Search:

Політична система і державний устрій Болгарії

У шостому розділі охарактеризовано еволюцію політичної системи Болгарії в кон-тексті європейської інтеграції.

У висновках підведено підсумки виконаної роботи.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ І КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ.

1.1. Історія конституційного розвитку.

Болгарія розташована у східній частині Балканського півострова. Її територія складає 111 тис. кв.км. Населення Болгарії – 7761 млн. чоловік; 85% з них – болгари. Столиця дер-жави – м. Софія. Офіційна мова – болгарська. Традиційна релігія – східно-православне ві-росповідання.

Доля болгарського народу досить драматична. Болгарська держава була створена в 681 році. Проте її існування переривалось два рази і на досить довготривалий період. Так, перша болгарська держава існувала з 681 по 1018 р. Друга – з 1186 по 1397 р. Третя існує з 1878 року по даний час.

Між першою та другою болгарською державою, тобто на протязі 168 років, Болгарія перебувала під владою Візантії. Між другою і третьою державами, тобто п’ять століть, болгарський народ знаходився під турецьким гнітом.

Визволення Болгарії від турецького гніту відбулось в результаті розгрому військ Ос-манської імперії на Балканах в 1878 р. російською армією. Таким чином, було покладено початок третій болгарській державі і його конституційній історії.

За останні 120 років в Болгарії діяло чотири конституції: Конституція Болгарського царства 1879 р., так звана Тирновська конституція; Конституція Народної Республіки Болгарія 1947 р.; Конституція Народної Республіки Болгарія 1971 р.; Конституція Ре-спубліки Болгарія 1991 р.

Тирновська конституція встановлювала монархічну форму правління з народним пред-ставництвом. Вона наділяла царя надзвичайно широкими повноваженнями. Цар був вер-ховним представником і главою держави. Його постать вважалась священною і недотор-каною. Він був наділений правом законодавчої ініціативи. Згідно Конституції жоден за-кон, не затверджений і не опублікований царем, не вступав в силу. Виконавча влада нале-жала царю. Судова влада діяла від імені царя. Цар мав право на помилування з кримі-нальних справ, він представляв державу у всіх зносинах з іноземними державами, від його імені уряд укладав всі договори з іншими країнами. Право ратифікувати міжнародні дого-вори також належало царю. Слід звернути увагу і на такі повноваження царя: тільки він мав право скликати Народні Збори на сесії і розпускати парламент на власний розсуд і в будь-який час. Цар і наслідувач престолу звільнялись від всіх податків, державних зборів і повинностей. Цікавим є те, що поруч із існуванням такої сильної монархічної влади Тир-новська конституція включала ряд приписів, які дають змогу вважати її одною з найбільш ліберальних монархічних конституцій того часу.

В першу чергу мова йде про приписи, які закріплюють новий суспільний порядок на болгарських землях, а саме буржуазний устрій, і які створюють гарантії, які роблять немо-жливим повернення до феодального суспільного порядку, що існував у період турецького гніту. Так, Конституція проголошувала: права власності недоторкані; всі болгарські гро-мадяни рівні перед законом; поділу на класи в Болгарії не існує, немає також титулів бла-городства і інших відмінностей; в Болгарському царстві не існує торгівлі людьми; всі-лякий раб, якої статі, віросповідання чи народності він не був, стає вільним, вступивши на болгарську територію.

Тирновська конституція включала також ряд статей, які викликали невдоволення бол-гарських царів. Це були приписи, які встановлювали наступні повноваження Народних Зборів: Народні Збори визначали матеріальний склад царя і його двору; державна влас-ність не надавалась в приватне користування ні царю, ні членам його сім’ї; Народним Збо-рам належала законодавча ініціатива; жоден закон не міг бути опублікований, доповне-ний, змінений чи відмінений, якщо він не був попередньо обговорений і прийнятий На-родними Зборами, яким належало також право тлумачити закони і т.д.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35 


Подібні реферати:

Лісостеп України

Лісостепова зона простягається від Передкарпаття до за­хідних відрогів Середньоросійської височини майже на 1 100 км. Вона займає 34 % території України. Південна межа її проходить на північ від Великої Михайлівки, Ширя євого, через Первомайськ, поблизу Новоукраїнки, Кіровограда, Олександрії, вздовж р. Ворскла до Кобеляків, через Красно-град, Балаклею, вздовж р. Оскіл до кордону з Росією. У лісостеповій зоні перемежовуються лісові ландшафти на опідзолених ґрунтах з лучно-степовими на типових чорноземах. Різноманітність ...

Загальна характеристика Ірландії

План 1. Загальні відомості. 2. Населення. 3. Природа. 4. Господарство. 5. Сільське господарство. 6. Промисловість. 7. Транспорт Ірландія: один острів - дві країни. У більшості іноземців, що знають про Ірландію лише по зведеннях теленовин, ця земля насамперед асоціюється з неспокійною Північною Ірландією, броньовиками на вулицях Белфаста і Лондондерри і тероризмом Ірландської республіканської армії. Насправді -це усього лише відділений бетонними пунктами шматок великого англійського брата, зовсім іншої країни - ...

Політична система і державний устрій Болгарії

ЗМІСТ. ВСТУП 3-5 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ І КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ 6-16 1.1. Історія конституційного розвитку 6-10 1.2. Конституція, основні закони та характеристика форми державного правління 10-16 РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ .17-26 2.1. Історичний аспект формування Національних Зборів Республіки Болгарія 17-24 2.2. Діяльність Народних Зборів, їх функції. Провідні політичні партії 24-26 РОЗДІЛ ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ .27-38 3.1. Глава ...