Search:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

Додаток Р

Аналіз виконання програми розвитку лісового і мисливського господарства Івано-Франківської області 2003 рік

Користувач мисливських угідь

Запланована чисельність голів

Фактична чисельність голів

Фактична чисельність до запланованної чисельності голів (+,-гол)

Олень

Козуля

Кабан

Заєць

Олень

Козуля

Кабан

Заєць

Олень

Козуля

Кабан

Заєць

Болехівський ДЛГ

95

234

84

322

80

177

83

184

-15

-117

-1

-138

Брошнівський ДЛГ

95

142

78

653

112

139

98

510

+17

-3

+20

-143

Верховинський ДЛГ

99

112

98

147

101

96

102

150

+2

-16

+4

+3

Вигодський ДЛГ

251

238

195

327

218

180

195

339

-33

-58

0

+12

Ворохтянський ДЛГ

72

90

52

70

66

76

30

70

-6

-15

-22

0

Галицький ДЛГ

0

48

12

367

11

47

3

398

+11

-1

-9

+31

Гринявський ДЛГ

117

202

61

213

122

204

77

209

+5

+2

+16

-4

Делятинський ДЛГ

45

274

74

635

58

310

57

366

+13

+36

-17

-269

Ів.-Франківський ДЛГ

0

38

20

391

0

21

19

340

0

-17

-1

-51

Калуський ДЛГ

0

98

44

614

0

105

28

350

0

+7

-16

-264

Коломийський ДЛГ

0

133

56

334

0

127

43

340

0

-6

-13

+6

Кутський ДЛГ

21

240

42

941

16

252

24

736

-5

+12

-18

-205

Надвірнянський ДЛГ

164

273

48

216

116

206

38

239

-48

-67

-10

+23

Осмолодський ДЛГ

280

113

36

70

271

129

21

77

-9

+16

-15

+7

Рогатинський ДЛГ

0

222

59

572

0

214

58

569

0

-8

-1

-3

Солотвинський ДЛГ

126

182

26

272

48

130

34

180

-78

-52

+8

-92

ОУЛГ – всього

1365

671

985

6144

1219

2413

910

5057

-146

-226

-75

-1087

Болехівське

10

81

26

850

0

84

8

440

-10

+3

-18

410

Долинське

0

48

55

2380

0

128

88

1600

0

+80

+33

-780

Калуське

0

32

13

2040

0

26

11

1460

0

-6

-2

-580

Коломийське

0

25

28

6350

0

27

20

5121

0

+2

-8

-1229

Косiвське

0

36

29

1870

0

82

32

1050

0

+47

+3

-820

Рогатинський

0

6

0

2090

0

15

0

1400

0

+9

0

-690

Снятинський

0

79

0

3400

0

107

0

3850

0

+28

0

+450

МРВП

72

364

221

19570

78

457

196

12076

+6

+93

-25

-7494

УТМР – всього

82

671

372

38550

78

926

355

26997

-4

+255

-17

-11553

ІНШІ –всього

100

391

200

5540

159

544

160

4527

+59

+153

-40

-10113

Всього по області

1547

3701

1557

50234

1456

3883

1425

36581

-91

+182

-132

-13653

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51 


Подібні реферати:

Державне регулювання цін в Україні

Ціна є одним з найбільш важливих інструментів регулювання економіки, її регулюючий вплив на економіку охоплює багато напрямків. Зокрема, за допомогою цін виробництво підпорядко­вується суспільним потребам, вираженим у формі платоспромож­ного попиту, ціни стимулюють зниження витрат на виробництво і реалізацію товарів, запровадження досягнень науково-техніч­ного прогресу, підвищення якості товарів і тощо. Усі ці регулюючі функції ціна може виконувати найбільш ефективно лише за умов вільного ціноутворення, тобто тоді, коли ...

Предмет та методологія теорії держави і права

План Вступ 1. Теорія держави і права в системі суспільних та юридичних наук: а) Поняття теорії держави і права; б) Функції теорії держави і права; в) Місце теорії держави і права в системі суспільних наук; г) Теорія держави і права в системі юридичних наук 2. Предмет теорії держави і права 3. Поняття та склад методології юридичної науки: а) Поняття методології та її складові; б) Метод – основна категорія методології; в) Характеристика основних методів. Висновки Список використаної літератури Вступ Проблеми виникнення, ...

Видатки бюджету

Важливим показником, що характеризує діяльність держави в умовах ринкової економіки, є так звана державна квота — питома вага сукупних витрат держави у ВВП. На сьогодні найбільшу питому вагу в бюджетах демократичних країн мають видатки на соціальні потреби. Соціальний сектор включає в себе політику та програ­ми в таких сферах, як зайнятість і безробіття, підтримання достатнього жит­тєвого рівня населення, охорона здоров'я, освіта й навчання. На стан соціальної сфери впливають загальна ситуація у країні, рівень ...