Search:

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

розфлатування рулонного картону (на аркуші 60х90)

розрізка картону на аркуші для друкування (на формат 45х60см);

друкування ;

висікання;

рахунок і пакування.

Розрахунок виробничої програми в натуральному виразі

Кількість офсетних форм :

Кформ = 100 * 2 = 200 форм 45х60 см;

Кількість штампів для висікання :

Кшт = 100;

Приладки і друкування :

Кмаш/прил = (100 * 2 ) : 1 = 200 маш/прил

Карк/прог = (100*2) : 1 * 10 = 2000 тис.арк. прог. Ф А2

Розфлатування рулонного картону (ширина рулону 90 см):

Крозфл.= 100 * 10 *0,5 = 500,0 тис.арк. 60х90

Розрізка картону на аркуші 45 х 60 :

Крозр = 500,0 тис.арк. 60х90 ;

Програма на операції (висікання):

Кприл = 100;

Карк.прог. = 100 * 10 = 1000 арк.прог.

Розрахунок і пакування в пачки 500,0 примірників:

Кпак = (100 * 10 ) : 0,5 = 2000 пачок.

Таблиця

Розрахунок трудомісткості

Операція

Обл. Одиниця продукції

Кільксть обл.одиниць

Норма часу на обл. Одиницю, хв

Трудоміст

кість

1

2

3

4

5

1.Виготовлення

офсетних форм

1 форма

200

20,0

67,0

2.Розрізка рулонног

картону на аркуші

1,0 тис.

Арк. 60х90

500,0

16,0

133,0

Розрізка картону на

аркуші для

друкування

1 тис. Арк

60х 90

500,0

5,6

46,6

4.Друкування:

приладка,

друкування

1маш/

прил

1 тис.

а/прог

200

2000,0

40

27

133,0

900,0

5.Висікання

пакувальної тари:

приладка

висікання

1маш/пр.

1тис.

прим.

45х60

100

1000

60

42

100,0

700,0

6. Рахунок і пакування

1пачка(500 примірн.)

2000,0

2,5

83,0

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66 


Подібні реферати:

Діяльність ТОВ, торговий патент

Зміст 1. Вступ .3 2. Товариство з обмеженою відповідальністю. Засади діялюності 4 3. Торговий патент та ліцензія на заняття певними видами підприємницької діяльності ( ліцензії на тютюнові та алкогольні вироби) .8 4. Зміст позначки „Е” на продовольчих товарах 13 5. Висновки .16 6. Список використаної літератури 17 Вступ В Україні ще не має належного підприємницького права, яке б охоплювало, за американським та іншими варіянтами англо-саксонського правознавства, широку рубрику „Business Law” – зокрема включаючи ...

Управління підприємством в умовах перехідного періоду

Поняття, функції та методи управління. Необхідність управління Згідно з основними положеннями теорії систем будь-який об єкт, явище чи процес (включаючи підприємство) можна розглядати як систему. Під системою розуміють сукупність взаємопов'язаних у єдине ціле елементів. Елемент системи • це частина цілого, яку при даному розгляданні не треба роз'єднувати на складові. Таким чином, будь-яка система: — по-перше, складається з двох або більш елементів; — по-друге, кожний елемент системи має характерні лише для нього ...

Управління персоналом

ЗМІСТ ВСТУП 2 1. Створення ефективної системи управління персоналом підприємства. 3 2. ЗАВДАННЯ 1: Розрахунок показників руху та ефективності використання основних фондів підприємства. 22 3. ЗАВДАННЯ 2: Розрахунок показників руху і використання обігових коштів підприємства. 26 4. ЗАВДАННЯ 3: Обґрунтування планових нормативів оплати праці робітників підприємства. 28 5. ЗАВДАННЯ 4: Розробка планової калькуляції виготовлення виробу. 33 6. ЛІТЕРАТУРА 37 ВСТУП Здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємством, ...