Search:

Україна на шляху до Світової організації торгівлі

Основними принципами та правилами ГАТТ/СОТ є: надання режиму найбільшого сприяння в торгівлі на недискримінаційній основі; взаємне надання національного режиму товарам та послугам іноземного походження; регулювання торгівлі переважно тарифними методами; відмова від використання кількісних обмежень; транспарентність торговельної політики; вирішення торговельних суперечок шляхом консультацій та переговорів тощо.

Всі країни-члени СОТ приймають зобов’язання щодо виконання близько двадцяти основних угод та юридичних інструментів, об’єднаних терміном “багатосторонні торговельні угоди”. Таким чином, СОТ є своєрідним багатостороннім контрактом (пакетом угод), нормами та правилами якого регулюється більш ніж 90 % всієї світової торгівлі товарів та послуг.

Вищим органом СОТ є Конференція міністрів. Конференція міністрів складається з представників усіх членів СОТ. Засідання відбуваються на регуляторній основі раз на 2 роки. Проект порядку денного Конференції, підготовлений Секретаріатом та Головуючим, звичайно надсилається членам для пропозицій щонайменше за п'ять тижнів до засідання. Кворум складає проста більшість членів. Конференція міністрів приймає рішення відповідно до положень Угоди про заснування СОТ.

Конференція міністрів призначає Генерального директора СОТ, який у свою чергу призначає працівників підрозділів Секретаріату СОТ і визначає їх обов’язки та умови служби згідно з прийнятими Конференцією міністрів положеннями.

Між сесіями у разі потреби (8-10 разів на рік) для вирішення поточних та процедурних питань скликається Генеральна рада, до складу якої входять представники всіх членів організації.

Процедура приєднання до СОТ складається із декількох етапів. На першому етапі у рамках спеціальних Робочих груп детально розглядаються економічний та торговельно-політичний режим, країн що приєднуються. Після цього починаються консультації та переговори щодо умов членства країни у СОТ. Зазначені заходи проводяться на двосторонньому рівні зі всіма зацікавленими країнами-членами СОТ і стосуються поступок, які країна, що приєднується, буде готова надати членам СОТ з доступу на її ринок товарів та послуг, а також щодо термінів прийняття на себе зобов’язань по Угодам, які випливають із членства у СОТ.

У свою чергу, країна, яка приєднується, отримує права, які мають члени СОТ, що практично буде значити припинення її дискримінації на зовнішніх ринках. У випадку протиправних дій з боку будь-якого члена організації, країна може звернутися з відповідною скаргою до Органу з врегулювання суперечок, рішення якого обов’язкові для безумовного виконання на національному рівні.

Згідно з установленою процедурою результати двосторонніх переговорів щодо взаємної лібералізації доступу до ринків та умови приєднання мають бути оформлені наступними офіційними документами:

- доповіддю Робочої групи, у якій будуть за результатами переговорів представлені зобов’язання, що бере на себе країна, яка приєднується;

- Протоколом про приєднання, який юридично оформлює досягнуті домовленості;

- Списком зобов’язань з тарифних поступок у сфері товарів і сільського господарства;

- Списком специфічних зобов’язань з доступу до ринку послуг.

Однією з головних умов приєднання нових країн до СОТ є приведення їх національного законодавства і практики регулювання зовнішньоекономічної діяльності у відповідність до положень угод СОТ.

Завершальним етапом є ратифікація законодавчим органом країни, що приєднується, всього пакету документів.

2. Процес вступу України до СОТ

Процес приєднання України до системи ГАТТ/СОТ розпочався 17 грудня 1993 року, коли було прийнято рішення про створення Робочої групи (РГ) з розгляду заявки України щодо приєднання до ГАТТ/СОТ. Наступним кроком, відповідно до процедури приєднання, стало подання на розгляд Робочої групи 28 червня 1994 року Меморандуму про зовнішньоторговельний режим України. Після ознайомлення членів РГ з Меморандумом та завершення етапу запитань та відповідей розпочалися переговори про вступ у багатосторонньому форматі. З того часу відбулося шістнадцять офіційних засідань РГ (останнє – у червні 2006 року), а з 1997 року розпочався процес двосторонніх переговорів з країнами-членами РГ. В цілому до складу РГ з розгляду заявки України щодо приєднання до СОТ входить 43 країни (країни ЄС ведуть переговори як один учасник РГ).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Плаваючі та фіксовані валютні курси

Для розуміння процесів формування п плаваючих валютних курсів потрібно усвідомлювати, хто стоїть за попитом на валюту країни, а хто — за її пропозицію. Для аналізу плаваючого валютного курсу застосуємо криві попиту та пропозиції. Попит на валюту даної країни мають іноземці, які хочуть придбати цю валюту щоб подорожувати по даній країні, купувати в ній товари або цінні папери — акції та облігації корпорацій або держанні облігації. Попит на валюту іншої країни мають резиденти (юридичні та фізичні особи) даної країни, які ...

Соціально – трудові відносини та їх вплив на ринкову економіку

Україна як держава впевнено крокує до інтегрованої Європи з ринковою економікою, а також ринком праці, товарів, капіталів. Чи існує в Україні ринок праці? Так, формування і реформування його триває. За двох форм власності (державної і приватної) є підприємства, організації, установи різного підпорядкування, різних форм капіталу. При цьому в кожному з них (залежно від сфери діяльності) різний рівень забезпеченості кадрами, кваліфікації працівників, заробітної плати тощо. Спинимось на державних і державних (бюджетних) ...

Методи вирішення трудових конфліктів

Зміст Вступ. РОЗДІЛ 1 Трудові конфлікти та напрямки роботи щодо їх попередження. 1.1 Загальна характеристика трудових конфліктів. 1.2 Напрямки роботи щодо попередження трудових конфліктів. РОЗДІЛ 2 Причини виникнення та методи вирішення трудових конфліктів. 2.1 Основні причини виникнення трудових конфліктів. 2.2 Методи вирішення трудових конфліктів. РОЗДІЛ 3 Український та зарубіжний досвід розвязання трудових конфліктів. 3.1 Застосування вирішення конфліктів в Україні. 3.2 Досвід вирішення конфліктів за кордоном. ...