Search:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

2005 рік

Додаток Щ

Користувач мисливських угідь

Заплановані показники по добуванню гол

Фактичне добуто гол.

Заплановано до добуванні і фактично добуто голів (+,-)

Олень

Козуля

Кабан

Заєць

Олень

Козуля

Кабан

Заєць

Олень

Козуля

Кабан

Заєць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Болехівський ДЛГ

5

5

8

65

-5

-5

-8

-65

Брошнівський ДЛГ

1

2

8

150

24

-1

-2

-8

-126

Верховинський ДЛГ

5

5

10

30

1

1

-4

-5

-9

-30

Вигодський ДЛГ

12

6

15

70

1

4

6

-11

-6

-11

-64

Ворохтянський ДЛГ

4

3

5

15

2

-4

-3

-3

-15

Галицький ДЛГ

0

1

1

75

-1

-1

-75

Гринявський ДЛГ

6

4

6

45

1

3

34

-5

-4

-3

-11

Делятинський ДЛГ

0

7

7

170

3

3

8

-4

-4

-162

Ів.-Франківський ДЛГ

0

1

2

120

1

50

-1

-1

-70

Калуський ДЛГ

0

2

5

150

4

3

90

+2

-2

-60

Коломийський ДЛГ

0

5

6

90

4

25

-5

-2

-65

Кутський ДЛГ

0

6

2

190

-6

-2

-190

Надвірнянський ДЛГ

3

9

5

80

-3

-9

-5

-80

Осмолодський ДЛГ

6

2

1

17

2

2

1

-4

0

- 17

Рогатинський ДЛГ

0

11

6

130

10

4

89

-11

-2

-41

Солотвинський ДЛГ

7

9

3

80

1

15

-7

-8

-3

-65

ОУЛГ - всього

49

78

90

1477

5

20

26

341

-44

-58

-64

-1136

Болехівське

0

2

1

210

3

1

82

+1

-128

Долинське

0

1

3

550

1

3

308

-242

Калуське

0

1

1

490

110

-1

-1

-380

Коломийське

0

0

1

1550

2

799

+2

+1

-751

Косiвське

0

1

1

450

58

-1

-1

-392

Рогатинський

0

0

0

500

370

-130

Снятинський

0

2

0

810

340

-2

-470

МРВП

1

10

13

4740

1

7

10

2415

0

-3

-2325

УТМР - всього

1

17

20

9300

1

11

16

4482

0

-6

-4

-818

ІНШІ –всього

3

13

12

1340

2

17

13

763

-1

+4

+1

-577

Всього по області

53

108

122

12117

8

48

55

5586

-45

-60

-67

-6531

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51 


Подібні реферати:

Державне програмно-цільове планування

Сутність програмно-цільового методу планування, цільові комплексні програми Наявність вад ринкового саморегулювання та вад державного втручання в економіку породжує складні соціально-економічні проблеми, вирішення яких пов’язане з використанням так званого програмно-цільового методу планування. Використання програмно-цільового методу планування перед­бачає: • визначення проблеми та формулювання цілей; • розробку й реалізацію програми, спрямованої на досягнення цілей; • систематичний контроль за якістю та результатами робіт, ...

Розпад імперської тоталітарної системи. Проголошення декларації про державний суверенітет України, події в серпні 1991 року

Ми здобули незалежність внаслідок розвалу наддержави, спричиненого особливостями її конституційної побудови. Йдеться про декларативну рівноправність Російської Федерації з національними республіками і про надане кожній союзній республіці «право на вихід» з СРСР. Такі особливості конституцій пояснювалися необхідністю запобігти виникненню масового визвольного руху серед народів національних окраїн або протистояти такому руху. Кравчукк тільки конституційна реформа М.Горбачова позбавила КПРС статусу державної партії, ...

Бюджетна класифікація України

Закон визначає бюджетну класифікацію як “єдине систематизоване, функціональне згрупування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, що забезпечує загальнодержавну і міжнародну порівнянність бюджетних даних”. Саме че­рез бюджетну класифікацію здійснюється єдиний облік доходів і видатків, складається звітність про виконання бюд­жетів. Структура бюджетної класифікації розробляється Кабіне­том Міністрів України, а нова її структура була затверджена постановою Верховної Ради України від 12 липня 1996 року. Бюджетна ...