Search:

Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

На основі даних, приведених в таблиці 3.1.4., можна оцінити коефіцієнти співвідношення темпів росту валового доходу і товарообороту. Так, в в динаміці для магазина "Орхідея" характерна тенденція випередження темпів росту валового доходу порівняно з темпами росту товарообороту. Коефіцієнт співвідношення склав - 1.1. У розрізі кварталів спостерігаються певні коливання коефіцієнту від 0.9. в І кварталі до 1.14 в 1Y кварталі. Значення коефіцієнта менше 1.0 підтверджує раніше зроблений нами висновок про характерні спадні тенденції в динаміці по показникам товарообороту і валовому доходу у 1 кварталі.

Динамічні зміни товаробороту і валового доходу відображені на мал.3.1.1.

При аналізі формування валового доходу треба не тільки перевірити виконання кінцевих фінансових результатах але й дослідити як використовується сформований валовий дохід.

В сучасних умовах основою самофінансування підприємств і організацій є прибуток підприємства, який визначається як різниця між валовим доходом та витратами обігу.

Динаміка розподілу валового доходу представлена в табл.З.1.5.

Як видно з наведених данних, валовий дохід використовувався по магазину "Орхідея" ВАТ Коломийського сирзаводу у 1998 році слідуючим чином: з суми валового доходу в розмірі 11,6 тис.грн. сплачено податок на додану вартість. Після сплати податку на додану вартість підприємство відшкодовує витрати обігу, які зросли порівняно з минулим роком на 26.17тис. грн., або на 36.26%, при цьому рівень витрат знизився проти рівня 1997 року плану на 3.09 %.

Після цього визначаємо прибуток від реалізації, який склав у 1998році 36.65 тис.грн., що на 4.8 тис.грн. менше минулого року. Рівень рентабельності товарообороту зменшився порівняно з минулим роком на 0.18%.

Аналіз достатності валового доходу магазину "Орхідея" ВАТ Коломийського сирзаводу проведемо по розрахованим даним в таблиці 3.1.6.

Як свідчать наведені дані валовий дохід, що приходиться на 1 тис.грн. товарообороту зріс на 0.01 тис.грн., що пояснюється випередженням темпів росту валового доходу порівняно з темпами росту товарообороту.

Розмір валового доходу в розрахунку на 1-го працівника зменшився з 9.48 тис.грн. до 9.16 тис.грн., що пов'язано зі зростанням чисельності працюючих на 1 чоловіка.

Валовий дохід, в розрахунку на 1 тис.грн. зменшився з 1.97 тис.грн. до 1.49тис.грн., що пов'язано із зростанням витрат обігу на 26.17тис.грн. порівняно з минулим роком.

Залежність між зростанням валових доходів і витрат обігу у розрізі кварталів представлена на мал.3.1.2.

Підводячи підсумки проведеного дослідження достатності сформованого валового доходу , можна зробити такий висновок:

отримані валові доходи забезпечили магазину "Орхідея" ВАТ Коломийського сирзаводу в цілому нормальну зону прибутковості, що дозволило сплатити платежі в бюджет і сформувати кошти на виробничий і соціальний розвиток колективу. Однак, зона прибутковості була би значно більшою, якщо б магазин отримав валові доходи у розмірі, які забезпечили би йому хоча б мінімально-необхідну суму прибутку.

Найважливішим показником ефективності роботи торгового (комерційного) підприємства є прибуток, в якому відображаються результати всієї торгової діяльності підприємства — обсяг продукції ,що реалізувалася, його склад і асортиментна структура, продуктивність праці, рівень витрат, наявність непродуктивних видатків і втрат і т.д.

Від розміру отриманого прибутку залежать поповнення фондів, матеріальне заохочення робітників, сплата податків і ін. Наявність прибутку свідчить про те, що видатки торгових підприємств повністю покриваються доходами від реалізації товарів і надання послуг. Прибуток торгового підприємства розраховується як різниця між всіма його валовими доходами і валовими витратами. В торгівлі розрізняють прибуток від реалізації товарів (операційний прибуток) і чистий, або балансовий, прибуток. Операційний прибуток — це різниця між торговими надбавками і операційними витратами ( витратами обігу). Розглянемо як формувався прибуток по магазину. Формування прибутку за 1997- 1998 роки по магазину "Орхідея" наведено в таблиці 3.1.6.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 


Подібні реферати:

Стратегія підприємств

Стратегія підприємств Прогнозування в системі стратегічного управління. Прогнозування в системі стратегічного управління. Економічні відносини між окремими підрозділами підприємств різного типу. Роль фінансового забезпечення стратегічного планування. 1. Прогнозування в системі стратегічного управління. Багато з припущень, по яких орієнтується керівник, відносяться до умов майбутнього, над якими керівник не має ніякого контролю. Однак ці припущення необхідні для багатьох операцій планування. Отже, чим точніше керівник ...

Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

ЗМІСТ Вступ Фірмова торгівельна мережа, її задачі і перспективи розвитку Передумови створення фірмової торгівельної мережі Задачі фірмової торгівельної мережі в сучасних умовах Організація роботи магазину “Орхідея” та шляхи підвищення її ефективності Організація вивчення попиту населення та формування асортименту товарів Організація рекламної роботи в магазині Організація продажу і обслуговування покупців Шляхи удосконалення роботи фірмового магазину та обслуговування покупців Оцінка фінансово-економічних показників ...

Відтворення та вдосконалення основних фондів

План Вступ 2 1. Спрацювання і старіння основних фондів 2 2. Амортизація 4 3. Строки експлуатації 7 4. Ремонт, модернізація і заміна діючих засобів праці 8 5. Розширене відтворення основних фондів 12 6. Показники ефективності відтворення основних фондів 14 7. Напрямки інтенсифікації відтворення основних фондів 15 Висновок 17 Використана література 18 Вступ. Одне з чинних місць в управлінні матеріальними ресурсами займає процес відтворення та вдосконалення основних фондів. Мета даної роботи розглянути форми відтворення та ...