Search:

Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

Тс – середньоденний товарооборот до рекламного періоду, грн.;

П – приріст середньоденного товарообороту за рекламний і післярекламний періоди, %;

Д – кількість днів обліку товарообороту в рекламному і післярекламному періодах.

Використовуючи ці формули ми порівнюємо отриманий ефект від проведення рекламного міроприємства з витратами на його здійснення.

Результати такого співвідношення можуть виражатися в трьох варіантах:

Ефект від рекламного міроприємства дорівнюється витратам на його проведення.

Ефект від рекламного міроприємства більше витрат (прибуткове).

Ефект від рекламного міроприємства менше витрат (збиткове).

Але отриманих даних недостатньо для порівняння економічної ефективності витрат на проведення різноманітних рекламних міроприємств, більш точно ефективність витрат на рекламу характеризує її рентабельність.

Рентабельність реклами – це відношення отриманого прибутку до витрат. Вона визначається по формулі:

П х 100

Р = ,

И

де Р – рентабельність рекламування товарів, %;

П – прибуток отриманий від рекламування товару, грн.;

И – витрати на рекламу даного товару, грн.

В магазині “Орхідея” був проведений експеримент по визначенню економічної ефективності об’яви по радіо. Магазин організував об’яву по радіо, за десять днів до передачі об’яви витрачено 210 грн., а за 20 днів з моменту передачі товарооборот склав – 637 грн. Розрахунок середньодобового товарообороту обох періодів наведених в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Розрахунок росту середньодобового товарообороту

від проведення рекламного міроприємства в магазині “Орхідея”.

Періоди

Число днів

Товарооборот ( грн. )

Середньоденний оборот

грн.

%

До передачі об’яви по радіо

10

210

21

100

Після передачі об’яви по радіо

20

637

31,8

15,2

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 


Подібні реферати:

Формування собівартості готової продукції

Зміст Вступ. Характеристика підприємства: а)Місце розташування підприємства; б)Історична довідка підприємства; в)Структура підприємства; г)Види продукції, які випускає підприємство; д)Основні постачальники і покупці. е)Основні техніко-економічні показники підприємства за поточний період в порівнянні з попереднім. Опрацювання стандартів бухгалтерського обліку, нормативних актів і документів, які необхідні для виконання роботи: 2.1. Закон України від 16.07.99р. №996 – “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в ...

Форми власності

План Вступ Поняття про функціональні форми власності Еволюція відносин власності Об’єкт власності. Земля та інформація як об’єкти власності Корпоративна форма власності Висновки Список використаної літератури Вступ Фундаментом усієї системи економічних відносин є відноcини власності. Розрізняють економічну та юридичну трактовки власності. З економічної точки зору власність відображає, з одного боку, відносини між людьми з приводу присвоєння засобів виробництва, та з іншого — спосіб поєднання робочої сили з засобами ...

Аналіз оборотних коштів на підприємстві

Зміст Вступ Визначення джерел оборотних коштів на підприємстві. Аналіз оборотних коштів. Аналіз обертання активів підприємства. Аналіз грошових коштів підприємства. Шляхи підвищення ефективності використання оборотного капіталу. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Сьогодні, коли економіка України переходить на ринкові методи функціонування, кожне підприємство саме відповідає за себе. Знов створені і вже діючі підприємства самі вирішують яку продукцію випускати, за якими цінами реалізувати. З цього приводу ...