Search:

Концепція сучасного природознавства

Болячи говорити і про гідроресурси землі. Лише на Україні щороку після промислового використання у водойми неочищеними скидають 2,5 млрд. куб. води. У водах Лисичанського – Рубіжанського промислового району перевищення допустимих норм вмістуфенолу за останні 10 років зросло в 260 разів, а площа забруднення досягає 110 кв. км. Забруднення вод на окремих ділянках Південного Бугу у 20 разів перевищує гранично допустимі норми, Сіверського Дінця – у 40 разів, Дніпра – у 80 разів. Проба вод у Чорному і Азовському морях показують серйозне бактеріологічне забруднення і причому в Азовському морі в деяких місцях воно перевищує гранично допустимі концентрації в 1000 разів. Ці цифри тільки на Україні просто вражаючі. Не випадково саме в галузі охорони навколишнього середовища роблять найбільше географічних прогнозів. Вчені висунули наукову гіпотезу парникового ефекту і вони прогнозують глобальгу зміну клімату, в результаті потепління на Землі. І нам всім треба серйозно задуматися надц цією проблемою. Це ж стосується і прогнозів розвитку озонового шару атмосфери та запобігання його руйнування. Як ми бачимо, все на землі зв’язане між собою. Завойовуючи природу, люди значною мірою підірвали природні основи власної життєдіяльності, стабільності світових екологічних систем, зменшили біололгічну різноманітність на планеті. У резултаті відбулося погіршення навколишнього середовища. Французький океанолог Жак Ів Кусто мав усі підстави сказати: "Раніше природа страшила людину, а тепер людина страшить природу". Ця ситуація є світовою екологічною загрозою, і це загроза не тільки теперішньому, але й майбутнім поколінням людей.

І сьогодні настав час серйозного переосмислення людством ставлення до природи, час об’єднання зусиль нації і народів в боротьбі за врятування біосфери планети. Перш за все повинні вирішувати демографічні проблеми опустелювання, знищення лісів, фауни та флори. Всі країни повинні брати участь у збереженні світу. Для майбутнього всього людства наступні два десятиріччя будуть визначними: або співдружність націй вирішить найголовніші екологічні проблеми, або почнеться зворотна деградація біофсери і поступова загибель біосфери. Площа вже не витримує активного тиску: подвоєння населення всього за кілька десятиріч та його концентрація головним чином у містах, супермілітразація суспільства та накопичення величезної кількості глобально небезпечної ядерної та хімічної зброї.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Людство й довкілля. Джерела екологічної загрози. Екологічний вплив ТЕС

У наш час людство переживає надзвичайно важливий, критичний період своєї історії – період небаченого досі, загрозливого для існування цивілізації зростання низьке негативних факторів: деградації природи, деградації людської моралі, зростання бідності, поширення хвороб, голоду, злочинності, зростання до критичного рівня конфлікту між техносферою і біосферою. Образно кажучи, до розвитку глобальної екологічної соціально-економічної кризи, які сьогодні загрожують існуванню нашої цивілізації, призвели кілька “вибухів”: ...

Гірські виробки

Вступ Становлення незалежної Української Держави, її економічний та соціальний розвиток залежать, в першу чергу, від розумного використання своїх природних багатств. Досвід розвинутих країн показує, що досягнути прогресу матеріального виробництва і високого рівня добробуту в нашій державі можливо лише завдяки стратегічно виваженому входженню її у світову економіку при ощадливому використанні своїх природних ресурсів. Україна є однією із найбагатших країн Європи на мінеральну сировину. Потужні поклади залізної руди, руд ...

Негативні петлі зворотнього зв’язку затримка і коливання

Петлі негативёного зворотнього зв’язку є чинником , що м’ягко зрівнює певні лімітуючі життєві фактори. Деколи ці лімітиючі фактори набувають властивостей цілі, що рухається, та петлі негативного зв’язку зглажують й гальмують цей ефект цілі, що рухається. Як приклад можна навести тумпературу повітря біля земної поверхні, яка регулюється сонячною активністю. Коли сонце перебуває в активній фазі (як в червні у північній півкулі), нижній шар атмосфери не відразу достатньо прогрівається. Це пояснюється тим, що багато сонячної ...