Search:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

Додаток Х

Аналіз виконання програми розвитку лісового і мисливського господарства Івано-Франківської області 2005 рік

Користувач мисливських угідь

Заплановані витрати на ведення господарства тис грн

Фактично витрачено тис грн

Фактично витрачених кощтів до закпланованих тис. грн

(+,-)

Заплановані витрати на охорону мисливських угідь тис. грн

Фактично витрачено на охорону мисливських угідь тис. грн.

Фактично витрачені кошти на охорону до запланованих

тис грн (+,-)

Заплановано надходженнь від ведення мисливського господарства тис. грн

Фактично отримано надходжень від ведення мисливського г-ва тис. грн

Фактично отримано коштів до запланованих тис грн

(+,-)

Болехівський ДЛГ

15,7

29,063

+13,3

4,5

3,756

-0,8

2,4

6,850

+4,4

Брошнівський ДЛГ

18,2

19,466

+1,2

7,5

4,507

-3,0

2,4

4,902

+2,5

Верховинський ДЛГ

19,6

11,873

-7,8

7,7

3,500

-4,2

2,4

5,720

+3,3

Вигодський ДЛГ

26,8

84,424

+57,6

14,2

19,111

+4,9

2,4

11,860

+9,4

Ворохтянський ДЛГ

7,4

15,400

+8,0

3,2

6,000

+2,8

2,5

4,050

+1,5

Галицький ДЛГ

4,1

0

-4,1

1,1

0

-1,1

3,7

0

-3,7

Гринявський ДЛГ

21,8

21,349

-0,5

6,3

2,649

-3,7

2,5

9,820

+7,3

Делятинський ДЛГ

20,2

30,863

+10,6

7,0

4,672

-2,4

3,7

16,201

+12,5

Ів.-Франківський ДЛГ

14,3

53,786

+39,4

7,0

17,000

+10,0

7,5

15,660

+8,1

Калуський ДЛГ

10,3

13,600

+3,3

2,5

2,400

-0,1

2,5

7,885

+5,3

Коломийський ДЛГ

10,0

25,302

+15,3

3,9

7,729

+3,8

3,7

12,628

+8,9

Кутський ДЛГ

14,7

15,225

+0,5

8,4

1,065

-7,4

6,3

3,440

-2,9

Надвірнянський ДЛГ

23,1

29,100

+6,0

1,0

4,700

+3,7

2,5

2,540

0,0

Осмолодський ДЛГ

52,0

62,923

+10,9

19,3

7,163

-12,2

5,0

8,848

+3,8

Рогатинський ДЛГ

16,2

33,242

+17,0

7,7

10,919

+3,2

10,1

38,212

+28,1

Солотвинський ДЛГ

6,7

73,908

+66,3

2,9

4,964

+2,0

2,5

17,337

+14,8

ОУЛГ – всього

281,1

519,524

238,5

104,2

100,135

-4,1

62,1

165,953

+103,8

Болехівське

13,5

11,267

-2,3

11,1

6,299

-4,9

16,1

4,329

-11,8

Долинське

7,5

12,803

+5,3

4,5

5,000

+0,5

6,0

6,346

+0,3

Калуське

12,4

23,976

+11,5

6,7

7,803

+1,1

13,6

4,880

-8,8

Коломийське

46,0

34,077

-12,0

38,3

18,061

-20,3

17,8

23,898

+6,0

Косiвське

7,5

9,000

+1,5

4,8

3,500

-1,3

7,2

5,230

-2,0

Рогатинський

15,7

30,295

+14,5

11,1

14,920

+3,8

15,6

20,804

+5,2

Снятинський

10,7

16,500

+5,8

6,8

7,700

+0,9

9,2

3,500

-5,4

МРВП

63,4

132,090

+68,6

44,2

64,205

+20,0

72,1

61,430

-10,7

УТМР – всього

176,7

270,008

+93,3

127,5

127,488

-0,1

157,6

130,417

-27,2

ІНШІ –всього

111,6

202,171

+90,5

63,3

60,715

-2,6

53,5

62,420

+8,9

Всього по області

569,4

991,703

+422,3

295,0

288,338

-6,7

273,2

358,790

+85,5

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51 


Подібні реферати:

Розпад імперської тоталітарної системи. Проголошення декларації про державний суверенітет України, події в серпні 1991 року

Ми здобули незалежність внаслідок розвалу наддержави, спричиненого особливостями її конституційної побудови. Йдеться про декларативну рівноправність Російської Федерації з національними республіками і про надане кожній союзній республіці «право на вихід» з СРСР. Такі особливості конституцій пояснювалися необхідністю запобігти виникненню масового визвольного руху серед народів національних окраїн або протистояти такому руху. Кравчукк тільки конституційна реформа М.Горбачова позбавила КПРС статусу державної партії, ...

Бюджетна класифікація України

Закон визначає бюджетну класифікацію як “єдине систематизоване, функціональне згрупування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, що забезпечує загальнодержавну і міжнародну порівнянність бюджетних даних”. Саме че­рез бюджетну класифікацію здійснюється єдиний облік доходів і видатків, складається звітність про виконання бюд­жетів. Структура бюджетної класифікації розробляється Кабіне­том Міністрів України, а нова її структура була затверджена постановою Верховної Ради України від 12 липня 1996 року. Бюджетна ...

Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету

Розділ 1. Роль розпорядників бюджетних коштів у виконанні місцевого бюджету. Розпорядження коштів місцевого бюджету і їх функції права та обов’язки. Для здійснення програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. Кошти бюджету, які отримують фізичні особи та юридичні особи, що не мають статусу бюджетної установи (одержувачі бюджетних коштів), надаються їх лише через розпорядника бюджетних коштів. Розпорядники бюджетних коштів – бюджетні установи в ...