Search:

Звіт по навчально-виробничій практиці

Як бачимо з талиці, продуктивність праці протягом трьох звітних років зменшилась на тритину.

Однак без налізу структури виробництва, врахування зміни складу сировини і матеріалів, вирачених на виготовлення продукції, а також зміни відносин із замовниками (перхід на давальницькі умови виготовлення товарно продукції) неможливо визначити підвищилась чи знизилась.

Показики

Од.виміру

1998

1999

2000

1

Сер.річна ЗП одного прац.

Грн.

872

788

971

2

Фондовіддача

Грн.

0-24,7

0-25,6

0-28,9

3

Рентабельність

%

17,2

12,8

3,4

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Особливості формування статутних фондів підприємств

План. Вступ. Фінансово-господарська діяльність підприємств. Формування статутного фонду державного підприємства. Формування статутного фонду акціонерного товариства. Формування статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю і повного товариства. Командитне товариство. [ИИБ1] 1. Вступ. Ринкова экономіка являє собою розвиток підприємств різних організаційно-правових форм, що засновані на різних видах приватної власності, поява новых власників - як окремих громадян, так й ...

Франчайзинг

ВСТУП В сучасних умовах посилення конкуренції на внутрішніх ринках та обмеженості фінансових можливостей для підприємств важливим та ефективним кроком є використання франчайзингових відносин це пояснюється тим, що основою ринкової економіки, з одного боку, є великі підприємства, які надають їй стабільності й керованості, визначають рівень науково-технічного і виробничого потенціалу, з другого — малий бізнес, який формує конкурентне середовище, характеризується високою мобільністю та забезпечує ...

Сутність і завдання організації праці

Організація праці— це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об'єктивною необхідністю і невід'ємною складовою трудової діяльності людини. Вона має сприяти вдосконаленню всіх процесів праці, виробничих структур для досягнення найвищої ефективності суспільного виробництва. В умовах ринкової економіки на всіх рівнях управління можна виділити економічні та ...