Search:

Центральний підприємницький ремесловий реєстр

Ведення підприємницького реєстру.

Установа окресного правління повинна вести підприємницький реєстр, в якому реєструються особи та інші закононосії згідно §§ 365а і 365б положення про підприємницьку діяльність.

В бундесміністерстві з економічних питань ведеться центральний ремесловий реєстр, в якому реєструються всі дані з децентралізованих реєстрів. Установи окресного правління повинні зміни в ремеслових реєстрах негайно передавати міністерству економіки і праці електронною поштою.

Предмети публічності.

Загальне

В центральний ремесловий реєстр заносяться основні види підприємницької діяльності, окрім заборонених законом, які підлягають дії закону про підприємницьку діяльність 1994 року, закону про транспортні перевозки 1995 року чи закону про нерегулярне (автобусне) сполучення.

Суб’єкти права, які підлягають реєстрації:

особи, які займаються ремеслом (власники ремесла, орендатори), керівники підприємств (керівники філіалів), або маючі юридичне право працедавці (для ведення інтегрованого підприємництва).

юридичні особи, індивідуальні підприємства з правом торгівлі (відкриті торговельні товариства і командитні товариства), а також зареєстровані в фірмовому реєстрі промислові товариства (відкриті промислові товариства і командитні товариства) можуть здійснювати підприємницьку діяльність, але повинні, як правило, назначити відповідну особу керівником підприємства або орендатором.

Дані про фізичних осіб

Функція, якою займається чи виконує фізична особа.

Прізвище, ім’я.

Академічний ступень, академічні професійні відмітки, а також положення.

Дата народження

Точне визначення підприємницької діяльності.

Місцерозташування підприємництва, місце розташування інших виробничих одиниць та виробничих одиниць інтегрованих підприємств.

Дата виникнення і завершення повноваження займатися підприємницькою діяльністю, права на ведення інтегрованого підприємства і права займатися підприємницькою діяльність на іншому виробничому місці.

Повідомлення про призначення керівника підприємства, керівника філіалу чи юридично уповноважених працедавців.

Початок і кінець функції керівника підприємства, керівника філіалу чи юридично уповноважених працедавців.

Вид підприємництва (підприємницької діяльності).

Фірма і реєстровий номер фірми.

Дальше в реєстр підприємницької діяльності заносяться (ці дані лише для обмеженого користування)

Прізвище перед шлюбом.

Стать.

Місценародження.

Індекс проживання.

Державна приналежність.

Номер соціального страхування і згідно §39 чл. 4 від 1994 число рахунку.

Відмітка про звільнення.

Примітки стосовно §373с від 1994 р.

Примітки про неплатоспроможність, банкрутство.

Підстави для завершення дозволу на підприємницьку діяльність, відкликання передачі права на приватну підприємницьку діяльність орендатору, відкликання назначеного підприємства чи керівника філіалу.

Дані про інших суб’єктів права як фізичних осіб.

Функція, яку виконує суб’єкт права, ведучи підприємницьку діяльність.

Точне визначення підприємницької діяльності.

Місцезнаходження проведення підприємницької діяльності, місцезнаходження інших виробничих одиниць і виробничих одиниць інтегрованих підприємств.

Місце і бізнесадреса для вручення документів.

Дата виникнення і закінчення права/дозволу займатися підприємницькою діяльністю, права на керівництво інтегрованим підприємством, і права вести підприємницьку діяльність на інших виробничих одиницях.

Вид підприємництва.

Правова форма.

Фірма і фірмовий номер.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Неокласична модель інвестицій і q Тобіна

У національній економіці більшість фірм виконує дві функції— виробляють товари і послуги та інвестують у капітал для майбутнього виробництва. Для простоти нашого аналізу припустимо, що цими двома видами діяльності займаються два види фірм — виробничі та позичкові. Виробничі фірми продукують товари і послуги, але не інвестують. Вони орендують капітал у позичкових фірм. Останні не виробляють товарів і послуг, а здійснюють усі інвестиції в економіку, тобто купують капітальні блага і здають їх в оренду виробничим фірмам. Із ...

Регулювання міжнародної економічної діяльності

1.Концептуальні проблеми регулювання відкритої економіки. Для України (як і для інших країн з економікою транзитивного типу) необхідним є створення ефективної системи відкритої економіки в умовах радикальної структурної реформи. Інколи, як в українському випадку, ці завдання відбуваються у новій національно-державній визначеності. І все це – на тлі жорстокої конкуренції на світових ринках за гострого дефіциту власних та мобілізованих закордонно-фінансових ресурсів. Механізм саморегулювання сучасної ...

Індексація та дезінфляція

У 80-ті роки ряд країн обрали механізм індексації, щоб пристосуватися до негативних наслідків інфляції. Індексація, як уже відомо, означає, що номінальні доходи громадян змінюються пропорційно змінам цін, тобто індексація є механізмом, за допомогою якого доходи частково або цілком захищені від інфляції. Інакше кажучи, індексація передбачає, що поточні доходи населення збільшуються відповідно до темпу зростання цін у країні за певний період. У разі повної індексації реальні доходи зачищені віл згубного впливу інфляції, а ...