Search:

Звіт по навчально-виробничій практиці

Річна продуктивність праці визначається відношенням обсягу товарної продукції за рік до середньорічної чисельності працівників.

Денна продуктивність праці визначається діленням річної продуктивності праці на кількіть робочих днів за рік, або відношенням обсягу продукції за певний період до кількості відпрацьованих людиногодин за цей період.

Годинна продуктивність праці — це відношення денної продуктивності праці до тривалості зміни, або обсягу виготовленої продукції за зміну до кількості відпрацьованих людиногодин.

Для аналізу ефективності трудової діяльності також використовуються такі показники як: індекс затрат робочого часу, індекс продуктивності праці, коофіцієнт співвідношення темпів росту продуктивності праці і темпів росту середньої зарплати.

Визначемо продуктивність праці у вартісному вираженні по підприємству колонії за останні роки і розглянемо їх динаміку.

Показники

Од.виміру

1998

1999

2000

1

Обсяги товарної прод-ї

Тис.грн.

1702,7

1628,8

1785,0

2

Сер.спискова чисельність

Чол.

493

597

763

3

Прод-ть праці

Грн.

3454

2728

2339

4

Темпи росту прод-ті праці

%

100

79,0

67,7

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Підприємництво

ЗМІСТ Мета роботи Постановка проблеми Аналіз проблеми Пропозиції до розв’язання проблеми Обгрунтування пропозицій та вибір альтернатив Здійснення пропозицій урядовими та неурядовими організаціями Необхідні ресурси та умови Висновки Література Мета роботи Підприємство займає центральне місце в хазяйновитому-господарчому-народно-господарському комплексі будь-якої країни. Це первинна ланка суспільного поділу праці. Саме тут створюється національний доход. Підприємство виступає як виробник і забезпечує процес відтворення на ...

Основи організації фінансів підприємств

План. 1. Суть та форми прояви фінансів підприємств. 2. Функції фінансів підприємств. 3. Принципи організації фінансів підприємств. 4. Форми власності підприємств та їх вплив на організацію фінансів. 5. Галузеві особливості та їх вплив на організацію фінансів підприємств. 6. Фінансові ресурси підприємства. 7. Оцінка фінансового становища підприємства. 1. Фінанси, кредит, гроші виступають основними регулювальниками як економіки, так і суспільних відносин взагалі. Ці регулювальники і забезпечують постійний розвиток ...

Фінансова діяльність

Зміст і форми фінансової діяльності Функціонування підприємства супроводжується безперервним кругообігом коштів, який здійснюється у формах витрат ресурсів і одержання доходів, їх розподілу і використання. При цьому визначаються джерела коштів, напрямки і форми фінансування, оптимізується структура капіталу, проводяться розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, державними органами по сплаті податків, персоналом підприємства тощо. Всі ці грошові відносини складають зміст фінансової ...