Search:

Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

При торговій скидці 5,9 % до товарообороту і витратами, пов’язаними з передачею об’яви по радіо (30 грн.), економічна ефективність у відповідності з наведеною раніше формулою склала:

(21 х 51,6 х 20) 5,9

Е = х - 30 = 9,79 грн.

100

Ефективність психологічного впливу рекламних засобів характеризується числом охоплювання споживачів яскравістю і глибиною враження, які ці засоби залишають в пам’яті людини, степеню привертання уваги.

Ефективність психологічного впливу реклами на споживача можна визначити шляхом спостережень, експериментів, опитування.

Метод спостереження застосовується при дослідженні впливу на споживачів окремих рекламних засобів. Цей метод носить пасивний характер, так як спостерігач при цьому ніяк не впливає на покупця, а веде спостереження незамітно для нього. По заздалегідь розробленій програмі спостерігач реєструє отримані дані, які потім аналізуються. Спостерігаючи, наприклад, відмічає який стенд під час проведення виставки – продажу привертає найбільше уваги покупців, як довго затримуються перехожі у тої чи іншої вітрини, скільки людей після ознайомлення з вітриною заходять у магазин, який товар на вітрині викликає більший інтерес і яким попитом він користується.

Метод спостереження дозволяє оцінити психологічний вплив реклами в природних умовах, в безпосередньому спілкуванні споживача з певними рекламними засобами.

Оцінюючи ефективність окремих засобів реклами, в першу чергу встановлюють, чи досягає цей засіб поставленої перед ним мети. Так, для визначення степеню привертання уваги покупців до зовнішньої реклами (вітрини) можна використовувати наступну формулу: [43, с. 245]

З

У = ,

П

де У – степінь привертання уваги прохожих;

З – число людей, що звернули увагу на зовнішню рекламу (вітрину) на протязі певного періоду;

П – загальне число людей, що пройшли мимо вітрини за той же період.

Дієвість публікації рекламних об’яв рекламодавця в засобах масової інформації можна з певною умовністю оцінити в конкретному магазині по формулі: [43, с.246]

К

Д = ,

С

де К – число відвідувачів, що купили товар, що рекламувався;

С – загальне число покупців, що здійснили в магазині будь-яку покупку.

Такі дані можна отримати по показниках чеків, вибитих на касових апаратах і за допомогою реєстрації фактів придбання товарів, що рекламувались, контролерами – касирами.

Показником дієвості засобів, що рекламують саме роздрібне підприємство, є відношення числа відвідувачів магазину в період застосування цих засобів до числа відвідувачів в середньому за день.

При використанні методу спостереження у всіх необхідно дотримуватись таких вимог: спостереження має вестись в звичайні дні, що не відрізняються підвищеною інтенсивністю потоків покупців (бажано посеред тижня), тривалість спостережень залежить від характеру засобів реклами, дієвість якого належить визначити.

Поряд з методом спостережень широко застосовується метод експерименту. Цей метод носить активний характер. Вивчення психологічного впливу реклами відбувається в умовах, що штучно створюються експериментатором. Якщо при спостереженні лише фіксують, як споживач відноситься до певної викладки товарів, то експериментатор може змінювати викладку товарів, а потім спостерігати за зміною реакції покупців.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 


Подібні реферати:

Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

ЗМІСТ Вступ Розділ І. Мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства. Розділ 2. Аналіз фінансового стану підприємства за 2001-2002 роки. 2.1. Аналіз загального фінансового стану та його фінансової стійкості. 2.2. Оцінка ліквідності балансу. Розділ 3. Напрямки покращення фінансового стану підприємства у наступному періоді. Висновки Література Додатки ВСТУП Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання. Активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти ...

Оренда підприємства в РФ

Згідно статті 132 Цивільні кодекси Російської Федерації (далі ГК РФ) підприємством як об'єктом прав визнається майновий комплекс, використовуваний для здійснення підприємницької діяльності. В цілому підприємство як майновий комплекс визнається нерухомістю. Підприємство в цілому або його частина можуть бути об'єктом купівлі-продажу, застави, оренди і інших операцій. До складу підприємства як майнового комплексу входять всі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, ...

Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

Основним законодавчим актом є Конституція України, на якій базується все законодавство, у тому числі і законодавство про працю. У ст.43-46 Конституції України сказано, що кожен має право на працю, на відпочинок , на соціальний захист, на безпечні і здорові умови праці і на заробітну плату, причому не нижче встановленого мінімуму. Цікаве те, що кожен громадянин має право на своєчасне отримання винагороди за свою працю і це його право захищається законодавством. Держава при цьому повинна створювати умови, необхідні ...