Search:

Політична система і державний устрій Болгарії

У відповідь на “Програму 2000” – нову стратегію ЄС, що стосувалась розширення, Бол-гарія прийняла в березні 1998 року Національну стратегію про приєднання Болгарії до ЄС. В Національній стратегії зазначалось, що вона “має на меті підготувати Республіку Болгарію до повноправного членства в ЄС”. В цьому ж документі говорилось, що “стратегічна ціль Болгарії – членство в ЄС – користується широкою підтримкою політичних сил і суспільства”, а також, що “для сучасної Болгарії ця ціль не має альтернативи”.

Необхідно відмітити і засідання Ради ЄС в Гельсінкі в грудні 1999 року. На ньому країни другої хвилі (в тому числі і Болгарія) отримали бажане запрошення до розпочатку процесу переговорів про членство в ЄС. Таким чином, країн, які приймали участь в переговорах, стало 12: Чехія, Польща, Угорщина, Кіпр, Словенія, Естонія, Литва, Латвія, Болгарія, Руму-нія, Словаччина і Мальта.

Також для Болгарії є важливою і інша подія. Це той факт, що 1 грудня 2000 року рі-шенням РМ внутрішніх справ і юстиції країн-членів ЄС Болгарія була викреслена з нега-тивного візового списку Європейського Союзу. Це означало, що для болгарських грома-дян відпали короткотривалі (трьохмісячні) візи.

Засідання Ради ЄС в Ніцці в грудні 2000 року стало найдовшим засіданням до того часу. Воно завершилось домовленістю по інституційним реформам перед прийняттям нових членів в ЄС і стало основою для Ніццького договору, який був підписаний двома місяцями пізніше, але все ще не ратифікований.

14 і 15 грудня 2001 року в Лаакені відбулось чергове засідання Ради Європейського Со-юзу. В заключному документі вказувалось, що ЄС має на меті прийняття в 2004 році десять країн-кандидатів. У відношенні Болгарії та Румунії було відзначено, що цим країнам буде надано сприяння і буде фіксований строк їхнього прийняття в Союз. Вказувалось, що причи-ною відставання Болгарії та Румунії були в першу чергу економічні критерії, прийняті в Копенгагені.

Щоб приєднатись до Євросоюзу, майбутні члени, підписуючи договір про приєднання, наділяються тими ж правами і обов’язками, якими володіють країни-члени об’єднання. Дого-вір має бути прийнятий одноголосно країнами-членами ЄС і країнами-новими членами.

Єврокомісія веде переговори з країнами-кандидатами від імені країн-членів відносно їх можливості прийняти на себе зобов’язання членства, також прийняття загальних законів, норм і стандартів на 80000 сторінках aсquis communantaire (Законодавство ЄС).

Одним з найважливіших моментів Законодавства є глава 24 – “Правосуддя та внутрішні справи”. Ціль політики ЄС в цій сфері – розвиток Союзу, як “зони свободи, безпеки і право-суддя”.

Можливо, найвиднішою частиною правосуддя і внутрішніх справ ЄС є Шенгенське зако-нодавство, яке веде до скасування внутрішнього прикордонного контролю. Законодавство ЄС в сфері правосуддя і внутрішніх справ включає, головним чином, регламенти і директиви, спільні дії і позиції, резолюції, конвенції.

Переговори з Болгарією по главі 24 були офіційно розпочаті 27 червня 2001 року під час Сьомої сесії Міжурядової конференції по переговорам про приєднання. В подальший період процеса переговорів (2001-2003 рр.) Болгарія надала Єврокомісії чотири пакети Додаткової інформації до переговорної позиції. Документи, що відзначали прогрес в сферах по розділам і явні, конкретні зобов’язання, взяті по ходу переговорів, були високо оцінені ЄК.

29 жовтня 2003 року в Брюсселі, в рамках 18 Міжурядової конференції по переговорам про приєднання Болгарії до Європейського Союзу була досягнута домовленість про попереднє закриття переговорної глави “Правосуддя і внутрішні справи”.

6.3. Зміни в Конституції, яких вимагає членство в ЄС.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35 


Подібні реферати:

Політична система і державний устрій Болгарії

ЗМІСТ. ВСТУП 3-5 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ І КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ 6-16 1.1. Історія конституційного розвитку 6-10 1.2. Конституція, основні закони та характеристика форми державного правління 10-16 РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ .17-26 2.1. Історичний аспект формування Національних Зборів Республіки Болгарія 17-24 2.2. Діяльність Народних Зборів, їх функції. Провідні політичні партії 24-26 РОЗДІЛ ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ .27-38 3.1. Глава ...

Альтернативні джерела електроенергії. Екологічна ситуація на ТЕС, ГЕС, АЕС

План Вступ 1. Застосування ядерної енергії. 2. Ядерний реактор. 3. Перспективи розвитку ядерної енергетики. Висновок ЗАСТОСУВАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ. Застосовувати ядерну енергію для її перетворення в електричну вперше почали в нашій країні в 1954 р. у м.Обнінську було введено в експлуатацію атомну електростанцію АЕС потужністю 5000 кВт. Енергія, що виділялася в ядерному реакторі, використовувалася для перетворення води в пару, яка потім обертала з’єднану з генератором турбіну. За таким самим принципом діють введені в ...

Демографія в системі знань про народонаселення

Народонаселення вивчає багато громадських та природничих наук. Особливе місце серед них займає демографія. Під народонаселенням в широкому змісті слова розуміють сукупність людей. Але сукупність людей відповідає також таким поняттям, як «народ», «суспільство». Тому поняття «народонаселення» потребує більш точного визначення. Словом населений (-не, -на) у повсякденній мові ми характеризуємо таке місце або територію, на якій мешкає багато людей, наприклад густонаселена країна, а словом «народонаселення» – ...