Search:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

Додаток Д

 

2004

2005

2006

 

Рейтинг по вкладених коштах на 1 тис га мисливських угідь

Рейтинг по вкладених коштах на 1 тис га з статті охорона, відтворення та облік миських тварин грн

З них за рахунок державного бюджету

тис. грн

Рейтинг по вкладених коштах на 1 тис га мисливських угідь

Рейтинг по вкладених коштах на 1 тис га з статті охорона, відтворення та облік миських тварин грн

З них за рахунок державного бюджету

тис. грн

Рейтинг по вкладених коштах на 1 тис га мисливських угідь

Рейтинг по вкладених коштах на 1 тис га з статті охорона, відтворення та облік миських тварин грн

З них за рахунок державного бюджету

тис. грн

Болехівський ДЛГ

24

22

0

23

14

6384

20

6

0

Брошнівський ДЛГ

18

23

8950

12

11

14959

16

13

1000

Верховинський ДЛГ

1

5

0

4

4

0

8

5

0

Вигодський ДЛГ

23

20

20189

24

31

17168

25

24

18000

Ворохтянський ДЛГ

12

16

0

22

26

0

21

21

Галицький ДЛГ

2

2

498

1

1

0

12

1

6013

Гринявський ДЛГ

7

3

5016

18

6

18700

4

10

Делятинський ДЛГ

27

8

28836

17

9

10041

18

12

6000

Ів.-Франківський ДЛГ

32

32

25495

32

33

23151

31

31

11500

Калуський ДЛГ

22

12

0

2

10

0

27

7

Коломийський ДЛГ

29

29

15862

26

23

17573

7

9

8389

Кутський ДЛГ

14

6

6545

8

2

6888

5

3

2227

Надвірнянський ДЛГ

16

7

6000

13

5

0

3

2

Осмолодський ДЛГ

20

9

24744

21

8

48051

19

8

39735

Рогатинський ДЛГ

25

25

0

25

25

0

28

28

5000

Солотвинський ДЛГ

5

10

0

31

18

20252

26

23

20836

ОУЛГ - всього

142135

183167

118700

Болехівське

17

21

0

16

22

0

17

26

Долинське

9

15

0

9

16

0

15

19

Калуське

10

19

0

15

17

0

13

20

Коломийське

15

24

0

14

21

0

14

18

Косiвське

6

11

0

6

12

0

6

15

Рогатинський

21

27

0

20

24

0

23

16

Снятинський

4

14

0

5

13

1000

2

14

МРВП

11

17

0

11

19

16000

9

17

УТМР - всього

0

17000

ТзОВ "Космечара"

26

18

0

19

15

0

2

22

ТМР "Княжа Фауна"

3

4

0

3

7

0

1

11

ТМР "Бурштинське"

13

1

0

10

3

0

10

4

ЛМП "Хотимир"

19

26

0

7

20

0

11

25

Універсал-Контракт

8

13

0

28

28

0

29

29

ТзОВ "Аква-ЛТД"

28

28

0

27

27

0

24

30

СМНДП "Фауна"

30

30

0

30

30

0

30

27

МГ "Тисмениця"

31

31

0

29

29

0

32

33

ДОВК "Синьогора"

33

33

70495

33

32

89365

33

32

108611

ІНШІ –всього

70495

89365

108611

Всього по області

212630

289532

227311

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51 


Подібні реферати:

Мiсцеве самоврядування. Робоча група Парламент - Уряд - мiсцеве самоврядування

Одним з найважливiших питань, що стоять зараз перед Президентом та Верховною Радою України є органiзацiя влади в Українi таким чином , аби втримати ситуацiю в державi пiд контролем в умовах жорстокої економiчної кризи та за допомогою такої структури влади забезпечити накiнець проведення в Українi економiчних реформ, без яких держава приречена. Велика роль в системi влади вiдводиться якраз органiзацiї влади на мiсцях, населенних пунктах та адмiнiстративнотерiторiальних одиницях. Адже будь-якi самi прогресивнi починання в ...

Особливості податкової системи Франції

Особливості оподаткування у Франції пов’язані з історичним розвитком політичної системи й економіки країни. Податкова система відрізняє, насамперед, системність на широкій законодавчій основі, яка базується на положенні про те, що всі заходи щодо оподаткування перебувають у компетенції парламенту. Податки і збори Франції формують близько 90% бюджету держави. Збори здійснюються єдиною службою. Основні види податків - непрямі, прямі, гербові збори. Переважають непрямі податки. 50% від непрямих податків складають ПДВ. Існує ...

Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

Протягом останнього десятиріччя в українському суспільстві здійснюється поступовий перегляд парадигми національної безпеки – політики і вчені, у своїй більшості, відійшли від вузького трактування національної безпеки як безпеки держави, якій підпорядковані безпека особи і суспільства. В Україні, як і в інших демократичних державах, безпека особи все більше сприймається як основоположний компонент національної безпеки, що викликало необхідність наукового опрацювання проблем співвідношення безпеки особи та суспільної безпеки, ...