0

4325

252

5

2125

123

10

0

15

ОУЛГ – всього

430,3

337305

783

113975

264

142135

42

Болехівське

13,9

7993

575

17

3955

280

21

0

38

Долинське

22,2

8200

369

9

4100

184

15

0

24

Калуське

32,7

12303

376

10

8756

266

19

0

29

Коломийське

52,4

25220

480

15

17743

337

24

0

39

Косiвське

21,4

5682

261

6

2847

130

11

0

17

Рогатинський

30,6

23320

761

21

18755

611

27

0

48

Снятинський

46,3

11200

241

4

7000

151

14

0

18

МРВП

210,0

84729

403

11

44759

212

17

0

28

УТМР – всього

429,5

178647

414

107915

251

0

ТзОВ "Космечара"

9,6

9350

968

26

2090

217

18

0

44

ТМР "Княжа Фауна"

22,6

3300

146

3

2202

97

4

0

7

ТМР "Бурштинське"

13,6

6068

441

13

762

51

1

0

14

ЛМП "Хотимир"

22,0

14000

636

19

11700

531

26

0

45

Універсал-Контракт

13,1

4865

366

8

1827

137

13

0

21

ТзОВ "Аква-ЛТД"

6,8

10115

1485

28

4695

676

28

0

56

СМНДП "Фауна"

10,0

28370

2830

30

10473

1040

30

0

60

МГ "Тисмениця"

0,5

1480

2960

31

800

1600

31

0

62

ДОВК "Синьогора"

11,0

71564

6500

33

47503

4318

33

70495

98

66

ІНШІ –всього

109,2

149112

1367

82052

750

70495

47

Всього по області

969,0

665064

686

303942

313

212630

32

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51 


Подібні реферати:

Розпад імперської тоталітарної системи. Проголошення декларації про державний суверенітет України, події в серпні 1991 року

Ми здобули незалежність внаслідок розвалу наддержави, спричиненого особливостями її конституційної побудови. Йдеться про декларативну рівноправність Російської Федерації з національними республіками і про надане кожній союзній республіці «право на вихід» з СРСР. Такі особливості конституцій пояснювалися необхідністю запобігти виникненню масового визвольного руху серед народів національних окраїн або протистояти такому руху. Кравчукк тільки конституційна реформа М.Горбачова позбавила КПРС статусу державної партії, ...

Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

Розділ 1. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету. Розпорядження коштів місцевого бюджету і їх функції права та обов’язки. Для здійснення програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. Кошти бюджету, які отримують фізичні особи та юридичні особи, що не мають статусу бюджетної установи (одержувачі бюджетних коштів), надаються їх лише через розпорядника бюджетних коштів. Розпорядники бюджетних коштів – бюджетні установи в ...

Бюджетна класифікація України

Закон визначає бюджетну класифікацію як “єдине систематизоване, функціональне згрупування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, що забезпечує загальнодержавну і міжнародну порівнянність бюджетних даних”. Саме че­рез бюджетну класифікацію здійснюється єдиний облік доходів і видатків, складається звітність про виконання бюд­жетів. Структура бюджетної класифікації розробляється Кабіне­том Міністрів України, а нова її структура була затверджена постановою Верховної Ради України від 12 липня 1996 року. Бюджетна ...