Search:

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

Наведенi данi показують рiст облiку виробництва продукцiї. Порiвнюючи з показником випуску продукцiї у 2000 роцi на 26,9 %.

Одним важливих напрямкiв деталiзацiї обсягу випуску продукцiї є вивчення його в асортиментно-структурному розрiзi.


Таблиця.

Динаміка випуску продукції за видами в натуральних показниках

Вироби

Випуск продукції у 2000 році

Випуск продукції у 2001 році

2001р. до 2000 р. у %

1.

2.

3.

4.

1. Бланки

89,25

460,4

5,1

2. Газети

3082,9

5200,2

168,7

3. Книжки

471,2

564,7

119,8

4.Кольорова продукція

342,0

412,7

120,7

5.Інша продукція

158,0

147,2

93,2

Всього

4143,3

6785,3

163,8

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66 


Подібні реферати:

Доплати і надбавки

На підприємствах застосовуються різні доплати й надбавки, що є змінною частиною тарифної системи і залежать від виробничих умов. Згідно із Законом України “Про оплату праці” умови запровадження і розміри надбавок, доплат, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральними та галузевими (регіональними) угодами. Застосування доплат і надбавок та їхні розміри обмежуються економічною та соціальною ...

Необхідні документи для заключення угоди

Необхідні документи для заключення угоди: 1. Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства. 2. Свідоцтво платника податку. 3. Довідка з банку про відкриття рахунку. 4. Сертифікат якості, сертифікат відповідності. 5. Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи. 6. Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. 7. Статут підприємства (перша сторінка, сторінка де вказано що підприємство являється регіональним представником заводу виробника, остання сторінка з печатками) - ...

Управління підприємством в умовах перехідного періоду

Поняття, функції та методи управління. Необхідність управління Згідно з основними положеннями теорії систем будь-який об єкт, явище чи процес (включаючи підприємство) можна розглядати як систему. Під системою розуміють сукупність взаємопов'язаних у єдине ціле елементів. Елемент системи • це частина цілого, яку при даному розгляданні не треба роз'єднувати на складові. Таким чином, будь-яка система: — по-перше, складається з двох або більш елементів; — по-друге, кожний елемент системи має характерні лише для нього ...