Search:

Політична система і державний устрій Болгарії

Центральні державні органи і їх представники на місцях здійснюють кон-троль за відпо-відністю актів органів місцевого управління закону.

Общинна рада може оспорювати в суді акти і дії, які порушують їхні права.

Основні дані про деякі області:

1. Віденська область:

Ø Площа – 3033 кв.км.

Ø Населення – 130074 чол.

Ø Общини (адміністративні одиниці) – Бєлоградчик, Бойниця, Берегово, Відін, Громада, Дімово, Кула, Макнеш, Ново село, Ружнці, Чупруне.

Ø Обласний центр – Відін.

2. Область Монтана:

Ø Площа – 3627 кв.км.

Ø Населення – 182258 чол.

Ø Общини (адміністративні одиниці) – Берковіца, Бойчиновці, Брусарці, Вилчедрим, Вир-шец, Георгі Дамяново, Лом, Медковец, Чіпровці, Якимово.

Ø Обласний центр – Монтана.

3. Врачанська область:

Ø Площа – 3937кв.км.

Ø Населення – 243036 чол.

Ø Общини (адміністративні одиниці) – Борован, Бяла Слатина, Враца, Кнежа, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мізія, Оряхово, Роман, Хайредин.

Ø Обласний центр – Враца.

4. Софійська область:

Ø Площа – 7059 кв.км.

Ø Населення – 273240 чол.

Ø Общини (адміністративні одиниці) – Антон, Божуриштє, Ботевград, Годеч, Горна-Малина, Долна-баня, Драгоман, Єтрополе, Златица, Костєнєц, Мірково, Правец, Самолов, Чавдар.

Ø Обласний центр – Софія.

5. Область Софія-місто:

Ø Площа – 1344 кв.км.

Ø Населення – 1170842 чол.

Ø Общини (адміністративні одиниці) – Столична община з 24 адміністративними райо-нами.

Ø Обласний центр – Софія.

6. Пернікська область:

Ø Площа – 2392 кв.км.

Ø Населення – 149832 чол.

Ø Общини (адміністративні одиниці) – Брезнік, Земен, Ковачевці, Перник, Радомир, Трин.

Ø Обласний центр – Пернік.

5.2. Положення, яі регулюють діяльність органів місцевої влади.

Основним документом, який регулюює порядок функціонування органів місцевого само-врядування, є “Положення про обласні адміністрації” від 5 липня 2000 року із змінами від 15 жовтня 2001 року. Положення складається з чотирьох глав. Глава перша – Загальні поло-ження – містить загальну інформацію, наприклад:

Ø Дане положення визначає діяльність, структуру, склад та організацію роботи обласних адміністрацій.

Ø Обласна адміністрація є юридичною особою, яка розприділяє бюджет з-поміж населе-них пунктів, адміністративних центрів та областей.

Ø Обласна адміністрація сприяє обласному керівнику при здійсненні його повноважень.

Глава друга містить загальні положення про обласного керівника (Розділ І) і його повно-важення (Розділ ІІ). Обласний керівник здійснює виконавчу владу в області та керівництво обласною адміністрацією. При здійсненні своїх функцій обласному керівнику допомагає його заступник. Якщо обласний керівник призначається Радою Міністрів, то його заступника при-значає Міністр-головуючий. Облавний керівник надає до Ради Міністрів щорічну доповідь про діяльність обласної та общинної адміністрації.

Повноваження обласного керівника:

o Проводити державну політику в області, координувати роботу в органах виконавчої влади;

o Робити все можливе задля відповідності національних і місцевих інтересів, виконання обласного і регіонального плану розвитку, здійснювати взаємодію з органами місцевого самоврядування і місцевої адміністрації;

o Захищати елементи державної власності на території області;

o Контролювати відповідність законам актів та дій органів місцевого самоврядування;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35 


Подібні реферати:

Формування клімату і погоди. Клімат України і Європи

1. Погода. Характеристика її складових Погода — це стан нижнього шару атмосфери в даний час і в даному місці. Поняття «погода» містить шість показників її стану (або метеоелементів): температуру і вологість повітря, хмарність, опади, атмосферний тиск і вітер. Температура повітря характеризує тепловий стан атмосфери і ви­мірюється в градусах Цельсія (°С) і Кельвіна (К). Температура повітря залежить від кута падіння сонячних променів. На температуру вплива­ють прозорість атмосфери, хмарність, напрямок вітру, опади тощо. За ...

Демографія в системі знань про народонаселення

Народонаселення вивчає багато громадських та природничих наук. Особливе місце серед них займає демографія. Під народонаселенням в широкому змісті слова розуміють сукупність людей. Але сукупність людей відповідає також таким поняттям, як «народ», «суспільство». Тому поняття «народонаселення» потребує більш точного визначення. Словом населений (-не, -на) у повсякденній мові ми характеризуємо таке місце або територію, на якій мешкає багато людей, наприклад густонаселена країна, а словом «народонаселення» – ...

Великі географічні відкриття епохи Відродження

Період Відродження – період великих географічних відриттів. Географічні відкриття, що заслуговують визначення "великі", відбувалися на нашій планеті в усі історичні епохи, зі стародавності і до XX в. Але епохою Великих географічних відкриттів прийнято називати строго визначений історичний період. Його хронологічні рамки вітчизняні історики і географи звичайно обмежують чи серединою кінцем XV - серединою XVII ст. Жодна інша епоха не була настільки насичена географічними відкриттями, ніколи вони не мали такого ...