Search:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

Додаток Л

Чисельність основних видів мисливської дичини в угіддях Івано-Франківської області в 2006 році та порівняльний аналіз до оптимальної чисельності

Користувач мисливських угідь

Олень

Козуля

Оптимальна чисельність

Фактична чисельність голоів

2006 рік

Фактична чисельність до оптимальної

(+,-) голів

Фактична чисельність до оптимальної

(%)

Оптимальна чисельність

Фактична чисельність голоів

2006 рік

Фактична чисельність до оптимальної

(+,-) голів

Фактична чисельність до оптимальної

(%)

Болехівський ДЛГ

95

98

+3

103

256

208

-48

81

Брошнівський ДЛГ

306

132

-174

43

391

155

-236

39

Верховинський ДЛГ

99

105

+6

106

112

99

-13

88

Вигодський ДЛГ

251

243

-8

97

347

215

-132

62

Ворохтянський ДЛГ

36

73

+37

202

50

69

+19

138

Галицький ДЛГ

11

+11

61

44

-17

72

Гринявський ДЛГ

117

127

+10

108

202

210

+8

103

Делятинський ДЛГ

350

72

-278

20

511

343

-168

67

Ів.-Франківський ДЛГ

0

0

66

34

-32

51

Калуський ДЛГ

0

300

137

-163

45

Коломийський ДЛГ

0

334

167

-167

50

Кутський ДЛГ

22

24

+2

109

446

272

-174

60

Надвірнянський ДЛГ

216

126

-90

58

300

245

-55

81

Осмолодський ДЛГ

324

272

-52

83

158

136

-22

86

Рогатинський ДЛГ

0

234

226

-8

96

Солотвинський ДЛГ

85

62

-23

73

183

150

-33

81

ОУЛГ - всього

1901

1345

-556

70

3951

2710

-1241

68

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51 


Подібні реферати:

Розпад імперської тоталітарної системи. Проголошення декларації про державний суверенітет України, події в серпні 1991 року

Ми здобули незалежність внаслідок розвалу наддержави, спричиненого особливостями її конституційної побудови. Йдеться про декларативну рівноправність Російської Федерації з національними республіками і про надане кожній союзній республіці «право на вихід» з СРСР. Такі особливості конституцій пояснювалися необхідністю запобігти виникненню масового визвольного руху серед народів національних окраїн або протистояти такому руху. Кравчукк тільки конституційна реформа М.Горбачова позбавила КПРС статусу державної партії, ...

Державне програмно-цільове планування

Сутність програмно-цільового методу планування, цільові комплексні програми Наявність вад ринкового саморегулювання та вад державного втручання в економіку породжує складні соціально-економічні проблеми, вирішення яких пов’язане з використанням так званого програмно-цільового методу планування. Використання програмно-цільового методу планування перед­бачає: • визначення проблеми та формулювання цілей; • розробку й реалізацію програми, спрямованої на досягнення цілей; • систематичний контроль за якістю та результатами робіт, ...

Державний фінансовий контроль

ЗМІСТ Вступ .3 Предмет і метод державного фінансового контролю 5 Методика проведення документального та фактичного контролю 7 Узагальнення наслідків перевірки бюджетних установ та суб'єктів підприємницької діяльноті .11 Список використаної літератури 14 Вступ Своєрідність державних фінансів перехідного періоду їх глибока внутрішня суперечливість, незавершеність процесів переходу від економіки одного типу до економіки зовсім іншого типу найрельєфніше проявляються у фінансовому контролі. Це ...