Search:

Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

Третім важливим елементом любого роздрібного підприємства являється атмосфера магазину. У кожного торгового підприємства своя планіровка, яка може полегшити або утруднити просування покупців. Кожний магазин справляє враження: розкішний або похмурий, чистий, брудний та інше. Магазин повинен втілювати в собі атмосферу, яка відповідає смакам споживачів цільового ринку і позитивно впливає на здійснення покупок. Атмосферу створюють творчі працівники, які знають, як поєднати зорові, слухові та інші подразники для досягання бажаного ефекту.

Ключовим фактором конкуренції і одночасно характеристикою якості товарів являються ціни. Здатність магазину робити ретельно продумані закупки найважливіша складова його успішної діяльності. Крім цього, до встановлення цін слід підходити дуже уважно і по другим причинам. на деякі товари можна робити низькі націнки з метою перетворення цих товарів в “заманювачів” або “збиткових лідерів” в надії на те, що в пошуках необхідних товарів, заодно куплять і другі товари з більш високими націнками. Крім того, керівництво підприємств необхідно володіти мистецтвом уцінки товарів уповільненої реалізації, наприклад, магазини, що реалізують взуття розраховують продати 50 % товарів з націнкою 60 %; 25 % товару – з націнкою 40 %, а решта 25 % - зовсім без націнки. Це зниження цін вже передбачено в їх первоначальному рівні.

Для приваблювання споживачів магазини користуються звичайними засобами стимулювання – рекламою, методом особистого продажу, засобами по стимулюванню збуту і пропагандою. Роздрібні підприємства дають рекламу в газетах, по радіо, телебаченню. Час від часу масову рекламу доповнюють листами, які вручають особисто і відправленням по пошті. Особистий продаж вимагає ретельного навчання продавців прийомам встановлення контакту з покупцями, задоволення потреб споживачів, порядку розрішення конфліктів. Стимулювання збуту може виражатися в проведенні внутримагазинних демонстрацій товарів, використанні зарахункових талонів, розігруванням призів та інше. Роздрібні підприємства, у яких є що розказати цікавого завжди можуть скористатись й приймами пропаганди.

Вибір місця розташування магазину один з вирішальних конкурентних факторів з точки зору можливостей залучення покупців. Покупці, наприклад, як правило, вибирають той універсам, який знаходиться до них найближче. Універмаги, спеціалізовані магазини особливо ретельно вибирають місце для розміщення свого підприємства, користуючись для цього самими досконалими методами вибору і оцінки ділянок.

У симулюванні розвитку і підвищенні ефективності торгівлі, від чого значною мірою залежить рівень задоволення потреб населення у товарах широкого вжитку та різних послугах, велике значення має конкуренція. Конкуренція у роздрібній торгівлі сприяє перш за все розвитку матеріально-технічної бази і підвищенню ефективності її використання. Такий висновок є закономірним з ряду причин. По-перше, завоювання більшої частини споживчого ринку, або його сегмента, що становить один із стратегічних напрямків діяльності підприємств торгівлі, є можливим лише за наявності більше розвиненої і краще технічно оснащеної, ніж у конкурентів, роздрібної торгівельної мережі. По-друге, конкуруючі на споживчому ринку підприємства зацікавлені не тільки у розвитку роздрібної мережі, але й у такій її організації, як розташування на території міста, спеціалізація застосування раціональних для покупців режимів праці, і врешті більш ефективне, ніж у конкурентів, використання цієї мережі.

Поряд із цим, конкуренція у торгівлі вимагає від конкуруючих підприємств безперервного поліпшення системи товаропостачання роздрібної торговельної мережі та підвищення її ефективності. Необхідність вирішення цих завдань зумовлена тим, що те або інше підприємство може досягти кращих у порівняні з конкурентами кінцевих результатів значною мірою завдяки зниженню витрат на організацію доставляння товарів до роздрібної мережі, мінімізації товарних запасів, забезпеченню їх зберігання та зниженню витрат щодо підготовки товарів до продажу. Разом з тим робота в цьому напрямку ніякою мірою не має впливати на скорочення ширини та глибини товарного асортименту, його стійкості, оскільки забезпечення широкого (з урахуванням спеціалізації підприємства) і стійкого асортименту як одного з важливих факторів залучення споживачів значно впливає на конкурентоспроможність підприємства.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 


Подібні реферати:

Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах

П л а н Вступ. Ціна як категорія ринкового господарювання. 1.1 Система цін в Україні. Джерела інформації про ціни. 1.2 Ціна за способом формування. 1.3 Функції цінової системи. 1.4 Система оптових цін, її вплив на підвищення ефективності виробництва. Ціноутворення на підприємстві. 2.1 Основні принципи ціноутворення. 2.2 Аналіз ціноутворюючих факторів. 2.3 Процес ціноутворення на підприємствах України. 2.4 Методики встановлення цін за географічною ознакою. 2.5 Методи непрямого ціноутворення. 2.6 Управління цінами. Вплив ...

Норми і нормативи праці

План. Системи норм і нормативів праці. Структура задач оптимізації трудових процесів і норм праці. Методи нормування праці. 1. В даний час на підприємствах використовують системи норм праці, які відображають різні сторони трудової діяльності. Найбільш широко застосовуються норми часу, виробки, обслуговування, чисельності, управляємості, нормовані завдання. Норма часу – визначає необхідні затрати часу одного працівника чи бригади (ланки) на виконання одиниці роботи (продукції). Вимірюється в людино-годинах (людино-хвилинах). ...

Соціально трудові відносини

ЗМІСТ Вступ .…………………………………………………………… 3 Поняття «ефективність праці»………………………………….4 Сутність та значення продуктивності праці………………… .5 Методи визначення продуктивності праці…………………….9 Джерела стимулювання продуктивності праці……………… 13 Фактори росту продуктивності праці…………… ………… .15 6. . Мотивація праці працівників як фактор підвищення її продуктивності………………………………………………… 18 Резерви росту продуктивності праці………… .21 Висновки .……………………………………………………………24 Список використаної літератури .……………………………… 25 Вступ Мета ...