Search:

Інфляційні процеси в Україні

Важливу роль в стабілізації економічної ситуації та приборканні інфляційних процесів в економіках перехідного періоду відіграє держава. Серед основних стабілізуючих заходів мають бути:

· регулювання системи оподаткування (зниження податків і стимулювання виробництва)

· розвиток ринку цінних паперів

· обмеження бартерних операцій

· відмова НБ від прямого кредитування бюджетного дефіциту та неперспективних підприємств (підприємств-банкуртів)

· запровадження комерційних платіжних інструментів (чеки, векселя)

· виплата заборгованостей по зарплатам, ін.

Саме від реалізації цих та інших заходів залежить успішний розвиток тієї чи іншої країни та її інтеграції в світове суспільство в якості рівноправного члена.

Список використанної літератури:

1. «Економікс», Кемпбелл Р. Макконнел, Стенлі Л.Брю, К. 1993

2. «Економікс», С.Фішер, Д. Дорнбуш, Р. Шмалензі, М. 1993

3. «Основи економічної теорії», А.Гальчинський, П. Єщенко, Ю. Палкін, К 1995

4. «Про зв’язок інфляції та монетарної маси», В. Прісняков, «Фінанси України», №4 1997, стр. 20-33.

5. «Основні чинники та фактори інфляції в Україні», Ковальчук Т., Коваль М., «Фінанси України», №10 1998.

6. «Проведення грошової реформи», «Фінанси України», №2 1997.

7. Урядовий кур’єр. — № 160, 15.10.1994

8. «На валютному ринку знову неспокійно. Що очікує гривню?», «Компаньон», №47, 29 листопада 1998, стр. 36-39

9. «Монетарна політика та грошова реформа в Україні», В.Ющенко, «Економіка України та шляхи її подальшого реформування(матеріали всеукраїнської наради економістів)», К 1995, стр. 126-128

10. Економічна доповідь Президента України, 1994 рік

11. Економічна доповідь Президента України, 1995 рік

12. Бюлетень НБУ, 10-1998

13. «Економічна деградація України», «День», 3 березня 1998.

14. «Економіка перехідного періоду», ред. Радаєва, Бузгаліна, М 1995

15. «The competetiveness of countries in transition during their economic depression and recovery», Slovenia 1998.

[1] Економічна доповідь Президента України, 1994 рік, стр. 53.

[2] Економічна доповідь Президента, 1994 рік.

[3] Економічна доповідь Президента, 1995 рік.

[4] «Фінанси України», № 7 1998 рік.

[5] Економічна доповідь Президента, 1994 рік.

[6] «Фінанси України», №7 1998 рік.

[7] Економічна доповідь Президента, 1995 рік.

[8] «Урядовий кур’єр», №160, 15.10.1994

[9] «Фінанси України», №2, 1997

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Подібні реферати:

Моделі економічного зростання Домара-Хародда та Солоу

План. Модель економічного зростання Домара-Харрода. Модель економічного зростання Солоу. 1. Виділяють два основні підходи до моделювання процесу зростання – це неокейнсіанський та неокласичний. Неокейнсіанськими називають ті моделі зростання, які, як і кейнсіанська теорія взагалі, грунтуються на попиті. Один із факторів попиту – інвестиції, які мультиплікативно збільшують доход. Водночас інвестиції самі обумовлюються зростанням доходу (ефект акселератора). Відомим прикладом моделей даного напряму є модель Домара-Харрода ...

Сукупний попит і сукупна пропозиція

План Сукупний попит та його структура. Сукупна пропозиція. Сукупний попит – сукупна пропозиція як модель економічної рівноваги. Література: Підручник “Макроекономіка”. – Київ: “Либідь”, 1999 р. Основні терміни і поняття: Сукупний попит. Ефект відсоткової ставки. Ефект багатства. Ефект чистого експорту. Сукупна пропозиція. Нецінові фактори. Класична модель. Кейнсіанська модель. Сукупний попит Модель економічного кругообігу дає загальне уявлення про економічну рівновагу. Тому вона не може відповісти на питання, яким чином ...

Наслідки порушення макроекономічної рівноваги

1. Економічний цикл в макроекономічних моделях. 2. Інфляція - як порушення макрорівноваги. 3. Моделювання інфляції в Україні. 4. Різні антиінфляційні заходи, їхні можливості та обмеження. 1. Перед нами постає питання: пояснити явище порушення рівноваги та ті наслідки, до яких воно призводить. У цій темі предметом нашої уваги стануть насамперед економічний цикл, інфляція та безробіття. Економічний цикл - це форма, в якій відбувається рух економіки. Макроекономічна рівновага є динамічною, мінливою. Її мінливість проявляється ...