Search:

Звіт по навчально-виробничій практиці

Облік заробітньої плати.

Оплата праці це будь-який заробіток сплачений у грошовому виразі власником працівникові за виконану ним роботу.

Основними вимірниками результатів праці є кількість виготовленої продукції, або витрачений робочий час. Тобто кількість годин протягом яких працівник був фактично зайнятий на підприємстві.

ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Поопераційний контроль якості продукції здійснюється відділом технічного контролю, який організовує виконання робіт по контролю якості продукції, що виготовляється відповідно до вимог стандартів і технічних умов.

Необхідний рівенья кості продукції відділ технічного контролю відображає у таких документах:

карти технічного процесу;

нормативно технологічні документи.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Персонал п-ва і продуктивність праці

Персонал підприємства, склад і структура. Продуктивність праці, її вимірювачі і показники. Наукова організація праці та її нормування. Розрахунок чисельності працівників на підприємстві. 1. Персонал підприємства — це провідний мобілізуючий фактор виро­бництва. Його творчий талант і практична робітнича майстерність особ­ливо виразно проявляється в умовах ринкових відносин, де постійно при­сутня підприємницька конкуренція. Так, інженерна діяльність працівників підприємства має вирішальне значення у виявленні і оцінці попиту, ...

Якість продукції та її оцінка

Зміст Вступ ............................................................................................................4 1. Якість і її оцінка .....................................................................................6 1.1. Фактори, що обумовлюють якість продукції ..............................6 1.2. Показники і методи оцінки ............................................................7 1.3. Ефективність і шляхи підвищення ...............................…............9 2. Методи забезпечення якості ...

Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

Поняття підприємство є узагальнюючим, або збірним. Воно, по-перше, визначає підприємства як суб'єкти господарсь­кого права стосовно всіх форм і видів власності в Україні (організаційні форми і види підприємств). По-друге, дане поняття є загальногалузевим, тобто взагалі визначає про­мислові (фабрики, заводи, шахти), будівельні, транспортні, сільськогосподарські, торгові та інші підприємства. Підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, ...