Search:

Політична система і державний устрій Болгарії

v Скорочення відставання в сферах сільського господарства, охорони навколишнього середовища, вільного надання послуг.

РОЗДІЛ ІV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ.

4.1. Особливості функціонування судової системи Болгарії.

1 Правова система. Загальна характеристика.

Болгарія належить до романо-германської правової сім’ї. Правова культура країни на протязі віків формувалась під впливом візантійських державно-правових традицій і тому об’єднується компоративістами в одну групу з правовою культурою інших православних держав (на противагу західній правовій культурі). Сучасна правова система Болгарії стала складатися після відновлення державності в 1878 році. Тоді були прийняті перші кодекси за європейськими зразками (угорським, німецьким, російським).

Після проголошення в 1946 році народно-демократичної держави дієвість поперед-нього законодавства була повністю скасована. В Законі Болгарських Народних Зборів від 9 листопада 1951 року “Про скасування всіх законів, виданих до 9 вересня 1944 року” йшлося про те, що відміняються і вважаються недійсними закони та нормативні акти, які суперечать Конституції і встановленому в Болгарії після 9 вересня 1944 р. соціалісттич-ному законодавству. Нова правова система була побудована на базі державно-правових ідей марксизму – ленінізму. В цей період законодавець активно використовував радян-ський правовий досвід. Відповідно в 1950 – 1980-ті рр. Болгарія була складовою частиною соціалістичної правової сім’ї.

З кінця 1989 року в Болгарії почали розгортатись процеси радикальних перетворень політичної та економічної систем, був взятий курс на зміцнення демократії, перехід до ринкової економіки. Конституція 1991 року встановила нові принципи правової системи держави, в число яких входять прихильність до загальнолюдських принципів: свободи, миру, гуманізму, рівності, справедливості і терпимості; пріоритет прав особистості, її гідності та безпеки, розподіл влади, ідеологічний, політичний та економічний плюралізм. Була проголошена рішучість створити демократичну, правову і соціальну державу.

В той же час Болгарія не пішла на повну відмову від всіх соціалістичних цінностей, за-кріпивши в новій Конституції право на працю, на соціальне забезпечення у разі безробіття і в наслідок недієздатності, заборону експлуатації дітей, нічної роботи жінок, соціальну функцію власності, охорону навколишнього середовища.

В результаті повномасштабної реформи 1990-х рр., яка торкнулась всіх сфер права, Болгарія повернулась в романо-германську правову сім’ю, зберігши при цьому минулу структуру своєї правової системи.

Більшість сфер є кодифіковані. Кримінальне і кримінально – процесуальне право регу-люються відповідно Кримінальним кодексом (1968 р.) і Кримінально-процесуальним ко-дексом (1974 р.). Більшість питань цивільного процесу регулюються Цивільним процесу-альним кодексом (1952 р.), поруч з яким діє ще ціла низка нормативних актів. Відносинам в сфері державного управління присвячені Закон про адміністративну процедуру (1979 р., в ред. 1995 р.) і Закон про адміністративні правопорушення і стягнення (1969 р., в ред. 1996 р.). перший регулює діяльність органів державного управління. Цивільний кодекс відсутній, хоча роботи з його складання велись ще з початку 1950-х рр.

Основне джерело права – закони та інші нормативно – правові акти. Закон про норма-тивні акти (1973 р.) визначає ієрархію правових актів: Конституція, закони та постанови парламенту, правові акти Ради Міністрів (постанови, розпорядження, рішення), акти міні-стерств (правила, розпорядження, інструкції і накази) і, на кінець, акти органів обласної адміністрації і місцевого самоврядування.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35 


Подібні реферати:

Загальна характеристика Ірландії

План 1. Загальні відомості. 2. Населення. 3. Природа. 4. Господарство. 5. Сільське господарство. 6. Промисловість. 7. Транспорт Ірландія: один острів - дві країни. У більшості іноземців, що знають про Ірландію лише по зведеннях теленовин, ця земля насамперед асоціюється з неспокійною Північною Ірландією, броньовиками на вулицях Белфаста і Лондондерри і тероризмом Ірландської республіканської армії. Насправді -це усього лише відділений бетонними пунктами шматок великого англійського брата, зовсім іншої країни - ...

Демографія в системі знань про народонаселення

Народонаселення вивчає багато громадських та природничих наук. Особливе місце серед них займає демографія. Під народонаселенням в широкому змісті слова розуміють сукупність людей. Але сукупність людей відповідає також таким поняттям, як «народ», «суспільство». Тому поняття «народонаселення» потребує більш точного визначення. Словом населений (-не, -на) у повсякденній мові ми характеризуємо таке місце або територію, на якій мешкає багато людей, наприклад густонаселена країна, а словом «народонаселення» – ...

Фізико-географічний огляд Азії

1. Азія. Загальна характеристика. Особливості геологічної будови і рельєфу Азія — найбільша частина світу, яка займає майже 30% площі суші — 43,4 млн км2. Від арктичних островів на півночі до індоне­зійських островів на півдні Азія простяглася на 10 тис. км. Більш ніж на 9,5 тис. км Азія витягнута із заходу на схід — від мису Баба на п-ові Мала Азія до мису Дежньова на Чукотському п-ові. Азія — єдина частина світу, що омивається водами всіх чотирьох океанів, проте вплив їх обмежений. Розміри Азії обумовили ...