Search:

Концепція сучасного природознавства

Повітря необхідне для життя лядини ,тварини , рослини, і більшості мікроорганізмів. На відміну від води , повітря на Землі розподіляється рівномірно. Воно практично є скрізь у необмеженій кількості ,це справді невичерпний ресурс. У природі кожна складова частина повітря відіграє неоднакову роль, але всі вони необхідні. Азот – основна складова частина повітря. У промисловості повітря як ресурс теж відіграє величезну роль. Воно використовується як технологічна сировина для добування важливих газів : кисню, азоту, аргону , кріптону, ксеону , неону. В техніці повітря використовується як :

1). Хімічна сировина;

2). Фізичне середовище ;

3). Робоче тіло для виконання механічної роботи ;

Нарешті, повітряний океан служить шляхом сполучення. Повітря як природний ресурс потрібне живим організмам тільки в чистому виді.

Одним із найважливіщих питань науки в боротьбі з забрудненням повітря для захисту людини , як і всього живого , є встановлення токсикологічної характеристики різних речовин, якими виробництва забруднюють атмосферу. Важливим заходом охорони повітря є переробка шкідливих відходів на корисні продукти в ході основного виробництва. Підприємства , які особливо забруднюють повітря, бажано будувати за межами міст на значній відстані.

Ліси – один із найстаріших типів природних екосистем, що сформувалися ще на початку третинного періоду. У всіх природних зонах ліси як виразніший елемент ландшафту виконують важливу грунтозахисну, водорегулюючу та водозахисну функцію. Основні природоохоронні заходи в лісах спрямовані на запобігання шкідливим стихійним явищам , таким як лісові пожежі , катастрофічні вітровали , та буреломи , а також на підвищення біологічної стійкості лісових фітоцидів проти грібних захворювань і ентимо- шкідників.

Тваринний світ – активний компонент біосфери. Для збереження рідкисних , зникаючих видів тварин, яких тепер нараховується на Землі близько 900 видів. Міжнародна спілка охорони природи (МСОП) запропонувала внести їх у червону книгу, щоб у віх країнах світу , де ще збереглися ці тарини , їхній хохроні було приділено максимальну увагу.

Щоб забезпечити охорону природнього середовища , необхідно розв’язати найважливішу проблему – визначити допустиму частку окультурення земель та рівень його впливу на природу. Охорона природи в прямому розумінні стосується тільки заповідних територій, де вона збереглася в незмінному стані як еталон у наукових та естетичних цілях.

Природа - такий же унікум ,як картина Рафаеля. Знищити її легко, відновити неможливо.

Природа створила людину , вона для людини для людини- арена життя і діяльності , джерело засобів існування.

Світ у якому ми живемо , являє собою єдине ціле. Ми повинні оберігати природу. Бо коли почне гинути природа , то й м истанемо гинути за нею. Треба охороняти повітря , ліси, води , рослини, тварини – всю природу. Скажімо небуде на Землі води , як ми зможемо прожити без води, чи рослини , вони зразу загинуть.

Необхідні подальші величезні зусилля , щоб дії людини набули мудрості , неупередженості , й обачливості. Якщо ж в її поведінці ,як і досі, перевадатимуть роз’єднаність , антогонізм , то зруйнуються

найтонші механізми, що підтримують рівновагу сил природи, яка оточує нас.

9. Висновок. На мою думку глбальними проблемами сьогодення є екологічні проблеми. Із зростанням масштабів господарської діяльності, зокрема, розвиток промислової енергетики, транспорту, забруднюється повітря, збільшується вміст вуглекислого, сірчаного газів, оксидів азоту, сірководню, галогенів та їхніх сполук.

Повітря містить значну кількість дрібних часток пилу. Забруднення веде до погіршення умов життя людей, тварин і рослин, особливу загрозу становить радіоактивне забруднення повітря, внаслідок постійного перепущення повітряних мас вона має глобальний характер.

В наші дні дуже зростає негативний вплив транспорту на навколишнє середовище. При цьому різні види транспорту мають начебто свою "спеціалізацію". Головний забруднювач атмосфери – автомобільний транспорт, світовий парк автомобілів уже становить 600 млн. Машин. Повітряний транспорт також забруднює атмосферу шлейфами багатьох тисяч літаків, залізничний – твердими частинками. Крім того, усі види транспорту створюють "шумове забруднення", а сухопутні – призводять до відчуження земель. Водний транспорт забруднює гідросферу, що насамперед стосується нафтопаливного флоту. Особливо екологічно небезпечні катастрофи великих нафтових танкерів, які, на жаль, трапляються не так уже рідко: за останні десятиріччя таких випадків було понад тисячу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

Предмет і завдання екології. Екологія, подібно до генетики, відносно молода біологічна наука. Вона сформувалася лише всередині ХІХ століття, коли остаточно стало зрозумілим, що неможливо вивчати живі організми окремо від їхнього середовища існування. Саму назву “екологія” у 1866 році запропонував видатний німецький біолог Ернст Геккель. Екологія – наука про взаємозв’язки живих організмів та їхніх угруповань між собою та довкіллям, про структуру і функціонування надорганізмових систем. Головні завдання екології – це: ...

Охорона водних ресурсів

Зміст 1. Проблеми пов’язані із місцевим стоком. 2. Охорона підземних вод та малих річок. 3. Вирішення проблем охорони водних ресурсів. Висновки. Список використаної літератури. 1.Проблеми пов’язані із місцевим стоком. Основним джерелом водних ресурсів у країні є місцевий стік і лише незначна частка транзитного стоку. 60% ресурсів річкового стоку України розміщено у басейні р. Дунай, де потреба у воді становить 5% загальнодержавного обсягу. Балансові запаси місцевого стоку України сягають в середньому 52,4 км3. ...

Принципи класифікації системи моніторингу

План: 1.Принципи класифікації систем моніторингу. 2. Екологічний моніторинг і його завдання. 3. Фоновий моніторинг, його роль в оцінюванні і прогнозуванні глобального стану біосфери. 4. Глобальна система моніторингу навколишнього середовища (ГСМНС). 5. Кліматичний моніторинг і його завдання. Антропогенний вплив на біосферу розподілений не­рівномірно. В одних географічних зонах він майже від­сутній (центральна частина Антарктиди, південна частина Південного океану, заповідники на різних кон­тинентах), в інших — ...