Search:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

Додаток Ф

Аналіз виконання програми розвитку лісового і мисливського господарства Івано-Франківської області 2004 рік

Користувач мисливських угідь

Заплановані витрати на ведення господарс-тва тис грн

Фактично витрачено тис грн

Фактично витрачених кощтів до закпланованих тис. грн

(+,-)

Заплановані витрати на охорону мисливських угідь тис. грн

Фактично витрачено на охорону мисливських угідь тис. грн.

Фактично витрачені кошти на охорону до запланованих

тис грн (+,-)

Заплановано надходженнь від ведення мисливського господарства тис. грн

Фактично отримано надходжень від ведення мисливського г-ва тис. грн

Фактично отримано коштів до запланованих тис грн

(+,-)

Болехівський ДЛГ

14,3

23,500

+9,2

4,1

6,000

+1,9

2,0

1,200

-0,8

Брошнівський ДЛГ

16,5

19,105

+2,6

6,8

9,258

+2,4

2,0

6,170

+4,1

Верховинський ДЛГ

17,8

3,500

-14,3

7,0

3,500

-3,5

2,0

3,310

+1,3

Вигодський ДЛГ

24,4

45,747

+21,3

12,9

16,145

+3,2

2,0

11,201

+9,2

Ворохтянський ДЛГ

6,7

5,100

-1,6

2,9

2,300

-0,6

2,1

0,500

-1,6

Галицький ДЛГ

3,7

1,156

-2,6

1,0

0,658

0,4

3,1

1,132

-2,0

Гринявський ДЛГ

19,8

7,070

-12,8

5,7

2,054

-3,7

2,1

7,100

+5,0

Делятинський ДЛГ

18,4

37,217

+18,8

6,4

4,017

-2,4

3,1

15,551

+12,4

Ів.-Франківський ДЛГ

13,0

52,519

+39,5

6,4

29,644

+23,2

6,2

2,421

-3,8

Калуський ДЛГ

9,4

13,400

+4,0

2,3

2,400

+12,0

2,1

5,620

+3,5

Коломийський ДЛГ

9,1

28,449

+19,3

3,5

12,587

+9,0

3,1

3,710

+0,6

Кутський ДЛГ

13,4

13,547

+0,1

7,6

3,160

-4,5

5,2

3,630

-1,6

Надвірнянський ДЛГ

21,0

25,400

+4,4

0,9

4,700

+3,8

2,1

0,581

-1,6

Осмолодський ДЛГ

47,3

36,170

-11,2

17,6

6,627

-11,0

4,2

3,575

-0,7

Рогатинський ДЛГ

14,7

21,100

+6,4

7,0

8,800

+1,8

8,3

22,673

+14,3

Солотвинський ДЛГ

6,1

4,325

-1,8

2,6

2,125

-0,5

2,1

3,375

+1,2

ОУЛГ – всього

255,6

337,305

+81,7

94,7

113,975

+19,2

51,7

91,749

+40,0

Болехівське

12,3

7,993

-4,4

10,1

3,955

-6,2

13,4

2,489

-11,0

Долинське

6,8

8,200

+1,4

4,1

4,100

0,0

5,0

2,730

-2,3

Калуське

11,3

12,303

+1,0

6,1

8,756

+2,6

11,3

2,066

-9,3

Коломийське

41,8

25,220

-16,6

34,8

17,743

-17,1

14,8

8,996

-5,9

Косiвське

6,8

5,682

-1,2

4,4

2,847

-1,6

6,0

1,432

-4,6

Рогатинський

14,3

23,320

+9,0

10,1

18,755

+8,6

13,0

23,381

+10,3

Снятинський

9,7

11,200

+1,5

6,2

7,000

+0,8

7,7

3,000

-4,7

МРВП

57,6

84,729

+27,1

40,1

44,759

+4,6

60,1

45,454

-14,7

УТМР – всього

160,6

178,647

+18,0

115,9

107,915

-8,0

131,3

89,548

-41,8

ІНШІ –всього

101,5

149,112

+47,6

57,5

82,052

+24,8

48,6

65,063

+16,4

Всього по області

517,7

665,064

+147,3

268,1

303,942

+35,8

231,6

246,360

+14,7

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51 


Подібні реферати:

Проблеми забезпечення законності в державному управлінні

Проблеми забезпечення законності в державному управлінні полягає в дотриманні принципу верховенства права в державі. Принцип верховенства права визначається в ст. 8 Конституції України та відображає місце і роль права в державі і суспільстві. Він означає насамперед співвідношення права і держави та її інститутів - органів державної влади, посадових осіб та інших, тобто підпорядкованість держави та її інститутів праву і його пріоритет щодо до них. Крім того принцип верховенства права означає співвідношення права і політики, ...

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Міжнародне економічне співробітництво є одним із головних факторів розвитку економіки кожної країни. Економічні та правові основи діяльності (ЗЕД) в Україні регламентовані Законом «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 p. У цьому законі ЗЕД по трактована як діяльність суб'єктів господарської діяльності країни та відповідних іноземних суб'єктів, заснована на взаємовигідних відносинах між ними. ЗЕД передбачена як на території України, так і за її межами (ст. 1 Закону). Під господарською діяльністю ...

Видатки бюджету

Важливим показником, що характеризує діяльність держави в умовах ринкової економіки, є так звана державна квота — питома вага сукупних витрат держави у ВВП. На сьогодні найбільшу питому вагу в бюджетах демократичних країн мають видатки на соціальні потреби. Соціальний сектор включає в себе політику та програ­ми в таких сферах, як зайнятість і безробіття, підтримання достатнього жит­тєвого рівня населення, охорона здоров'я, освіта й навчання. На стан соціальної сфери впливають загальна ситуація у країні, рівень ...