Search:

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

У витратах на 1 грн. ,товарної продукції витрати на матеріали збільшились у порівнянні з 2000 роком на 10%, що і вплинуло на збільшення витрат на 1 грн., на 5,9 коп. Це єдина стаття, яка зумовила зростання вират на 1 грн. Незважаючи на те, що витрати по і ниших статтях зменшились в цілому у порівнянні з 2000 роком на 3,11 коп., а відрахування на амортизацію залишились на рівні 2000 року витрати на 1 грн., збільшились на 2,79 коп., або 2,9% тільки за рахунок матеріальних витрат. Інші статті витрат на збільшення витрат на 1 грн., не вплинули.

Отже, така ситуація спонукає керівництво друкарні шукати постачальників матеріалів, які б могли забезпечити друкарню більш дешевими матеріалами для зниження витрат на матеріали, завдяки чому знизились загальні витрати на виробництво продукції.
3. Аналіз виробничо-господарської діяльності

ВАТ “Коломийська друкарня ім. Шухевича”

3.1. Аналiз виробництва i реалiзацiї продукцiї.

Виробнича дiяльнiсть пiдприємства жорстко зумовлюється загально- економічною ситуацiєю, галузевими пропорцiями i платоспроможним попитом населення.

Для виконання аналiтичних дослiджень використана статистична звітність про виробництво продукцiї, форма № 1-П, а також бухгалтерськi данi про випуск, вiдвантаження i реалiзацiю продукцiї, залишки нереалiзованої продукцiї на складi на початок i на кiнець року.

Аналiз випуску продукцiї розпочинається з оцiнки рiвня виробництва в цілому на друкарнi у порiвняннi з минулим роком. Для цього розглянемо динамiку обсягiв випуску продукцiї

Таблиця.

Динаміка виробництва продукції на

ВАТ “Коломийська друкарня ім. Шухевича”

№ п/п

Показник

2000рік

2001 рік

1.

2.

3.

4.

1.

Товарна продукція

в діючих цінах (без

ПДВ) тис.грн..

999,5

1268,9

2.

Відсоток до

попереднього року

110,1

126,9

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66 


Подібні реферати:

Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності

Факт отримання готівки з каси накладає на працівника певну відповідальність, тому особа, що її одержала, повинна звітуватися перед підприємством за її цільове витрачання. Звідси назва особи - підзвітна. Проте слід зазначити, що особа підзвітна й особа, що зветься матеріально відповідальною, - не одне і те ж. Касири, продавці, експедитори, інші працівники, робота яких постійно пов'язана із збереженням цінностей, називаються матеріально відповідальними особами. З кожним із таких працівників при влаштуванні на роботу ...

Об’єднання суб’єктів підприємництва

План Характеристика та види об’єднань. Реєстрація об’єднання. Припинення діяльності об’єднань. 1) Для того, щоб успішно працювати в умовах ринкової конкуренції, підприємства прагнуть об’єднуватися у промислові, промислово-фінансові та інші групи. Закон “Про підприємства в Україні” надає підприємствам право об’єднуватись у групи підприємств за галузевим, територіальним чи іншим принципом, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України. Такі групи підприємств визначаються в теорії господарського права як ...

Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства

Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів. Виробничі фонди підприємства. Виготовлення продукції (виконання робота, надання послуг) здійснюється в процесі взаємодії праці людини та певних засобів виробництва. Останні за своїм матеріально-речовим змістом складають виробничі фонди підприємства, всю сукупність яких за властивими їм ознаками поділяють на основні та оборотні (рис. 1). Проте засоби виробництва як сукупність засобів і предметів праці не можна ототожнювати з виробничими фондами, що ...