Search:

Інфляційні процеси в Україні

Важливу роль в стабілізації економічної ситуації та приборканні інфляційних процесів в економіках перехідного періоду відіграє держава. Серед основних стабілізуючих заходів мають бути:

· регулювання системи оподаткування (зниження податків і стимулювання виробництва)

· розвиток ринку цінних паперів

· обмеження бартерних операцій

· відмова НБ від прямого кредитування бюджетного дефіциту та неперспективних підприємств (підприємств-банкуртів)

· запровадження комерційних платіжних інструментів (чеки, векселя)

· виплата заборгованостей по зарплатам, ін.

Саме від реалізації цих та інших заходів залежить успішний розвиток тієї чи іншої країни та її інтеграції в світове суспільство в якості рівноправного члена.

Список використанної літератури:

1. «Економікс», Кемпбелл Р. Макконнел, Стенлі Л.Брю, К. 1993

2. «Економікс», С.Фішер, Д. Дорнбуш, Р. Шмалензі, М. 1993

3. «Основи економічної теорії», А.Гальчинський, П. Єщенко, Ю. Палкін, К 1995

4. «Про зв’язок інфляції та монетарної маси», В. Прісняков, «Фінанси України», №4 1997, стр. 20-33.

5. «Основні чинники та фактори інфляції в Україні», Ковальчук Т., Коваль М., «Фінанси України», №10 1998.

6. «Проведення грошової реформи», «Фінанси України», №2 1997.

7. Урядовий кур’єр. — № 160, 15.10.1994

8. «На валютному ринку знову неспокійно. Що очікує гривню?», «Компаньон», №47, 29 листопада 1998, стр. 36-39

9. «Монетарна політика та грошова реформа в Україні», В.Ющенко, «Економіка України та шляхи її подальшого реформування(матеріали всеукраїнської наради економістів)», К 1995, стр. 126-128

10. Економічна доповідь Президента України, 1994 рік

11. Економічна доповідь Президента України, 1995 рік

12. Бюлетень НБУ, 10-1998

13. «Економічна деградація України», «День», 3 березня 1998.

14. «Економіка перехідного періоду», ред. Радаєва, Бузгаліна, М 1995

15. «The competetiveness of countries in transition during their economic depression and recovery», Slovenia 1998.

[1] Економічна доповідь Президента України, 1994 рік, стр. 53.

[2] Економічна доповідь Президента, 1994 рік.

[3] Економічна доповідь Президента, 1995 рік.

[4] «Фінанси України», № 7 1998 рік.

[5] Економічна доповідь Президента, 1994 рік.

[6] «Фінанси України», №7 1998 рік.

[7] Економічна доповідь Президента, 1995 рік.

[8] «Урядовий кур’єр», №160, 15.10.1994

[9] «Фінанси України», №2, 1997

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Подібні реферати:

Планування соціально-економічного розвитку країни - 2

План. 1.Суть і значення державних програм в системі ДРЕ. 2.Цільові комплексні програми. Суть і значення державних програм. Програмування національної економіки — як явище в системі державного регулювання економіки — було започатковане у світовій практиці в середині XX ст. Першими на цей шлях вступили Франція і Японія. Сутність, програмуванні в системі державного регулювання еко­номіки полягає: в аналізі стану національної економіки і складанні узагальненого прогнозу на майбутнє; визначенні найраціональнішого з позицій ...

Національний доход. Закон обігу грошей

Розподіл і перерозподіл національного доходу. На стадії виробництва розподіл національного доходу проявляється в тому, що створюється необхідний і додатковий продукт. На стадії розподілу необхідний і додатковий продукт розпадається на первинні доходи – це доходи які підкреслюють, що суб’єкти, які їх одержують беруть безпосередню участь у створенні національного доходу. На стадії обліку відбувається утворення вторинних доходів – це пенсії, стипендії, допомоги різного виду. На стадії споживання розподіл національного доходу ...

Державний борг. Обслуговування та управління

План роботи 1. Управління державним боргом та його обслуговування. 2. Що таке державний борг? 3. Вплив державного боргу на економіку 4. Управління зовнішнім боргом. 5. Механізм скорочення зовнішньої заборгованості в умовах боргової кризи 6. Використана література. Управління державним боргом та проблеми його обслуговування Важливим елементом стратегії макроекономічного управління є зменшення розміру бюджетного дифіциту. Сунасна економічна думка пропонує багато концепцій бюджетного діфіциту, за допомогою яких визначається ...