Search:

Політична система і державний устрій Болгарії

Іноземці в Болгарії мають той самий статус, що й громадяни Болгарії, окрім виключних прав і обов’язків громадян (ст.26-2).

Конституцією визнаються та гарантуються особисті, політичні, економічні, соціальні і культурні права: право на життя і достойне відношення- ст.28, 29; право на особисту сво-боду і недоторканість- ст.30; право на недоторканість особистого і сімейного життя, недо-торканість житла- ст.32, 33; право на вибір місця проживання і свобода пересування- ст.35; право на вивчення і вживання болгарської мови- ст.36 (є також і обов’язком); право на свободу совісті, думки та свободу віросповідання- ст.37; на свободу переконань- ст.38; на свободу слова- ст.39; на свободу друку- ст.40; на свободу інформації- ст.41; виборче право- ст.42; право на збори, мітинги, створення об’єднань- ст.43, 44; право на скарги, пропозиції і петиції в державні органи- ст.45; право на шлюб і виховання дітей- ст.46, 47; право на працю- ст.48; на об’єднання в профспілки і на забастовку- ст.49, 50; на суспільне забезпечення і соціальну допомогу, на охорону здоров’я- ст.51, 52; право на освіту- ст.53; право на користування культурними цінностями і сприяння розвитку культури- ст.54; на благосприятливе навколишнє середовище- ст.55; право на захист- ст.56.

Основні права громадян не можуть бути скасовані (ст.57).

Основні конституційні обов’язки громадян включають дотримання і виконання Кон-ституції і законів, захисті вітчизни, сплаті податків, а також в наданні підтримки державі і суспільству під час стихійного лиха (ст.58-61).

Ø Парламент.

Парламент – Народні Збори – Республіки Болгарії складається з 240 депутатів (народ-них представників), що обираються на основі всезагального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на 4 роки.

Народні Збори є постійно діючим органом законодавчої влади і парламентського кон-тролю (ст.62, 74).

Організація і діяльність Народних Зборів здійснюється на основі Конституції і прийня-того ним регламенту (ст.73).

Народним представником може бути обрана дієздатна людина, що досягла 21 року, що має болгарське громадянство, за виключенням осіб, що відбувають покарання у вигляді позбавлення волі (ст.65).

Конституція включає норми, що характеризують статус народного представника. Стат-тя 67 передбачає, що народні представники представляють не тільки своїх виборців, але й весь народ. У зв’язку з цим імперативний мандат є заборонений. В разі обирання народно-го представника міністром він не позбавляється депутатського мандату, а лише тимча-сово припиняє свої повноваження народного представника і заміщається в певному по-рядку (ст.68). За виконання своїх обов’язків народні представники отримують винагороду (ст.71). Народні представники володіють депутатською недоторканістю (ст.70).

Народні Збори очолює головуючий, який має також замісника. Голова Народних Зборів володіє повноваженнями тільки по організації діяльності Зборів (ст.77).

Парламент Болгарії однопалатний. Його структура складається з постійних і тимча-сових комісій. Постійні комісії сприяють діяльності Народних Зборів і здійснюють від його імені парламентський контроль. Тимчасові комісії обираються для розслідування і перевірки (ст.79).

Парламент Болгарії має достатньо широку компетенцію, що викладена в ст.84 Консти-туції, а також деяких інших повноважень.

Так, Народні Збори Болгарії:

ü Приймають, доповнюють і змінюють закони;

ü Приймають державний бюджет і звіт про його виконання, обирають Рахункову палату, що здійснює контроль за виконанням бюджету;

ü Встановлюють податки і визначає їх розмір;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35 


Подібні реферати:

Карпати - край синіх і лісистих гір

Карпати - чудовий гірський хребет, - ще чекає дослідників, любителів краси природи чекає геологів, учених-медиків, які піднімуть хвилю дослідження і перетворять Карпати в країну майбутнього. Академік О. Є. Ферсман Карпати... Величні і неповторні в красі своїй гори, покриті віко­вічними лісами, бурхливі ріки, кришталево прозорі високо­гірні озера — «морські очі», барвистий килим полонин ц отарами овець, мелодії гуцульської трембіти... Таким на мить постає в уяві цей чудовий край чарівної природи, невичерпних земних багатств ...

Загальний огляд країн Східної Азії

Країни Східної Азії - ядро Азіатсько-Тихоокеанського регіону, який охоп­лює також Південну, Південно-Східну Азію, Австралію та Океанію. На території Східної Азії, що займає 1/4 частину Азії, розташовані Китай­ська Народна Республіка (КНР), Монгольська Народна Республіка, Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР), Республіка Корея, Японія. Країна, що розташована на о. Тайвань, не визнається КНР як незалежна держава. Природно-ресурсний потенціал. На величезному просторі регіону спо­стерігається значна різноманітність ...

Ірак

Географічне положення та природні умови Іраку Держава в Південно-Західній Азії. На півночі граничить з Туреччиною, на сході - з Іраном, на півдні - із Саудівською Аравією і Кувейтом, на заході - з Йорданією і Сирією. На півдні країна омивається Перською затокою. Площа Іраку 434924 км2. Північний регіон Іраку- Аль-Джазра - займає Вірменське нагір'я, висота якого досягає 2135 м у районі турецької границі. На північному сході в Іранському нагір'ї розташована найвища крапка Ірану, гора Хад-жі-Ібрахім (3600 м). Далі на ...