Search:

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

Таблиця

Рентабельність продукції за 2000 - 2001 рр.

№ п/п

Показники

2000 р.

2001 р.

Абсолютне відхилення

1.

Балансовий прибуток (прибуток від операційної діяльності)

79,2

43,7

- 35,5

2.

Середньорічна величина виробничих фондів (тис. грн.)

1010,00

1143,30

+ 133,3

3.

Обсяг реалізації продукції

(тис. грн.)

1069,50

1289,80

+ 220,3

4.

Рентабельність ОВФ

7,8

3,8

- 4,0

5.

Реалізація на 1 грн. виробничих фондів (грн.)

1,06

1,13

+ 0,07

6.

Рентабельність реалізації (продажу),%

7,4

3,4

- 4,0

7.

Валовий прибуток від реалізації товарної продукції

378,9

390,3

+ 11,4

8.

Витрати на реалізовану продукцію (тис.грн.)

679,4

899,5

+ 220,1

9.

Рентабельність реалізації (про-дажу) за валовим прибутком, %

37,9

30,26

- 7,6

10.

Валові витрати на 1 грн. реалізованої продукції (грн.)

0,635

0,697

+ 0,062

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66 


Подібні реферати:

Основи бізнесу

План Поняття підприємництва. Умови, функції та принципи підприємництва. Мале підприємництво в країнах з розвинутою ринковою економікою. Розвиток малого підприємництва в України. Форми підприємницької діяльності. 1. Поняття підприємництва. Умови, функції та принципи підприємництва 2. Мале підприємництво в країнах з розвиненою ринковою економікою Світовий досвід розвитку малого підприємництва в країнах з розвиненою економікою засвідчує, що частка малих та середніх підприємств у загальній кількості змінюється по ...

Оборотні кошти підприємства, поняття і структура

ПЛАН 1. Поняття і структура оборотних коштів 2. Нормування оборотних коштів 3. Ефективність використання оборотних коштів 1. Поняття і структура оборотних коштів. Оборотні фонди підприємства мають матеріально-речову й вартісну форму. У практиці планування та обліку господарсько діяльності до складу оборотних фондів включають: виробничі запаси; незавершене виробництво та напівфабрикати власного виготовлення; витрати майбутніх періодів. Виробничі запаси становлять найбільшу частину оборотних фондів. До них належать запаси ...

Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці

Закон України «Про оплату праці» визначає економічні та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної та стимулюючої функцій заробітної плати. Відповідно до статті 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата - це винагорода, ...