Search:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

Додаток Ю

Боротьба з браконьєртсвом 2003-2006 роки

Користувач мисливських угідь

2003

2004

2005

Скла

дено протоколів штук

Притягну

то до відповіда

льності штук

Стягну

то штра

фів грн.

Конфіс

ковано вогнепа-льної зброї шт

Складе

но протоколів штук

Притяг

нуто до відповідальності штук

Стяг

нуто штрафів грн.

Конфіс

ковано вогнепальної зброї шт

Складено протоколів штук

Притягну

то до відповідальності штук

Стягнуто штрафів грн.

Конфіс

ковано вогнепа

льної зброї шт

Болехівський ДЛГ

6

6

204

4

4

136

6

6

204

Брошнівський ДЛГ

8

8

272

6

6

306

2

Верховинський ДЛГ

10

10

170

7

7

238

8

8

272

Вигодський ДЛГ

6

6

519

4

2

2

51

1

8

8

357

Ворохтянський ДЛГ

3

3

0

3

3

102

3

3

51

Галицький ДЛГ

6

6

255

1

1

0

Гринявський ДЛГ

12

12

765

1

16

16

510

10

10

340

Делятинський ДЛГ

8

8

153

10

10

340

22

22

918

Ів.-Франківський ДЛГ

1

1

85

1

4

4

136

2

2

0

Калуський ДЛГ

6

6

170

1

5

5

102

2

7

7

544

7

Коломийський ДЛГ

5

5

170

7

7

391

1

1

340

Кутський ДЛГ

10

10

1904

3

4

4

170

8

8

304

Надвірнянський ДЛГ

8

8

272

10

10

289

16

16

544

Осмолодський ДЛГ

5

4

117

6

6

204

6

6

204

Рогатинський ДЛГ

9

9

306

8

8

289

6

6

102

Солотвинський ДЛГ

6

6

204

5

5

170

10

10

272

ОУЛГ - всього

109

108

5566

10

91

91

3128

3

120

120

4758

9

Болехівське

1

1

17

2

Долинське

1

1

4

1

Калуське

1

1

80

1

2

1

17

1

1

1

34

Коломийське

2

2

51

6

6

187

1

3

3

374

1

Косiвське

2

2

102

2

2

102

Рогатинський

1

1

0

1

2

2

395

2

1

1

85

1

Снятинський

2

2

0

4

4

0

2

2

119

1

МРВП

13

6

640

7

17

13

851

7

24

16

2172

16

УТМР - всього

22

15

890

9

34

29

1552

11

37

23

2784

20

ТзОВ "Космечара"

ТМР "Княжа Фауна"

ТМР "Бурштинське"

ЛМП "Хотимир"

1

1

51

Універсал-Контракт

6

2

68

ТзОВ "Аква-ЛТД"

3

3

102

СМНДП "Фауна"

2

2

102

МГ "Тисмениця"

ДОВК "Синьогора"

8

6

1687

4

8

8

323

ІНШІ –всього

1

1

51

0

8

6

1687

4

19

15

595

0

Всього по області

132

24

6507

19

133

126

6367

18

176

158

8137

29

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51 


Подібні реферати:

Бюджетна класифікація України

Закон визначає бюджетну класифікацію як “єдине систематизоване, функціональне згрупування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, що забезпечує загальнодержавну і міжнародну порівнянність бюджетних даних”. Саме че­рез бюджетну класифікацію здійснюється єдиний облік доходів і видатків, складається звітність про виконання бюд­жетів. Структура бюджетної класифікації розробляється Кабіне­том Міністрів України, а нова її структура була затверджена постановою Верховної Ради України від 12 липня 1996 року. Бюджетна ...

Державний фінансовий контроль

ЗМІСТ Вступ .3 Предмет і метод державного фінансового контролю 5 Методика проведення документального та фактичного контролю 7 Узагальнення наслідків перевірки бюджетних установ та суб'єктів підприємницької діяльноті .11 Список використаної літератури 14 Вступ Своєрідність державних фінансів перехідного періоду їх глибока внутрішня суперечливість, незавершеність процесів переходу від економіки одного типу до економіки зовсім іншого типу найрельєфніше проявляються у фінансовому контролі. Це ...

Бюджет – як інструмент реалізації соціально-економічних проблем

Для виконання своїх функцій держава повинна мати достатні грошові фонди. Ці фонди вона формує шляхом перерозподілу валового внутрішнього продукту. Найважливішим засобом, через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту, є Державний бюджет. Через бюджет держави відтворюється вся багатогранна її діяльність і забезпечується виконання її заходів. Розглядаючи бюджет як економічну категорію, слід зазначити, що він відображає реальні виробничі відносини, відтворює відносини розподілу і перерозподілу, ...