Search:

Центральний підприємницький ремесловий реєстр

Дальше в реєстр підприємництва заносяться записи (ці дані даються лише для вузького кола, обмеженого в доступності)

Помітки про звільнення (від чогось).

Згідно §39 гл 4. від 1994 р. число службового рахунку.

Помітки про неплатоспроможність, банкрутство.

Причини для завершення (=відміну) дозволу на підприємницьку діяльність, на відкликання передачі права на підприємницьку діяльність орендарю.

Правові положення.

Кожна зміна наведених даних здійснюється з оглядом на причину і часовий проміжок (наприклад, якщо причина виходу суб’єкта права є передислокації місце розташування, а не зміна чи перейменування оренди).

Не тільки поведінка окремих осіб при підприємницький стосунках, але й хід розвитку окремих повноважень змінюється з плином історії.

Засоби публічності.

Електронний процес оповіщення.

Якщо до обов’язків підприємства згідно положення про підприємницьку діяльність від 1994 року входить обов’язок повідомляти дані в підприємницький реєстр, то підприємство здійснює свій інформаційний обов’язок внесення відповідних даних в центральний підприємницький реєстр через електронну пошту. Підприємство чи установа передає відповідні дані з центрального реєстру автоматично, оскільки приймач є здатний технічно опрацювати дані.

Виборка з підприємницького реєстру.

Установа окресного управління має дати інформацію про незмінні дані (ст.3 числа від 1 до 11) для фізичних осіб і про незмінні дані (ст.4, числа від 1 до 8) для інших суб’єктів права.

Про змінні дані (ст.4 №12-№19) для фізичних осіб і змінні дані (ст.4 №9-№10) для інших суб’єктів права дається довідка, якщо хто ходатайствує про це, має для цього правовий інтерес.

Про спецвідомості не надаються ніякі довідки.

Отримувачам комп’ютерних даних надається необмежена довідка про внесені в центральний підприємницький реєстр дані, оскільки це створює суттєві передумови для сприймання (отримання) юридичних завдань.

Також надається необмежена довідка про внесені в підприємницький реєстр дані з центрального підприємницького реєстру страхувальним установам для виконання завдань в рамках страхового управління і кримінально-процесуального права.

Основні дані про підприємницьку діяльність запропонованого в фірмовому реєстрі суб’єкта права видаються на вимогу того хто ходатайствує про довідку у особистому витягу з фірмового реєстру (компетентний орган підприємництва;

вид підприємницької діяльності;

точний дослівний текст;

дані про місцерозташування;

власники підприємництва;

орендатори і керівники).

Державна гарантія при централізованому підприємницькому реєстрі.

Поруч з загальним регулюванням в законі при службове гарантування не існує спеціальних визначень стосовно гарантії держави за шкоду із-за неправильної, сповільненої (рос. волокита) чи не проведеної реєстрації або за шкоду спричинену помилками в комп’ютері в рамках реєстрового ведення.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Ціна, її види та структура

Ціна- це грошова сума, що сплачується за конкретний товар. Ринкова ціна встановлюється безпосередньо на ринку під впливом співвідношення попиту і пропозиції. Іноді таку ціну називають вільною; вона не встановлюється спеціальними органами, не нав’язується згори. У ринковій економіці ціни класифікують за різними критеріями. 1) залежно від розмірів купівлі-продажу товарів: а) біржові ціни (ціни на товари, що реалізуються у порядку біржової торгівлі); б) внутрішньофірмові трансфертні ціни (застосовуються при обміні ...

Регулювання міжнародної економічної діяльності

1.Концептуальні проблеми регулювання відкритої економіки. Для України (як і для інших країн з економікою транзитивного типу) необхідним є створення ефективної системи відкритої економіки в умовах радикальної структурної реформи. Інколи, як в українському випадку, ці завдання відбуваються у новій національно-державній визначеності. І все це – на тлі жорстокої конкуренції на світових ринках за гострого дефіциту власних та мобілізованих закордонно-фінансових ресурсів. Механізм саморегулювання сучасної ...

Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

Питання № 10 ПЛАН 1. Питання № 10. Які види грошових потоків відображені в звіті про рух грошових коштів? ........................... 3 2. Питання № 37 Що таке альтернативний проект? Як порівняти проекти різної тривалості? .................................... 6 3. Задача № 10 ......................... ...