Search:

Державне регулювання ведення мисливського господарства

• забезпечувати мисливське впорядкування угідь, виділяти відтворювальні ділянки та визначати в натурі межі цих угідь та ділянок, в порядку, що визначається Держкомлісгоспом;

• виконувати інші обов'язки щодо охорони і використання об'єктів тваринного світу та користування мисливськими угіддями відповідно до законодавства.

Добування мисливських тварин здійснюється відповідно до лімітів, що затверджуються на мисливський сезон Мінекобезпеки України за поданням Держкомлісгоспу України на підставі пропозицій користувачів мисливських угідь, погоджених з обласними державними органами лісового господарства та екологічної безпеки, а також регулюється нормами відстрілу, які встановлюються на мисливський сезон державним органом лісового господарства за погодженням з відповідним органом екологічної безпеки.

Добування мисливських тварин, занесених до Червоної книги України, для розведення у спеціально створених умовах, а також для інших цілей здійснюється за дозволами Мінекобезпеки України.

До полювання прирівнюється:

• перебування осіб в межах мисливських угідь, в тому числі на польових і лісових дорогах (крімдоріг загальногоко ристування) з будь-якою стрілецькою зброєю або з капканами та іншими знаряддями добування диких звірів і птахів, або з мисливськими собаками чи ловчими звірами і птахами, або з продукцією полювання;

• перебування осіб на дорогах загального користування з продукцією полювання або з будь-якою зібраною зброєю

До полювання не прирівнюються перераховані дії осіб, пов'язані з виконанням ними службових обов ¢язків.

Полювання із порушенням встановлених правил вважається незаконним або браконьєрством. Зміст браконьєрства полягає у наступному: всі дикі птахи і звірі, незалежно від того, на території якого землеволодіння вони живуть (державного, приватного тощо), складають державний мисливський фонд. Добування дичини для потреб держави і окремих громадян дозволяється тільки з дотриманням встановлених правил. Будь-яке порушення вважається браконьєрством, а порушники (тобто браконьєри) несуть адміністративну, матеріальну чи кримінальну (залежно від розміру збитків, завданих державі) відповідальність.

Браконьєрством вважається сам факт порушення, незалежно від того, здобута браконьєром при цьому дичина, чи не здобута. Особи, що займаються незаконним полюванням і рибною ловлею, завдають великих матеріальних і моральних збитків державі, негативно впливають на мисливців, рибалок, молодь, всіх оточуючих людей. Часто браконьєрство призводить до тяжких злочинів, зокрема проти осіб, уповноважених охороняти тваринний світ.

Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за: порушення правил використання об'єктів тваринного світу (стаття 85)[11, с.124, ], виготовлення та збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного світу (ст.85-1)[11, с. 125], порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин (ст.87)[11, с. 125], незаконне вивезення з України та ввезення на її територію об'єктів тваринного світу (ст.88) [11, с. 126], порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного світу (ст.88-1) [11, с. 126], порушення правил створення, поповнення та зберігання зоологічних колекцій (ст.88-2) [11, с. 126], жорстоке поводження з тваринами (ст.89) [11, с. 127]. За скоєння цих правопорушень до винних осіб застосовується штраф, конфіскація незаконно добутої продукції та знарядь, предметів незаконного мисливства.

Кримінальна відповідальність настає згідно Кримінального кодексу України (ст.248) [11, с. 139] за незаконне полювання в заборонений час або в недозволених місцях, або забороненими знаряддями і способами, якщо за такі ж дії протягом року було застосоване адміністративне стягнення.

Боротьба з браконьєрством - важка і небезпечна робота, яка вимагає особливої підготовки і кваліфікації, її особливість полягає в тому, що порушники правил полювання і, відповідно, правоохоронні органи діють на території, значно віддаленій від населених пунктів, там, де немає людей, які б могли засвідчити порушення чи надати необхідну допомогу службовій особі.

Методи охорони диких тварин в мисливських угіддях включають наступні організаційні заходи:

• проведення роз'яснювальної роботи серед населення, мисливців та посадових осіб;

• організація збору та отримання інформації про порушення правил полювання, що готуються, здійснюються чи вже здійснені організаціями, посадовими особами і окремими громадянами;

• організація оперативної роботи мисливствознавців та єгерів разом з іншими органами охорони фауни по виявленню і затриманню порушників правил полювання, збору необхідних речових доказів і оформлення документів на браконьєрів;

• вжиття заходів по притягненню порушників правил полювання до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової чи кримінальної відповідальності;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51 


Подібні реферати:

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Міжнародне економічне співробітництво є одним із головних факторів розвитку економіки кожної країни. Економічні та правові основи діяльності (ЗЕД) в Україні регламентовані Законом «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 p. У цьому законі ЗЕД по трактована як діяльність суб'єктів господарської діяльності країни та відповідних іноземних суб'єктів, заснована на взаємовигідних відносинах між ними. ЗЕД передбачена як на території України, так і за її межами (ст. 1 Закону). Під господарською діяльністю ...

Державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси

Протягом останнього десятиріччя в українському суспільстві здійснюється поступовий перегляд парадигми національної безпеки – політики і вчені, у своїй більшості, відійшли від вузького трактування національної безпеки як безпеки держави, якій підпорядковані безпека особи і суспільства. В Україні, як і в інших демократичних державах, безпека особи все більше сприймається як основоположний компонент національної безпеки, що викликало необхідність наукового опрацювання проблем співвідношення безпеки особи та суспільної безпеки, ...

Видатки бюджету

Важливим показником, що характеризує діяльність держави в умовах ринкової економіки, є так звана державна квота — питома вага сукупних витрат держави у ВВП. На сьогодні найбільшу питому вагу в бюджетах демократичних країн мають видатки на соціальні потреби. Соціальний сектор включає в себе політику та програ­ми в таких сферах, як зайнятість і безробіття, підтримання достатнього жит­тєвого рівня населення, охорона здоров'я, освіта й навчання. На стан соціальної сфери впливають загальна ситуація у країні, рівень ...