Search:

Концепція сучасного природознавства

Болячи говорити і про гідроресурси землі. Лише на Україні щороку після промислового використання у водойми неочищеними скидають 2,5 млрд. куб. води. У водах Лисичанського – Рубіжанського промислового району перевищення допустимих норм вмістуфенолу за останні 10 років зросло в 260 разів, а площа забруднення досягає 110 кв. км. Забруднення вод на окремих ділянках Південного Бугу у 20 разів перевищує гранично допустимі норми, Сіверського Дінця – у 40 разів, Дніпра – у 80 разів. Проба вод у Чорному і Азовському морях показують серйозне бактеріологічне забруднення і причому в Азовському морі в деяких місцях воно перевищує гранично допустимі концентрації в 1000 разів. Ці цифри тільки на Україні просто вражаючі. Не випадково саме в галузі охорони навколишнього середовища роблять найбільше географічних прогнозів. Вчені висунули наукову гіпотезу парникового ефекту і вони прогнозують глобальгу зміну клімату, в результаті потепління на Землі. І нам всім треба серйозно задуматися надц цією проблемою. Це ж стосується і прогнозів розвитку озонового шару атмосфери та запобігання його руйнування. Як ми бачимо, все на землі зв’язане між собою. Завойовуючи природу, люди значною мірою підірвали природні основи власної життєдіяльності, стабільності світових екологічних систем, зменшили біололгічну різноманітність на планеті. У резултаті відбулося погіршення навколишнього середовища. Французький океанолог Жак Ів Кусто мав усі підстави сказати: "Раніше природа страшила людину, а тепер людина страшить природу". Ця ситуація є світовою екологічною загрозою, і це загроза не тільки теперішньому, але й майбутнім поколінням людей.

І сьогодні настав час серйозного переосмислення людством ставлення до природи, час об’єднання зусиль нації і народів в боротьбі за врятування біосфери планети. Перш за все повинні вирішувати демографічні проблеми опустелювання, знищення лісів, фауни та флори. Всі країни повинні брати участь у збереженні світу. Для майбутнього всього людства наступні два десятиріччя будуть визначними: або співдружність націй вирішить найголовніші екологічні проблеми, або почнеться зворотна деградація біофсери і поступова загибель біосфери. Площа вже не витримує активного тиску: подвоєння населення всього за кілька десятиріч та його концентрація головним чином у містах, супермілітразація суспільства та накопичення величезної кількості глобально небезпечної ядерної та хімічної зброї.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Забруднення морських вод

Океани, включаючи замкнені і напівзамкнені моря, є важливою частиною глобальної системи життєзабезпечення. Вони впливають на клімат, погоду і стан атмосфери, а також є могутнім резервом продуктів харчування, мінерально-сировинних і інших ресурсів. Світовий океан є безвідмовним приймачем усякого роду відходів. Скид у нього надто великої кількості шкідливих речовин, пестицидів, добрив, зростаюче забруднення морського середовища нафтопродуктами, засмічення річкових естуаріїв - все це робить реальним припущення про те, що може ...

Концепція сучасного природознавства

План. 1. Визначення понять природа і природознавство. 2. Науково-технічна революція,як сучасний етап пізнання і освоєння природи людиною. Основні поняття про науку,як сферу людської діяльності націленої на пізнання природи. 3. Сучасні знання людини про всесвіт та космічний простір, 4. Земля та її будова 5. будова речовин 6. будова живих організмів 7. освоєння людиною надр землі. 8. Проблеми збереження і відтворення природи . 9. Висновок. 1.Повітря,вода,земля,люди,рослини,тварини,планети,Сонце,зорі – увесь матеріальний світ, ...

Екосистема поняття, властивості, типи

Основною функціональною одиницею біоекології є екосистема. Цей термін вперше був введений англійським біологом А.Тенслі в 1935 р. Система - це впорядковано взаємодіючі і взаємопов'язані компоненти, що утворюють єдине ціле. Екологічна система - складна ієрархічна структура організованої матерії, в якій при об'єднанні компонентів в більші функціональні одиниці виникають нові якості, що відсутні на попередньому рівні; є єдиним стійким природним комплексом живих організмів і природнього середовища, в якому вони ...