Search:

Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів

Таблиця 2

Періодичність ТО автомобілів для І категорії умов експлуатації

Пробіг, KM

ТО-1

ТО-2

Легкові

4000

16000

Автобуси

3500

14000

Вантажні, автобуси на

базі вантажних

автомобілів

3000

12 000

Сезонне технічне обслуговування (СТО) виконують двічі на рік для підготування автомобілів до експлуатації в холодну й теплу пори ро­ку й, як правило, суміщують з черговим технічним обслуговуванням. СТО передбачає: • заміну сезонних сортів мастильних матеріалів і охолодних рідин; • промивання відповідних систем; • установлення або зняття втеплювачів і приладів передпускового підігрівання дви­гунів; • інші роботи.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Зварювання. Виконання валиків і швів у нижньому положення

План Виконання валиків Виконання стикових швів Виконання кутових швів. Наплавка валиків проводиться для відновлення зношених деталей механізмів і машин. Одержання рівної наплавленої поверхні досягається коли один валик перекривається другим на величину 0,3-0,5 його ширини. Для на плавки більш широких валиків приміняють поперечні коливальні рухи електроду. Нормальною рахується ширина валика рівна 3-4 Ø електроду. Накладання валиків рекомендується з ліва направо або на себе. В цих випадках зварник чітко бачить місце ...

Призначення, будови і принцип роботи регулятора частоти обертання колінчастого вала

Всережимний регулятор частоти обертання автоматично підтримує задану частоту обертання колінчастого вала зміною (залежно від навантаження) кількості впорскуваного в циліндр палива. Регулятор дизеля КамАЗ розміщується в розвалі корпусу паливного насоса ви­сокого тиску й приводиться в дію від його кулачкового валика. Під час роботи двигуна з частотою обертання колінчастого вала, що від­повідає даному положенню педалі керування подачею палива, відцентрові сили тягарців регулятора зрівноважені зусиллям пружини. Якщо ...

Система впорскування палива

У нашій країні експлуатується багато автомобілів іноземного виробництва із системою впорскування палива (інжектором). Застосування карбюраторів з електронним керуванням сумішоутворенням дає змогу: підтримувати оптимальний склад паливо повітряної суміші й оптимальне наповнення циліндрів на різних режимах роботи двигуна; збільшити паливну економічність і зменшити вміст шкідливих сполук у відпрацьованих газах; підвищити надійність сис­теми живлення, а також полегшити обслуговування й діагностику. Проте будь-якому карбюратору ...