Search:

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

Iз вище приведеної таблицi можна спостерiгати, що виручка вiд реалізації у порiвняннi з минулим роком зросла на 20.6 %, що в грошовому виразi склала 220.3 тис.грн., одночасно зросли реалiзацiйнi витрати на 32.4.(220,1 тис.грн.)

Прибуток від реалізації у 2001 році збільшився у порівнянні з 2000 роком на 15,2 тис. грн. Це зумовлено випереджуючим ростом реалізованої продукції (132,4 %) ніж ріст виручки від реалізації (120,8 %) . Це пояснюється ростом витрат на сировину та матеріали.

Таблиця

Розрахунок впливу факторів на прибуток

від реалізації газетної продукції.

№ п/п

Показники

2000 рік

2001 рік

Абсолютне

відхилення(+,-)

Відносне

відхилення(%)

1.

Реалізація продукції

а) тис. грн.

б) штук

616,0

6160

782,3

6519

+ 166,3

+ 359

127,0

105,8

2.

Ціна за одиницю продукції (грн..)

0,10

0,12

+ 0,02

120,0

3.

Собівартість одиниці продукції (грн)

0,07

0,08

+ 0,01

114,2

4.

Прибуток за оди-ницю продукції (грн.)

0,03

0,04

+ 0,01

113,3

5.

Прибуток від реалізації всієї товарної продукції (тис. грн.)

184,8

260,8

+ 76,0

141,1

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66 


Подібні реферати:

Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції

Кожний виріб є носієм різних конкретних власностей, що відображають його корисність і відповідають певним потребам людини. Корисність будь-яких речей відбиває їх споживну вартість. Споживна вартість того або іншого товару мусить бути оцінена, тобто визначена його якість. Отже, споживна вартість і якість виробів безпосередньо зв'язані між собою. Проте це не тотожні поняття, оскільки одна і та ж споживна вартість може бути корисною не в однаковій мірі. На відміну від споживної вартості якість продукції характеризує ...

Мета та етапи обліку витрат виробництва

Випуск продукції, яка буде реалізована, і одержання прибутку є головною метою виробничої діяльності підприємства. Виробничі процеси — це другий етап виробництва. Характерною особливістю цього етапу як центрального у виробничій системі є формування витрат на виробництво продукції. Стан виробництва характеризується його ефективністю, психологічними параметрами, ступенем використання досягнень науково-технічного прогресу, місцем і роллю працівника у виробничих процесах. В умовах обмеженості ресурсів і досягнення планової ...

Діяльність ТОВ, торговий патент

Зміст 1. Вступ .3 2. Товариство з обмеженою відповідальністю. Засади діялюності 4 3. Торговий патент та ліцензія на заняття певними видами підприємницької діяльності ( ліцензії на тютюнові та алкогольні вироби) .8 4. Зміст позначки „Е” на продовольчих товарах 13 5. Висновки .16 6. Список використаної літератури 17 Вступ В Україні ще не має належного підприємницького права, яке б охоплювало, за американським та іншими варіянтами англо-саксонського правознавства, широку рубрику „Business Law” – зокрема включаючи ...