Search:

Звіт по навчально-виробничій практиці

Облік заробітньої плати.

Оплата праці це будь-який заробіток сплачений у грошовому виразі власником працівникові за виконану ним роботу.

Основними вимірниками результатів праці є кількість виготовленої продукції, або витрачений робочий час. Тобто кількість годин протягом яких працівник був фактично зайнятий на підприємстві.

ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Поопераційний контроль якості продукції здійснюється відділом технічного контролю, який організовує виконання робіт по контролю якості продукції, що виготовляється відповідно до вимог стандартів і технічних умов.

Необхідний рівенья кості продукції відділ технічного контролю відображає у таких документах:

карти технічного процесу;

нормативно технологічні документи.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Звіт по навчально-виробничій практиці

ПЛАН Загальна характеристика підприємситва Структура управління Відділ маркетингу Планово-економічний відділ Відділ організації праці та заробітньої плати Фінансовий відділ Відділ матеріально-технічного забезпечення Бухгалтерський відділ Відділ технічного контролю ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА Підприємство Коломийської виправної колонії №41 Управління Державного Департаменту України з питань виконання покарань в Івано-Франківській облаті підорядковане безпосередньо Управлінню Державного Департаменту України з питань ...

Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

Рис. Етапи аналізу формування та використання фонду оплати праці торговельного підприємства Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці На цьому етапі аналізу оцінюється загальний обсяг фонду оплати праці та аналізується абсолютна та відносна зміна його розміру порів­няно з попередніми періодами. Це дає змогу визначити загальну тенденцію зміни обсягу витрат підприємства та оплати праці персоналу. Крім абсолютного розміру фонду оплати праці, його розмір може бути охарактеризовано відносними показниками, а саме: питомою ...

Інтегральна ефективна діяльність

план. Поняття і види ефективності. Вимірювання і методологічні визначення. Чинники зростання. 1. Ефективність виробництва – це комплексне відбиття результатів використання засобів виробництва і робочої сили зав певний проміжок часу. Родовою ознакою ефективності може бути необхідність досягнення мети виробничо-госоподарської діяльності підприємства з найменшими витратами одинці праці або часу. У кінцевому результаті тлумачення ефективності, яке економічної категорії визначається об¢єктивно діючим законом економії ...