Search:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

Додаток Ж

Користувач мисливських угідь

2005 рік

Площа мисливських угідь

Перебуває за списком працівників всього

В т.ч. мисливствознавців

Штатних єгерів

Припадає на одного єгера площі мисливських угідь тис. га

Рейтинг

по площі угідь які припадають на одного єгера

Заробітня плата працівників зайнятих у мисливському господар-стві

Середня заробіт-на плата

Рейтинг по сумі заробітньої плати яка припадає на одного працівни-ка

Сукупний рейтинг господарства за 2005 рік

Болехівський ДЛГ

20,2

4

1

3

6,7

24

25307

6,3

26

50

Брошнівський ДЛГ

30,7

2

1

1

30,7

4

14959

7,5

29

33

Верховинський ДЛГ

34,4

2

1

1

34,4

3

8373

4,2

18

21

Вигодський ДЛГ

58,1

8

1

7

8,3

19

65313

8,1

30

49

Ворохтянський ДЛГ

11,7

1

0

1

11,7

13

9400

9,4

31

44

Галицький ДЛГ

7,8

1

0

-

1

2

Гринявський ДЛГ

22,9

3

1

2

11,5

14

18700

6,2

25

39

Делятинський ДЛГ

34,0

4

1

3

11,3

15

26191

6,5

27

42

Ів.-Франківський ДЛГ

8,9

7

1

3

3,0

30

36786

5,2

22

52

Калуський ДЛГ

17,5

3

1

2

8,8

18

11200

3,7

14

32

Коломийський ДЛГ

16,2

4

1

3

5,4

27

17573

4,3

19

46

Кутський ДЛГ

29,7

2

1

1

29,7

6

14160

7,0

28

34

Надвірнянський ДЛГ

44,9

2

1

1

44,9

2

24400

12,2

33

35

Осмолодський ДЛГ

54,2

12

2

10

5,4

26

55760

4,6

20

46

Рогатинський ДЛГ

22,1

4

1

3

7,3

21

22323

5,6

23

44

Солотвинський ДЛГ

17,0

4

1

3

5,6

25

24937

6,2

24

49

ОУЛГ - всього

430,3

62

15

44

9,7

375382

6,0

Болехівське

13,9

2

1

1

13,9

12

4968

2,5

9

21

Долинське

22,2

3

1

2

11,1

17

5697

1,8

7

24

Калуське

32,7

3

1

2

16,3

10

10390

3,6

13

23

Коломийське

52,4

4

1

3

17,4

9

16016

4,0

15

24

Косiвське

21,4

2

1

1

21,4

8

5000

2,5

10

18

Рогатинський

30,6

2

1

1

30,6

5

5735

2,8

12

17

Снятинський

46,3

3

1

2

23,1

7

5292

1,7

5

12

МРВП

210,0

21

8

13

16,1

11

56769

2,7

11

22

УТМР - всього

429,5

40

15

25

17,2

109867

2,7

ТзОВ "Космечара"

9,6

3

1

2

4,8

28

7260

2,4

8

36

ТМР "Княжа Фауна"

22,6

4

1

2

11,3

16

1089

0,2

3

19

ТМР "Бурштинське"

13,6

4

1

2

6,8

23

7342

1,8

6

29

ЛМП "Хотимир"

22,0

6

1

3

7,3

20

3078

0,5

4

24

Універсал-Контракт

12,8

5

1

3

4,2

29

23120

4,6

21

50

ТзОВ "Аква-ЛТД"

6,8

2

1

1

6,8

22

8573

4,2

17

39

СМНДП "Фауна"

10

5

1

4

2,5

32

20420

4,1

16

48

МГ "Тисмениця"

0,5

4

2

0,25

33

680

0,2

2

35

ДОВК "Синьогора"

11,0

5

1

4

2,8

31

57373

11,4

32

63

ІНШІ –всього

108,9

38

8

23

4,7

128935

3,4

Всього по області

968,7

140

38

92

10,5

614184

4,3

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51 


Подібні реферати:

Державне програмно-цільове планування

Сутність програмно-цільового методу планування, цільові комплексні програми Наявність вад ринкового саморегулювання та вад державного втручання в економіку породжує складні соціально-економічні проблеми, вирішення яких пов’язане з використанням так званого програмно-цільового методу планування. Використання програмно-цільового методу планування перед­бачає: • визначення проблеми та формулювання цілей; • розробку й реалізацію програми, спрямованої на досягнення цілей; • систематичний контроль за якістю та результатами робіт, ...

Державний фінансовий контроль

ЗМІСТ Вступ .3 Предмет і метод державного фінансового контролю 5 Методика проведення документального та фактичного контролю 7 Узагальнення наслідків перевірки бюджетних установ та суб'єктів підприємницької діяльноті .11 Список використаної літератури 14 Вступ Своєрідність державних фінансів перехідного періоду їх глибока внутрішня суперечливість, незавершеність процесів переходу від економіки одного типу до економіки зовсім іншого типу найрельєфніше проявляються у фінансовому контролі. Це ...

Методи державного регулювання економіки

План. 1.Сутність і класифікація методів державного регулювання. 2.Правові та адміністративні методи регулювання економіки. 3.Економічні методи державного регулювання. Сутність і класифікація методів державного регулювання. Державне регулювання економіки здійснюється за допомогою ар­сеналу методів. Під методами державного регулювання економіки слід розуміти способи впливу держави в особі законодавчих і виконавчих органів на сферу підприємництва, інфраструктури ринку, неко­мерційний сектор економіки з метою створення або ...