Search:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

• Служба лісової охорони Державного комітету лісового господарства України – державний контроль за охороною і використанням мисливських тварин;

• Служба мисливської охорони у складі Держкомлісгоспу України;

• Державний комітет рибного господарства та його органи – контроль за дотриманням законодавства з питань охорони і відтворення водних живих ресурсів.

Спеціально уповноважені державні органи з охорони і регулюванню використання тваринного світу перевіряють:

• дотримання правил, норм, строків та інших вимог з охорони і використання тваринного світу;

• дотримання встановленого порядку державного обліку тварин і їх використання та проведення державного кадастру тваринного світу;

• правильність і своєчасність розробки та проведення заходів зі збереження середовища проживання, умов розмноження і шляхів міграції тварин.

Спеціально уповноважені державні органи охорони і регулювання використання тваринного світу мають такі права:

• припиняти самовільне користування тваринним світом, а також користування, яке здійснюється з порушенням встановлених вимог по охороні тваринного світу та його використанню;

• давати обов'язкові для виконання вказівки про виправлення порушень правил, норм, строків та інших вимог по охороні та використанню тваринного світу;

• припиняти роботи, при проведенні яких систематично порушуються правила,норми та інші вимоги з охорони і використання тваринного світу, охорони середовища перебування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;

• притягати у встановленому порядку порушників правил, норм, інших вимог з охорони і використання тваринного світу до відповідальності або направляти матеріали про правопорушників у відповідні органи;

• громадський контроль за полювання здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища та громадськими мисливськими інспекторами, що передбачено статтею 38 ЗУ „Про мисливське господарство та полювання”;

• органи МВС приймають рішення про видачу права на володіння зброєю, розслідують факти браконьєрства, за які передбачена кримінальна відповідальність;

• органи прокуратури відповідно до Конституції України здійснюють функцію щодо нагляду за додержанням і застосуванням законів.

Правила та інструкції спеціально уповноважених державних органів з охорони і регулювання використання ресурсів тваринного світу, затверджені у межах прав цих органів, встановлених законодавством, обов'язкові для виконання.

Відомчий контроль за охороною і використанням тваринного світу доповнює державний контроль та здійснюється органами, у віданні яких знаходяться підприємства, заклади і організації, що користуються об'єктами тваринного світу. При здійсненні відомчого контролю міністерства, відомства чи їх підрозділи зобов'язані керуватися законодавством України, правилами та інструкціями, затвердженими спеціально уповноваженими державними органами по охороні та використанню тваринного світу. Проте стан охорони та використання тваринного світу підтверджує необхідність підвищення ролі державного контролю при мінімізації неефективного відомчого контролю.

На прикладі Івано-Франківської області структура державного управління мисливством виглядає наступним чином:

• Івано-Франківське обласне управління лісового господарства облдержадміністрації є органом виконавчої влади з подвійним підпорядкуванням (обласна державна адміністрація та Державний комітет лісового господарства України) і здійснює як спеціально уповноважений обласний орган у веденні мисливства державний контроль за веденням мисливського господарства усіма мисливськими користувачами;

• держуправління екологічної безпеки в Івано-Франківській області як спеціально уповноважений державний орган здійснює державний контроль за спеціальним використанням тваринного світу;

• Івано-Франківська обласна рибоохоронна інспекція як державний орган, що уповноважений державою і знаходиться у віданні Міністерства АПК, здійснює державний контроль за дотриманням правил рибальства та організацією відтворення рибних запасів у природніх водоймах області;

• у Івано-Франківському обласному управлінні лісового господарства створений спеціальний підрозділ, що безпосередньо здійснює державний контроль за веденням мисливського господарства усіма користувачами мисливських угідь області;

• при державних лісогосподарських підприємствах (держлісгоспах) обласного управління лісового господарства в кожному адміністративному районі області введені посади районних державних мисливських інспекторів (районних мисливствознавців), які контролюють безпосередньо користувачів мисливських угідь.

1.2 Нормативно-правові засади в галузі охорони та раціонального використання диких тварин

У мисливській галузі використовуються наступні основні терміни:

мисливське господарство - це галузь господарства, завданням якої є раціональне використання, охорона і відтворення мисливських звірів і птахів, надання послуг мисливцям щодо проведення полювання, розвиток мисливського спорту і мисливського собаківництва;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51 


Подібні реферати:

Державне програмно-цільове планування

Сутність програмно-цільового методу планування, цільові комплексні програми Наявність вад ринкового саморегулювання та вад державного втручання в економіку породжує складні соціально-економічні проблеми, вирішення яких пов’язане з використанням так званого програмно-цільового методу планування. Використання програмно-цільового методу планування перед­бачає: • визначення проблеми та формулювання цілей; • розробку й реалізацію програми, спрямованої на досягнення цілей; • систематичний контроль за якістю та результатами робіт, ...

Державний фінансовий контроль

ЗМІСТ Вступ .3 Предмет і метод державного фінансового контролю 5 Методика проведення документального та фактичного контролю 7 Узагальнення наслідків перевірки бюджетних установ та суб'єктів підприємницької діяльноті .11 Список використаної літератури 14 Вступ Своєрідність державних фінансів перехідного періоду їх глибока внутрішня суперечливість, незавершеність процесів переходу від економіки одного типу до економіки зовсім іншого типу найрельєфніше проявляються у фінансовому контролі. Це ...

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності

План Вступ Засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Види регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Висновок Література Міжнародні економічні відносини є однією з найбільш динамічно розвинутих сфер економічного життя. Економічні зв'язки між державами мають багатовікову історію. Протягом сторіч вони існували переважно як зовнішньоторговельні, вирішуючи проблеми забезпечення населення товарами, що національна економіка робила неефективно чи не робила зовсім. У ході еволюції зовнішньоекономічні зв'язки ...