Search:

Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

Реферати » Географія » Демографічні проблеми в світі, та шляхи їх вирішення. Населення світу

План.

1. Демографічні проблеми в світі.

2. Гіпотеза Мальтуса.

3. Шляхи рішення.

4. Населення:

а)середня густота населення,

б)природний та механічний рух,

в)міграційні процеси.

5. Література.


Демографічні проблеми в світі

В 1998році Національне географічне суспільство США опублікувало карту світу під назвою „Земля в небезпеці”. Небезпека номер один на цій карті-тиск населення. Справа в тому, що з середини ХХ століття відбувається неймовірний ріст кількості світового населення. Homo sapiense-людина розумна як вид живих істот, вершина творіння життєвих форм на Землі – існує на планеті біля 100тис. років, та лише приблизно 8тис років тому на Землі стало нараховуватися біля 10млн. людей. Чисельність землян збільшувалася дуже повільно, поки вони жили полюванням і збиранням, вели кочівний спосіб життя. Але з переходом до осілого землеробства, до нових форм виробництва, особливо промислового, кількість людей стала збільшуватися і до середини ХVIIІ століття склала майже 800млн. Згодом наступив період прискорення росту населення на Землі. Приблизно в1820 році чисельність землян досягла 1млрд. У 1927 ця величина подвоїлась. Третій мільярд був зафіксований у 1959 році, четвертий вже через 15 років, в 1974 році, а всього через 13 років 11липня 1987року було оголошено ООН „днем народження 5-мільярдної людини”. Шостий мільярд вступив на планету у 2000році.

За прогнозам експертів ООН, до 2025 року населення світу досягне 8,3 млрд. людей. На земній кулі щорічно народжується більш ніж 130млн. людей, вмирає 50млн.; таким чином, приріст населення складає близько 80млн. людей.

Як показує досвід цілого ряду країн, зниження темпів росту населення залежить від багатьох факторів. До таких факторів належать забезпечення всього населення житлом належної якості, повна зайнятість, вільний доступ до освіти і медичного обслуговування. Останнє ж неможливе без розвитку національної економіки на основі індустріалізації і модернізації с/г, без розвитку освіти, рішення соціальних питання. Дослідження, проведені в останні роки у деяких країнах Азії та Латинської Америки, показують, що там, де рівень економічного і соціального розвитку більш низький, де більшість населення безграмотне, народжуваність дуже висока, хоча у багатьох з них проводиться політика по регулюванню народжуваності, і навпаки, налице її зниження при прогресивних економічних перетворень.

Не менш актуальний зв’язок між ростом світового населення та такими глобальними проблемами, як забезпечення людства природними ресурсами та забруднення навколишнього середовища. Швидкий ріст сільського населення вже привів у багатьох країнах що розвиваються до такого „тиску” на природні ресурси(ґрунту, рослинності, тваринного світу, прісної води тощо), який у деяких районах підірвало їх здатність до самовідновлення. Зараз вживання різних природних ресурсів для промислового виробництва в країнах що розвиваються з розрахунку на душу населення в 10-20 раз менше, ніж у розвинутих. Однак, припустимо, що з часом ці країни стануть економічно розвинутими і досягнуть такого ж рівня даного показника, як у наші часи в Зх.Європі, їх потреби в енергії та сировині виявились в абсолютних величинах приблизно у 10разів більше, ніж зараз у всіх країнах Європейської спілки. Якщо ж врахувати темпи росту населення країн що розвиваються, то їх потенційні потреби в природних ресурсах повинні були б подвоїтись до 2025року, та відповідно могло б значно зростати і забруднення навколишнього середовища промислового виробництва.

За даними ООН, при задоволенні потреб, відповідних до сучасного західного суспільства, сировини та енергії вистачить тільки на 1млрд. людей, якраз на населення США, Зх.Європи та Японії. Через те, ці країни стали називати „золотим мільярдом”. Всі разом вони споживають більше половини енергії, 70%металів, утворюють 3/4 від всієї маси відходів, з них:США споживають близько 40% світових природних ресурсів, виділяє понад 60% всіх забруднень. Значна кількість відходів залишається в країнах, добуваючих сировину для „золотого мільярду”.

Гіпотеза Мальтуса

Перша спроба оцінити динаміку кількості населення і відповісти на питання, чи може Земля прогодувати всіх на ній живучих, пов’язана з ім’ям Томаса Мальтуса, який в швидкому рості населення передбачав згубні екологічні наслідки.

Томас Роберт Мальту (1766 – 1834) – один з найвідоміших вчених свого часу пропагандував ідею про те, що швидкий ріст населення –головна причина убогості трудового народу. Вивчаючи роботи філософів та економістів попередніх епох, він натрапив на думку, що люди розмножуються швидше, ніж ростуть умови існування, і якщо ріст населення нічим не тримається. То кожні 25-30років населення буде подвоюватися. Розвиваючи ці ідеї, він прийшов до висновку, що плодючість бідняків – головна причина їх злиденного положення в суспільстві . Свої погляди він анонімно опублікував у 1798році у роботі ”Дослід про народонаселення в зв’язку з майбутнім удосконаленням суспільства”. Всього за життя вийшло 6 видань його книги. В 1805 році він отримав кафедру професора сучасної і політичної економії в коледжі Ост-Індської компанії.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Індія

Площа – 3,2 млн. км². Населення – 1,02 млрд. чоловік. Столиця – Делі. В Індійському океані Індії належать Лаккадівські, Андаманські, та Нікобарські острови. Державний устрій – федеративна республіка. В адміністративному відношенні поділяється на 25 штатів і 7 союзних територій. Місце у світі Індія - одна з найбільших за площею і друга після Китаю за населенням країна світу. Кожен шостий житель світу мешкає в Індії. Країна має багатовікову історію. Упродовж багатьох століть у Європі Індію уявляли як ...

Світові природні ресурси

1. Ресурси Світового океану, їх роль у житті людства Світовий океан має величезні біологічні, мінеральні й енергетичні ресурси. Біологічні ресурси океану -— це живі організми, що їх людина вико­ристовує або може використовувати для власних потреб. Живі організми підрозділяються на три основні групи: — планктон — організми поверхневого шару, які переносяться теч­іями в товщі води (мікроскопічні водорості, медузи, дрібні рачки та ін.); — нектон — організми, що живуть у товщі води і активно пересува­ються (риби, кальмари, ...

Тренд-аналіз геологічних даних

В складних умовах геологічної будови об’єктів при мозаїчному характері розподілу локальних аномалій ознаки, яка вивчається, виділення напрямків регіональної тенденції його ззміни часто представляє важку задачу при традиційному графічному зображенні, оскільки при цьому звичайно вносяться суб’єктивні представлення априорних геологічних концепцій. В зв’язку з цим має зміст ввести в геологічну практику розрахункові методи, які можуть бути реалізовані за допомогою ЕОМ. Тренд представляє собою деяку функцію географічних ...