Search:

Концепція сучасного природознавства

Болячи говорити і про гідроресурси землі. Лише на Україні щороку після промислового використання у водойми неочищеними скидають 2,5 млрд. куб. води. У водах Лисичанського – Рубіжанського промислового району перевищення допустимих норм вмістуфенолу за останні 10 років зросло в 260 разів, а площа забруднення досягає 110 кв. км. Забруднення вод на окремих ділянках Південного Бугу у 20 разів перевищує гранично допустимі норми, Сіверського Дінця – у 40 разів, Дніпра – у 80 разів. Проба вод у Чорному і Азовському морях показують серйозне бактеріологічне забруднення і причому в Азовському морі в деяких місцях воно перевищує гранично допустимі концентрації в 1000 разів. Ці цифри тільки на Україні просто вражаючі. Не випадково саме в галузі охорони навколишнього середовища роблять найбільше географічних прогнозів. Вчені висунули наукову гіпотезу парникового ефекту і вони прогнозують глобальгу зміну клімату, в результаті потепління на Землі. І нам всім треба серйозно задуматися надц цією проблемою. Це ж стосується і прогнозів розвитку озонового шару атмосфери та запобігання його руйнування. Як ми бачимо, все на землі зв’язане між собою. Завойовуючи природу, люди значною мірою підірвали природні основи власної життєдіяльності, стабільності світових екологічних систем, зменшили біололгічну різноманітність на планеті. У резултаті відбулося погіршення навколишнього середовища. Французький океанолог Жак Ів Кусто мав усі підстави сказати: "Раніше природа страшила людину, а тепер людина страшить природу". Ця ситуація є світовою екологічною загрозою, і це загроза не тільки теперішньому, але й майбутнім поколінням людей.

І сьогодні настав час серйозного переосмислення людством ставлення до природи, час об’єднання зусиль нації і народів в боротьбі за врятування біосфери планети. Перш за все повинні вирішувати демографічні проблеми опустелювання, знищення лісів, фауни та флори. Всі країни повинні брати участь у збереженні світу. Для майбутнього всього людства наступні два десятиріччя будуть визначними: або співдружність націй вирішить найголовніші екологічні проблеми, або почнеться зворотна деградація біофсери і поступова загибель біосфери. Площа вже не витримує активного тиску: подвоєння населення всього за кілька десятиріч та його концентрація головним чином у містах, супермілітразація суспільства та накопичення величезної кількості глобально небезпечної ядерної та хімічної зброї.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

ПЛАН 1. Екологічне правопорушення 2. Склад екологічного правопорушення 3. Види екологічного правопорушення 4. Санкції проти суб’єктів еколого-правової (превентивної) відповідальності 5. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення — Дисциплінарна відповідальність — Адміністративна відповідальність — Кримінальна відповідальність — Майнова відповідальність Екологічне правопорушення — це винна, протиправна, екологічно небезпечна дія, яка посягає на встановлений порядок використання природних ресурсів, ...

Вплив діяльності людини на довкілля

В умовах науково-технічного прогресу значно ускладнились взаємов­ідносини суспільства з природою. Людина отримала можливість впливати на хід природних процесів, підкорила сили природи, почала опановувати майже всі доступні відновні і невідновні природні ресурси, але разом з тим забруднювати і руйнувати довкілля. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), із більш ніж 6 млн. відомих хімічних сполук практично використовується до 500 тис. сполук; із них біля 40 тис. мають шкідливі для людини властивості, ...

Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля , використання природніх ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Зміст: Вступ: актуальність та сучасність проблеми CТАН ТА ОЦІНКА ЗАГРОЗ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ : Cучасний екологічний стан України ПРОМИСЛОВІСТЬ ЕНЕРГЕТИКА І ПІДПРИЄМСТВА ЯДЕРНОЇ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТРАНСПОРТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ ВІЙСЬКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА КОНВЕРСІЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ВОДНІ РЕСУРСИ ТА ЕКОСИСТЕМИ ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ КОРИСНІ КОПАЛИНИ АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ РОСЛИННИЙ СВІТ ТА ЛІСОВІ РЕСУРСИ ЗАПОВІДНА СПРАВА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТВАРИННИЙ СВІТ, МИСЛИВСТВО ТА РИБНІ ...