Search:

Загальна характеристика банківських операцій

Загалом у промислово розвинутих країнах спостерігається тенденція до поступового стирання чітких розмежувань між різними видами депозитів. З’являються рахунки, що поєднують у собі властивості як строкових депозитів, так і депозитів до запитання. Прикладом цього можуть служити НАУ-рахунки, за якими сплачується ринкова ставка проценту, а власник має право виписувати в межах залишку тратти на пред’явника, що приймаються в оплату аналогічно до чеків.

Окрім залучених коштів на депозити, комерційні банки можуть формувати ресурси шляхом отримування позик на грошовому ринку ¾ на ринку міжбанківських кредитів, у центрального банку, на ринку євровалют, шляхом випуску власних боргових зобов’язань, а також укладанням угод про продаж цінних паперів із зворотнім викупом (“репо”).

Найбільш поширений спосіб серед зазначених операцій ¾ отримання позик на міжбанківському ринку, пропозицію на якому формують ті банки, що мають тимчасово вільні ресурси, не задіяні у власному обороті. Ці позики носять короткостроковий характер і здебільшого не потребують забезбечення.

Надання позик центральним банком має на меті допомогу комерційним банкам при тимчасовій нестачі у них ресурсів. Воно може здійснюватись у формі переобліку і перезастави комерційних векселів, а також у формі ломбардного кредиту (під заставу державних цінних паперів).

Джерелом надання позик на євровалютному ринку служать вклади, виражені в іноземній валюті, що зберігаються комерційними банками даної країни і використовуються для кредитних операцій на міжнародних ринках позичкових капіталів.

Власні боргові зобов’язання носять переважно короткостроковий характер і можуть випускатися банком у формі векселів, облігацій, акцептів, комерційних паперів, що розміщуються на фондовому ринку.

Здійснббчи операції “репо”, банк продає цінні папери із зобов’язанням викупити їх через певний строк, але за більш високою ціною. Різниця між цінами складає фактчну плату за кредит, який отримує банк. Об’єктом таких операцій, як правило, виступають державні цінні папери, що мають високий рівень надійності та ліквідності.

Зазначені недепозитні способи залучення коштів комерційним банком дозволяють йому оперативно отримати необхідні ресурси у випадку непередбачених виплат (значне вилучення депозитів, надходження заявок на отримання кредитів). Тим самим забезпечується належний рівень платоспроможності банку та підтримується його фінансова стійкість.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей

Пропозиція грошей визначається банківською системою, і в значній мірі залежить від емісії банкнот. В умовах ринкової економіки центральним банком належить монопольне право банкнотної емісії. Згідно положення Закону України “Про банки і банківську діяльність” передбачено, шо “Національний банк є центральним баеком республіки, її емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в ...

Попит на гроші

Люди не їдять гроші, вони не вдягаються у золото і не зігріваються сріблом (Фредерік Бастіа) Теоретичні моделі попиту на гроші. Теорія попиту на гроші базується на “рівнянні обміну” І. Фішера, яке аргументує пряму взаємозалежність між кількістю необхідних для обігу грошей (Md) і швидкістю їх обігу (V), з одного боку, та абсолютним рівнем цін (P) і реальним обсягом виробництва (y) з іншого. Класичне формулювання цієї теорії має вигляд: MV = P * y, (1) де M - кількість грошей, що знаходиться в обігу (пропозиція грошей); P - ...

Природа грошей

Гроші ¾ це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто є загальним еквівалентом. Монета - це зливки металу: форму, вагу і пробу яких засвідчує держава своїм штемпелем. Білонна монета – це розмінна монета, яка карбується з недорогоцінного металу. Паперові (бюджетні) гроші ¾ це нерозмінні на метал знаки вартості, випущені державою(казначейством) в обіг для покриття своїх витрат, наділені примусовим курсом і замінюють товарні гроші в їхній функції засобу обігу і платежу. ...