Search:

Ведучі мости автомобіля

Водночас зі зміною швидкостей півосьових шестерень змінюєть­ся крутний момент на колесах — на колесі, яке прискорюється, мо­мент зменшується. Оскільки диференціал розподіляє моменти на ко­леса порівну, то в цьому разі на колесі, що сповільнюється, також зменшується момент. У результаті сумарний момент на колесах зменшується й тягові властивості автомобіля погіршуються. Це нега­тивно впливає на прохідність автомобіля під час руху по бездоріжжю й на слизьких дорогах. Проте на дорогах із добрим зчепленням шес­теренчастий конічний диференціал забезпечує кращі стійкість і ке­рованість.

Для підвищення прохідності автомобіля під час руху по бездоріж­жю застосовують диференціали з примусовим блокуванням або са-моблоківні.

Примусове блокування полягає в тому, що ведучий елемент (кор­пус) диференціала в момент умикання блокування жорстко з'єд­нується з півосьовою шестірнею. Для цього передбачено спеціаль­ний дистанційний пристрій із зубчастою муфтою.

Самоблоківний диференціал підвищеного тертя (кулачковий), що застосовується на автомобілі ГАЗ-66 (рис. 4), складається з вну­трішньої 5 і зовнішньої 6 зірочок, між кулачками яких закладено су­харі 3 сепаратора 2, 4. Сепаратор виконано як одне ціле з лівою чаш­кою диференціала й з'єднано з веденою шестірнею головної переда­чі. Права чашка (на рисунку не показано) вільно охоплює зовнішню зірочку й разом із лівою чашкою утворює корпус диференціала. Зі­рочки диференціала своїми внутрішніми шліцами з'єднуються з півосями /.

Під час обертання веденої шестірні головної передачі й руху авто­мобіля по прямій сухарі з однаковою силою тиснуть на кулачки обох зірочок і змушують їх обертатися з однаковою швидкістю.

Якщо одне з коліс потрапляє на поверхню дороги з великим опо­ром рухові, то зв'язана з ним зірочка починає обертатися з меншою частотою, ніж сепаратор. Сухарі, перебуваючи в сепараторі, з біль­шою силою тиснуть на кулачки зірочки, що сповільнюється, й при­скорюють її обертання, жонві > їсмнкь

Отже, в місцях контакту сухарів із кулачками зірочок виникає підвищене тертя, що перешкоджає істотній зміні відносних швид­костей обох зірочок, і колеса обертаються з приблизно однаковими кутовими швидкостями. Через сили тертя сухарів по кулачках пере­розподіляються моменти. На зірочці, що прискорюється, сили тертя спрямовані проти напряму обертання, на зірочці, що відстає, — в на­прямі обертання. Крутний момент на зірочці, що відстає, зростає, а на тій, що прискорюється, зменшується на момент сил тертя, й у результаті пробуксовування коліс не відбувається.

Привод до ведучих коліс. У ведучих мостах автомобілів крутний момент передається від диференціала до ведучих коліс за допомогою півосей. Залежно від способу встановлення півосей у картері моста вони можуть бути повністю або частково розвантаженими від згинальних моментів, що діють на піввісь.

Повністю розвантажені півосі застосовують на автомобілях серед­ньої й великої вантажопідйомності, а також на автобусах. Такі півосі

4

встановлюються вільно всередині моста, а маточина колеса спи­рається на балку моста через два підшипники (рис. 4, а).

Напіврозвантажені півосі спираються на підшипник, що розмі­щений усередині балки моста, а маточина колеса жорстко з'єднуєть­ся з фланцем півосі (рис. 4, б). Тому така піввісь виявляється на­вантаженою крутним моментом і частково згинальним. Напівроз­вантажені півосі застосовують у механізмах задніх ведучих мостів легкових автомобілів і вантажних автомобілів на їхній базі.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Кривошипно-шатунний механізм. Зварювальні мости та їх обладнання

Зміст. 1 МЕХАНІЗМИ ВЕДУЧИХ МОСТІВ.............................................................З ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСМІСІЇ..........................................8 Технічне обслуговування зчеплення...............................................................8 Технічне обслуговування коробки передач..................................................11 Технічне обслуговування карданної передачі..............................................12 Технічне обслуговування заднього ...

Техніка та виробництво 20-30 рр. ХХ століття

У післявоєнний період (1919-1929 pp.) технічний розвиток диктували США, американська економіка була на піднесенні: США виробляли промислових товарів набагато більше, ніж Франція, Великобританія, Італія, Німеччина, Японія разом. Ця країна домоглася таких успіхів тому, що вона першою взяла курс на переобладнання основних засобів виробництва. Обновлялися основні галузі економіки: хімічна, електрична, приладобудівна, автомобільна, радіотехнічна. Стандартизація, тобто масовий випуск деталей, вузлів, став звичайним явищем у ...

Традиційні міні-електростанції - дизельні або бензинові

Якщо ви хочете, щоб ваша оселя чи офіс мали надійне енергозабезпечення, зверніть увагу на дизельні, бензинові або газомоторні електростанції. Принцип дії таких агрегатів доволі простий: двигун приводить у рух генератор, і той виробляє електроенергію. Міні-електростанції бувають як стаціонарні - для приміщень, так і контейнерні - для роботи просто неба, а також мобільні - на колісному шасі, що їх може пересувати автомобіль, і навіть портативні - завбільшки з валізку. В Україні найпоширеніші генератори Honda (Японія), ...