Search:

Історія розвитку лікувальної фізичної культури

ЛФК необхідно використовувати, коли потрібно повисити тонус організму хворого, стимулювати фізіологічні процеси, коли треба відновити функції пошкодженого органу чи системи, протидіяти застійним явищам, попередити прогресуючі захворювання і можливі ускладнення само собою, якщо відсутні протипоказання.


Розвиток лікувальної фізкультури як дисципліни.

Лікувальна фізична як дисципліна – розділ вправ і других засобів фізичної культури і розроблені методи їх застосування в лікувально-профілактичних і реабілітаційних цілях.

Термін “лікувальна фізкультура” був затверджений Пленумом Ради фізкультури Наркомздрава СССР в 1929р. цим терміном були замінені старі поняття “кінозетерапія”, “мототерапія”, “лікувальна гімнастика” і ін., як правило розглядаючи застосування фізичних вправ з вузько-локальних механічних позицій.

Великий вплив на формування ЛФК як дисципліни показали роботи великих вчених І.М. Сечєнова, І.П. Павлова, Н.В. Віденського, М.Я. Мудрова, З.А. Захарівна, С.П. Боткіна, П.Ф.Лесгатота і ін.

ЛФК як наукова дисципліна сформувалася після Великої Жовтневої революції. Велику роль зіграв в її розвитку перший нарком охорони здоров¢я, а також Н.А. Сегмашко.

В 1928 році в Центральному інституті культури було організована перша в країні кафедра ЛФК, яку очолив І.М. Саркізов-Серазіні, в 1931 – кафедра ДФК в ЦІІ лікарів, якою завідував Б.А. Іванівський.

В 30-х роках ХХ ст. ЛФК завойовує все більше визнання. В 1944 році виходить перший підручник по ЛФК для студентів-медиків В.В. Горіневський і Е.Ф. Древінг, в 1950році – монографія Н.В. Мошкова “Общиеоснові лечебной физкультурі”, в 1959р. – підучникпо ЛФК і медичному контролю С.М. Іванова. В 1957 році МЗСССР затверджує учбові програми по ЛФК для всіх факультетів медичних інститутів.

Під час Великої Вітчизняної війни розроблені ЛФК методи широко із великим успіхом застосовані для відновлення здоров¢я ранених і хворих.

В 1966 році вийшла постанова ЦККПСС і Ради Міністрів СССР “О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта”, яка відіграла величезну роль в розширенні застосування ЛФК.


Використана література:

Б.В. Петровський. Большая медическая энциклопедия. Том 22 // Москва:1985.

Б.В. Петровський. Большая медическая энциклопедия. Том 13 // Москва:1980.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Естафети з фізичного виховання

1. Естафета звичайна Дві команди шикуються в колону по одному за загальною стартовою лінією. На відстані 15-20 м від команд ставлять високі прапорці чи стійки (1,5 м) або учасників гри (по одному з кожної команди). Їх потрібно буде оббігти. За наказом перші гравці команд підбігають до стійки, оббігають її, повертаються до других номерів, передають естафету, доторкаються до долоні. Перемагає команда, яка найшвидше закінчить біг. Естафету передають за стартовою лінією. 2. Естафета з кеглями Гравці розділяються на дві-три ...

Історія розвитку лікувальної фізичної культури

План. Вступ. Лікувальна фізкультура як метод лікування. Особливості метода ЛФК. розвиток лікувальної фізкультури, як дисципліни. Використана література. Вступ. Фізична культура – це частина всієї культури суспільства, засіб зміцнювати здоров¢я, всестроннього розвитку людини, включає в себе фізичні вправи, спорт, туризм, методи загартовування організму. Фізична культура ціниться в суспільстві, передусім як прояв активної діяльності. Після Великої Жовтневої революції фізична культура в СРСР так і в Україні фізкультура ...

Андрій Шевченко

Форварда Андрія Ім'я українського футболіста Андрія Шевченка нині в усіх на вустах. За кожним його кроком на полі ревно стежать заповзяті вболівальники, а останній матч з участю Шеви обговорювали навіть далекі від спорту люди. У свої двадцять п'ять Андрій став людиною світового (принаймні у спорті) масштабу. Однак мало хто зик, що зродився цей талант не на столичних стадіонах, а в глухому селі Двірківщині Київської області. Дарма шукати рідне Шевине село на карті чи гортати телефонні довідники, аби дізнатися, де ж ...