Search:

Звіт по навчально-виробничій практиці

Річна продуктивність праці визначається відношенням обсягу товарної продукції за рік до середньорічної чисельності працівників.

Денна продуктивність праці визначається діленням річної продуктивності праці на кількіть робочих днів за рік, або відношенням обсягу продукції за певний період до кількості відпрацьованих людиногодин за цей період.

Годинна продуктивність праці — це відношення денної продуктивності праці до тривалості зміни, або обсягу виготовленої продукції за зміну до кількості відпрацьованих людиногодин.

Для аналізу ефективності трудової діяльності також використовуються такі показники як: індекс затрат робочого часу, індекс продуктивності праці, коофіцієнт співвідношення темпів росту продуктивності праці і темпів росту середньої зарплати.

Визначемо продуктивність праці у вартісному вираженні по підприємству колонії за останні роки і розглянемо їх динаміку.

Показники

Од.виміру

1998

1999

2000

1

Обсяги товарної прод-ї

Тис.грн.

1702,7

1628,8

1785,0

2

Сер.спискова чисельність

Чол.

493

597

763

3

Прод-ть праці

Грн.

3454

2728

2339

4

Темпи росту прод-ті праці

%

100

79,0

67,7

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Дослідження впливу податкової політики держави на розвиток підприємницької діяльності

З м і с т стор Вступ 3 1. Податкова політика у регулюванні економічного зростання держави 5 2. Види податків 12 2.1. Сутність податків .12 2.2 Функції податків .14 2.3 Пряме і непряме оподаткування 15 3. Міжнародний досвід оподаткування .17 Висновок 33 Список використаної літератури .34 Вступ Необхідність встановлення власної податкової системи постала перед Україною як самостійною державою з ухваленням 24 серпня 1991 року акта проголошення незалежності України. Новостворена на той час податкова система ...

Економічні основи та види міжнародної торгівлі

ЗМІСТ Вступ 3 1 Економічні основи міжнародної торгівлі 5 1.1 Міжнародна торгівля як реалізація порівняльних переваг 5 1.2 Платіжний баланс країни 7 2 Міжнародна торгова політика і види міжнародної торгівлі 9 2.1 Дві основні моделі міжнародної торгівлі: протекціонізм та вільна торгівля 9 2.2. Міжнародне переміщення факторів виробництва 10 2.3 Міжнародна спеціалізація виробництва 12 2.4. Інструменти торгової політики 14 3 Міжнародні організації по координуванню світової торгівлі 18 3.1 Генеральна угода з тарифів і торгівлі 18 ...

Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці

Розрізняють зовнішній, або професійний, ринок праці і внутрішній ринок. Зовнішній ринок охоплює відносини між продавцями і покупцями робочої сили в масштабах країни, регіону, галузі. Це відносини, що виникають з приводу наймання працівників відповідної професії, спеціальності, а отже, потребують жорсткої класифікації робіт і чіткого визначення їх змісту. На зовнішньому ринку діють галузеві профспілки, які об'єднують працівників окремих галузей, а також профспілки, які об'єднують працівників за професіями. Зовнішній ...