Search:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

Додаток Е

Аналіз ведення мисливського господарства користувачами мисливських угідь, щодо чисельності працівників зайнятих у мисливському господарстві, стану грошового забезпечення та площі мисливських угідь , що припадають на одного єгера.

Івано-Франківської області 2004- 2006 роки

(рейтинговий методом)

Користувач мисливських угідь

2004 рік

Площа мисливських угідь

Перебуває за списком працівників всього

В т.ч. мисливствознавців

Штатних єгерів

Припадає на одного єгера площі мисливських угідь тис га

Рейтинг

по площі угідь які припадають на одного єгера

Заробітня плата працівників зайнятих у мисливському господар-стві

Середня заробіт-на плата

Рейтинг по сумі заробітньої плати яка припадає на одного працівни-ка

Сукупний рейтинг господарства за 2004 рік

Болехівський ДЛГ

20,2

4

1

3

6,7

21

17500

4,3

30

51

Брошнівський ДЛГ

30,7

2

1

1

30,7

3

9847

4,9

32

35

Верховинський ДЛГ

34,4

0

0

0

1

1

2

Вигодський ДЛГ

58,1

6

1

5

11,6

13

29602

4,93

33

46

Ворохтянський ДЛГ

11,7

1

0

1

11,7

12

2800

2,8

21

33

Галицький ДЛГ

7,8

0

0

0

2

498

2

4

Гринявський ДЛГ

22,9

4

1

3

7,6

17

5016

1,2

10

27

Делятинський ДЛГ

34,0

7

1

6

5,6

25

33200

4,7

31

56

Ів.-Франківський ДЛГ

8,9

7

1

3

2,9

30

22875

3,2

24

54

Калуський ДЛГ

17,5

3

1

2

8,8

16

11000

3,6

27

43

Коломийський ДЛГ

16,2

4

1

3

5,4

26

15862

3,9

28

54

Кутський ДЛГ

29,7

3

1

2

14,9

9

10387

3,4

25

34

Надвірнянський ДЛГ

44,9

7

0

7

6,4

23

20700

2,9

22

45

Осмолодський ДЛГ

54,2

11

1

10

5,4

27

29543

2,6

19

36

Рогатинський ДЛГ

22,1

4

1

3

7,3

18

12300

3,0

23

41

Солотвинський ДЛГ

17,0

4

1

3

5,6

24

2200

0,5

7

31

ОУЛГ - всього

430,3

67

12

52

8,3

223330

3,3

Болехівське

13,9

2

1

1

13,9

10

4038

2,0

17

27

Долинське

22,2

3

1

2

11,1

15

4100

1,3

11

26

Калуське

32,7

3

1

2

16,4

8

3547

1,1

9

17

Коломийське

52,4

4

1

3

17,4

7

7477

1,8

16

23

Косiвське

21,4

2

1

1

21,4

6

2835

1,4

13

19

Рогатинський

30,6

2

1

1

30,6

4

4565

2,3

18

22

Снятинський

46,3

3

1

2

24,2

5

4200

1,4

12

17

МРВП

210,0

24

8

16

13,1

11

39970

1,6

15

26

УТМР - всього

429,5

43

15

28

15,3

70732

1,6

ТзОВ "Космечара"

9,6

5

2

3

3,2

29

7260

1,4

14

43

ТМР "Княжа Фауна"

22,6

4

1

2

11,3

14

1098

0,2

5

19

ТМР "Бурштинське"

13,6

4

1

2

6,6

22

5306

0,2

4

26

ЛМП "Хотимир"

22,0

6

1

3

7,3

19

2300

0,4

6

25

Універсал-Контракт

13,1

4

1

3

4,3

28

3038

0,8

8

36

ТзОВ "Аква-ЛТД"

6,8

2

1

1

6,8

20

5420

2,7

20

40

СМНДП "Фауна"

10,0

5

1

4

2,5

31

17897

3,5

26

57

МГ "Тисмениця"

0,5

4

2

0,2

33

680

0,2

3

36

ДОВК "Синьогора"

11,0

6

1

5

2,2

32

24061

4,0

29

61

ІНШІ –всього

109,2

40

9

25

4,3

67060

1,6

Всього по області

969,0

150

36

105

9,2

361122

2,4

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51 


Подібні реферати:

Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

Для виконання своїх функцій держава повинна мати достатні грошові фонди. Ці фонди вона формує шляхом перерозподілу валового внутрішнього продукту. Найважливішим засобом, через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту, є Державний бюджет. Через бюджет держави відтворюється вся багатогранна її діяльність і забезпечується виконання її заходів. Розглядаючи бюджет як економічну категорію, слід зазначити, що він відображає реальні виробничі відносини, відтворює відносини розподілу і перерозподілу, ...

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

План Вступ Засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Види регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Висновок Література Міжнародні економічні відносини є однією з найбільш динамічно розвинутих сфер економічного життя. Економічні зв'язки між державами мають багатовікову історію. Протягом сторіч вони існували переважно як зовнішньоторговельні, вирішуючи проблеми забезпечення населення товарами, що національна економіка робила неефективно чи не робила зовсім. У ході еволюції зовнішньоекономічні зв'язки ...

Державне програмно-цільове планування

Сутність програмно-цільового методу планування, цільові комплексні програми Наявність вад ринкового саморегулювання та вад державного втручання в економіку породжує складні соціально-економічні проблеми, вирішення яких пов’язане з використанням так званого програмно-цільового методу планування. Використання програмно-цільового методу планування перед­бачає: • визначення проблеми та формулювання цілей; • розробку й реалізацію програми, спрямованої на досягнення цілей; • систематичний контроль за якістю та результатами робіт, ...