Search:

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

Показники таблицi свiдчать про спад рентабельностi дiяльностi діяльності ВАТ " Коломийська друкарня iм. Шухевича" у 2001 роцi проти 2000 року за всiма параметрами. Загальна рентабельнiсть дiяльностi підприємства ( показник Rg ) становить 6,2 %, що на 25,4 пункти нижче рiвня попереднього року.

Таблиця.

Рентабельність окремих видів продукції за 2000 рік

Вид продукції

Одиниця

виміру за СПОВ

Фактично

вироблено, шт..

Сума по фактичній собівартості

Сума у

Відпускних

цінах ( без ПДВ )

Рент

Бель

ність, %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Бланки

1 прим.,

ф А 2

178495

26,8

37,7

+37,7

2. Газети

1 прим.,

ф А 2

6165718

431,2

389,6

- 9,6

3.Книжки

1 відб.,ф

А 2

942312

195,4

228,7

+ 17,0

4.Кольорова

продукція

1 прим.,

ф А 2

684080

254,1

323,5

- 27,3

5. Інша

1 прим.,

ф А 2

316046

33,0

22,7

- 45,4

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66 


Подібні реферати:

Банкрутство підприємства

ПЛАН ВСТУП 1. Поняття банкрутства Суб'єкти банкрутства 2. АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ 3. БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ: ПІДСТАВИ ТА НАСЛІДКИ 4. Розробка проекту фінансового оздоровлення підприємств 5. ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗМУ БАНКРУТСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Актуальність обраної теми випливає з того, що до недавнього часу для більшості суб’єктів господарювання процеси банкрутства були мало відомі. Лише в період реформування економіки (після ліквідації планового ...

Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

З м і с т стор Вступ 3 1. Податкова політика у регулюванні економічного зростання держави 5 2. Види податків 12 2.1. Сутність податків .12 2.2 Функції податків .14 2.3 Пряме і непряме оподаткування 15 3. Міжнародний досвід оподаткування .17 Висновок 33 Список використаної літератури .34 Вступ Необхідність встановлення власної податкової системи постала перед Україною як самостійною державою з ухваленням 24 серпня 1991 року акта проголошення незалежності України. Новостворена на той час податкова система ...

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

ЗМІСТ Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні основи управління активами підприємства 7 1.1. Активи , як об’єкт фінансового управління їх сутність та класифікація 7 1.2. Політика управління активами підприємства 28 1.3. Завдання управління активами підприємства 51 Розділ 2. Методичні і практичні підходи щодо аналізу і оцінки ефективності управління активами підприємства 56 2.1. Оцінювання ефективності управління активами підприємства 56 2.2.Аналіз складу та структури активів ТзОВ ВКФ “Пліт” 60 2.3.Оцінка ліквідності активів ...