Search:

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності

Таблиця

Витрати на матеріали

Вид матеріалу

Обл.один. продукції

К-сть обл.одиниць

Обл.один.

матеріалу

К-сть

обл.

Одиниць

Ціна за обл.одини

цю

Витрати на матеріали, грн

1

2

3

4

5

6

7

1.Форми офсетні

монометалеві

1 форма 45х60

200

1пласти

на 45х60

1

3,24

648,0

Штампи

висікальні

1 штамп 45х60

100

1 штамп

1

10,0

1000,0

3. Фарба офсетна

1000 ф-відб.

45х60

2000,0

кг

0,042

45,0

378,0

4. Додаток до фарб

1000 ф

відб.45х60

2000,0

кг

0,0021

15,0

63,0

5. Марля медична

1000 ф

відб. 45х60

2000,0

м

0,04

6. Пластини

гумотканні офсетні

1 маш/міс

10

шт

0,1

37,0

370

7. Чохли

запасні

1 маш-сек./міс

10

шт

0,08

50,0

40,0

8. Сукно

шинельне

1000 ф

відб.45х60

2000,0

м

0,001

26,0

52,0

9. Тканина

бавовн.офсетна

1000 ф

відб.45х60

2000,0

м

0,01

4,0

80,0

Всього

6033,0

10.Неврахо

вані матеріали (10%)

600

Разом

6633,0

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66 


Подібні реферати:

Зміст і методика обчислення кошторису виробництва

Собівартість валової товарної і реалізованої продукції та порядок їх обчислення. Собівартість валової продукції як показник , засовується для внутрішніх потреб підприємств, на яких не є стабільною величина залишків незавершеного виробництва. По валовій продукції обчислюється виробнича собівартість, по товарній і реалізованій — повна. Основним є показник собівартості товарної продукції. Її величина обумовлює собівартість реалізованої і валової продукції. Собівартість товарної продукції підприємства обчислюється двома ...

Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу

Структура виробничого процесу. Виробничий процес – це сукупність взаємопов'язаних дій людей, засобів праці та природи, потрібних для виготовлення продукції. Основними елементами виробничого процесу є процес праці як свідома діяльність людини, предмети та засоби праці (рис. 1). Рис. 1. Схема елементів виробничого процесу. Це ресурсні складові виробничого процесу, які потребують певних витрат коштів. Поряд з цим у багатьох виробництвах використовуються природні процеси, які здійснюються під впливом сил природи ...

Структура суспільного в-ва

Розподіл праці і формування галузей. Галузева структура і показники, що її характеризують. Фактори, які визначають галузеву структуру. Класифікація галузей промисловості. Міжгалузевий виробничий баланс і міжгалузеві зв’язки. 1. Поява промисловості як самостійної галузі і її диференціація пов’язана із суспільним поділом праці, який проявляється в наступних формах: загальний, одиничний, частковий. В результаті загального поділу праці все народне господарство розділилося на 2 великі сфери: промисловість відокремилася від ...